จุดหมายปลายทาง

 เต้ I'm Jogging  อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง จุดหมายปลายทาง เต้ I'm Jogging
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุกิจติพล ใจบุญเรียบเรียง: สุกิจติพล ใจบุญติดต่องานแสดง: 0909828279

C | C |G | G |
Am | D |G | G |

จุดหมาGยปลายทางแห่งชีวิต..ใครกันCเป็นคนลิขิต..เมื่อปัจDจุบันกับควาCมฝัน มันช่างสวนGทาง..

เด็กน้อGยยังคงไม่สิ้นหวัง..ยังมองCเห็นแสงสว่าง..ที่Dปลายทาง ตราCบมีลมหายใGจ..

เมื่อสิ่งที่ไขว่Cคว้า..ไม่ได้มาGด้วยความง่ายดาย..จึงมีความCหมาย.. และคู่ควรGแก่การรักษา..ฉันCจะพยายาม.. พาBmหัวใจกลับมEmา...ปาดรอAmยคราบน้ำตDา.. รับความเป็นGจริง..

C | C |G | G |
C | C |G | G |
C | C |Bm | Em |
Am | D |G | G |

เรAmาจะเรียนรู้..จาBmกปัญหา..ที่ผ่าCนมา..เรAmาจะเติบโต เมื่อBmก้าวผ่านสิ่งนั้Dน..

** | ** |

ฉันCจะพยายาม.. พาBmหัวใจกลับมEmา...ปาดรอAmยคราบน้ำตDา.. รับความเป็นGจริง..

C | C |G | G |
Am | D |G | G |

* |คอร์ดเพลง จุดหมายปลายทาง เต้ I'm Jogging

เนื้อเพลง จุดหมายปลายทาง เต้ I'm Jogging จุดหมายปลายทางแห่งชีวิต ใครกันเป็นคนลิขิต เมื่อปัจจุบันกับความฝัน มันช่างสวนทาง เด็กน้อยยังคงไม่สิ้นหวัง ยังมองเห็นแสงสว่าง ที่ปลายทาง ตราบมีลมหายใจ เมื่อสิ่งที่ไขว่คว้า ไม่ได้มาด้วยความง่ายดาย จึงมีความหมาย และคู่ควรแก่การรักษา ฉันจะพยายาม พาหัวใจกลับมา ปาดรอยคราบน้ำตา รับความเป็นจริง เราจะเรียนรู้ จากปัญหา ที่ผ่านมา เราจะเติบโต เมื่อก้าวผ่านสิ่งนั้น ฉันจะพยายาม พาหัวใจกลับมา ปาดรอยคราบน้ำตา รับความเป็นจริง