เหมือนรักครั้งแรก (Pretend)

 Helmetheads  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เหมือนรักครั้งแรก Jink Helmetheads
เนื้อร้อง/ทำนอง: Jink Helmetheads, MILDVOCALISTเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ณฐพล ศรีจอมขวัญสังกัดค่าย: Spicydisc

B D#m | E F# |
B D#m | E F# |

ฉันBก็รู้ว่าความD#mกลัว.. เป็นสิ่Eงเราสร้างขึ้นมF#ซ่อBนเอาไว้ที่แวD#mวตา แม้เหตุการณ์นั้Eนยังมาไม่ถึF#

ทั้Bงที่รู้ก็ยังD#mหวั่น.. ว่าเธอนั้นEจะคอยดื้อดึF#ไม่BยอมรักฉันเพียD#mงหนึ่ง กลัวเEธอจะมีสองใจF#

แม้เคยเจ็G#mบสักเท่าไหD#mร่ ฉันจะปล่G#mอยให้พ้นไปD#mแต่ฉันขอC#mได้ไหม ต่อไปต้องรักF#ให้ดี

กว่าในตอนนั้Bน..และจะทำB7เป็นว่ารักกันเหมือนรักครั้งแรEทำD#mเป็นว่าหัวใจฉันไม่เคยแตG#mรักครั้งแรC#mกที่ไม่เคยกลัF#ว และขBอ..ให้เธอทำB7เป็นว่ารักกันเหมือนตอนครั้งก่อEทำD#mเป็นว่าไม่เคยG#mเห็นฉันร้องไห้D#m..บนที่นอG#mเหมือนก่อC#mน.. ที่เธอนั้F#นทำฉันฝังใBจ..

เธอBเคยทิ้งรักและD#mเดิน..ออกจากชีวิEตฉัน จำได้ไหมF#แล้Bวถ้าเรารักกันD#mใหม่ ก็อยากให้รัEกนั้นดีกว่าเดิF#

ขอBแค่เรานั้นเชื่อD#mใจและไม่ต้องหEาใครมาเพิ่มเติF#ฟ้าBยังรอให้เราD#mเริ่ม.. มีรัEกด้วยความเข้าใจF#

* | ** |

B7 |

ทั้งที่เจ็บช้ำEเจียนตาF#ย หัวใจG#mเหลวแหลกปวดใจเหมือEนจะแตF#ก..ออกเป็นG#mสองแต่จะฝืEนทนไปF# บังคับใD#mจประคอG#mง..ความรัC#mก..เราสอง..เอาไว้F#..

อย่างในตอนนั้Bน..และจะทำB7เป็นว่ารักกันเหมือนรักครั้งแรEทำD#mเป็นว่าหัวใจฉันไม่เคยแตG#mรักครั้งแรC#mกที่ไม่เคยกลัF#ว และขBอ..ให้เธอทำB7เป็นว่ารักกันเหมือนตอนครั้งก่อEทำD#mเป็นว่าไม่เคยG#mเห็นฉันร้องไห้D#m..บนที่นอG#mเหมือนก่อC#mน.. ที่เธอนั้F#นทำฉันฝังใจ..

B | B |B | B |

แม้เคยเจ็G#mบ..สักเท่าไหD#mร่ฉันจะปล่G#mอย..ให้พ้นD#mไปต่อจากนี้C#mสัญญาได้ไหF#ม รักฉันคนเดียBว..คอร์ดเพลง เหมือนรักครั้งแรก Jink Helmetheads เฮลเมทเฮดส์

เนื้อเพลง เหมือนรักครั้งแรก Jink Helmetheads เฮลเมทเฮดส์ ฉันก็รู้ว่าความกลัว เป็นสิ่งเราสร้างขึ้นมา ซ่อนเอาไว้ที่แววตา แม้เหตุการณ์นั้นยังมาไม่ถึง ทั้งที่รู้ก็ยังหวั่น ว่าเธอนั้นจะคอยดื้อดึง ไม่ยอมรักฉันเพียงหนึ่ง กลัวเธอจะมีสองใจ แม้เคยเจ็บสักเท่าไหร่ ฉันจะปล่อยให้พ้นไป แต่ฉันขอได้ไหม ต่อไปต้องรักให้ดี กว่าในตอนนั้น และจะทำเป็นว่ารักกันเหมือนรักครั้งแรก ทำเป็นว่าหัวใจฉันไม่เคยแตก รักครั้งแรกที่ไม่เคยกลัว และขอ ให้เธอทำเป็นว่ารักกันเหมือนตอนครั้งก่อน ทำเป็นว่าไม่เคยเห็นฉันร้องไห้ บนที่นอน เหมือนก่อน ที่เธอนั้นทำฉันฝังใจ เธอเคยทิ้งรักและเดิน ออกจากชีวิตฉัน จำได้ไหม แล้วถ้าเรารักกันใหม่ ก็อยากให้รักนั้นดีกว่าเดิม ขอแค่เรานั้นเชื่อใจ และไม่ต้องหาใครมาเพิ่มเติม ฟ้ายังรอให้เราเริ่ม มีรักด้วยความเข้าใจ ทั้งที่เจ็บช้ำเจียนตาย หัวใจเหลวแหลก ปวดใจเหมือนจะแตก ออกเป็นสอง แต่จะฝืนทนไป บังคับใจประคอง ความรัก เราสอง เอาไว้ อย่างในตอนนั้น และจะทำเป็นว่ารักกันเหมือนรักครั้งแรก ทำเป็นว่าหัวใจฉันไม่เคยแตก รักครั้งแรกที่ไม่เคยกลัว และขอ ให้เธอทำเป็นว่ารักกันเหมือนตอนครั้งก่อน ทำเป็นว่าไม่เคยเห็นฉันร้องไห้ บนที่นอน เหมือนก่อน ที่เธอนั้นทำฉันฝังใจ แม้เคยเจ็บ สักเท่าไหร่ ฉันจะปล่อย ให้พ้นไป ต่อจากนี้สัญญาได้ไหม รักฉันคนเดียว


รักครั้งแรก คือความรักที่เราไม่เคยกลัวและเต็มไปด้วยความหวังและรอยยิ้ม... เสมอ “เหมือนรักครั้งแรก” เพลงแรกจาก “Jink Helmetheads” (จิ้ง เฮลเมทเฮดส์) กับอัลบั้มใหม่ล่าสุดของเขา เพลงนี้ถือเป็นการเติบโตขึ้นจากเพลงชุดที่ผ่านมาของเขา ที่ครั้งนี้ จะไม่เศร้าฟูมฟายแต่จะเป็นการให้กำลังใจผ่านบทเพลงที่สามารถช่วยเยียวยาความรู้สึกได้ โดยเนื้อหาของเพลงเหมือนรักครั้งแรก จิ้งได้แต่งขึ้นมาจากตอนไปนั่งสมาธิที่นครศรีธรรมราช ซึ่งตอนนั้นเขามีความรู้สึกกลัวเข้ามาในจิตใจมากมาย จึงได้ถ่ายทอดสมมุติขึ้นมาเป็นเรื่องราวของความรัก เพราะทำให้คนเข้าใจได้ง่าย ว่าสุดท้ายการให้อภัยในสิ่งที่เราเจ็บปวดจะนำทางของหัวใจให้ได้ไปต่อเสมอ