นักสะสม

 คณะขวัญใจ  อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง นักสะสม คณะขวัญใจ

D |

คุยDกันไม่กี่ครั้ง ตั้งแต่ตอนนั้น ฉันกับเธอเราสอGง..ร่ำAเรียนเดียวกัDฉัDนได้แต่แอบมอง ได่แต่แอบมอง ไม่อาจสบตาคู่สวGยของเธAอฉันไม่กล้D

ได้เป็นเพีBmยงนักสะสมรูปภาพเธGใจเหม่อลอย ยิ้มคล้อยตาAม..รูปเธอเหมือนคนบ้DยังBmเป็นแบบนี้ จนป่านนี้G แม้จะนานฉันเหมือนเดิAม มันรักเธอไม่เปลี่ยนเลD

แต่ก็ไม่Emเคย..G  ได้พูดDไป..

D |

ในDใจเพียงอยากเจอ ได้เห็นหน้าเธอในตอนนี้ได้ยินเสียGง สักนิAดคงชื่นใจDแต่ฐานDเรามันต่างกันเธอยังอยู่สูง เธอดูเพรียบพร้อมส่วนฉัGน.. มันคนต้อยต่ำD

แต่ยังคงเป็นBmนักสะสมรูปภาพเธGถึงละเมอ ดูเพ้อฝัAน แต่ทุกวันฉันก็สุขDใจยังBmเป็นคนเดิมในดวงใจGเธอยังคงเป็นขวัญใจA..คนเดิมของฉันอยู่D..Em Gห..          รู้หรือเปDล่า..

D | G A D |
D | G A D |
Bm G | A D |
Bm G | A D | D |

* | ** |

Em Gห..          รู้หรือเปDล่า..

Em Gmห..ตลอดเวลาฉันรักเธอ..เรื่อยมา ไม่เปลี่ยนไปไม่เคยไปไหน.D.คอร์ดเพลง นักสะสม คณะขวัญใจ

เนื้อเพลง นักสะสม คณะขวัญใจ คุยกันไม่กี่ครั้ง ตั้งแต่ตอนนั้น ฉันกับเธอ เราสอง ร่ำเรียนเดียวกัน ฉันได้แต่แอบมอง ได่แต่แอบมอง ไม่อาจสบตา คู่สวยของเธอฉันไม่กล้า ได้เป็นเพียงนักสะสมรูปภาพเธอ ใจเหม่อลอย ยิ้มคล้อยตาม รูปเธอเหมือนคนบ้า ยังเป็นแบบนี้ จนป่านนี้ แม้จะนาน ฉันเหมือนเดิม มันรักเธอไม่เปลี่ยนเลย แต่ก็ไม่เคย ได้พูดไป ในใจเพียงอยากเจอ ได้เห็นหน้าเธอในตอนนี้ ได้ยินเสียง สักนิดคงชื่นใจ แต่ฐานเรามันต่างกัน เธอยังอยู่สูง เธอดูเพรียบพร้อม ส่วนฉัน มันคนต้อยต่ำ แต่ยังคงเป็นนักสะสมรูปภาพเธอ ถึงละเมอ ดูเพ้อฝัน แต่ทุกวันฉันก็สุขใจ ยังเป็นคนเดิมในดวงใจ เธอยังคงเป็นขวัญใจ คนเดิมของฉันอยู่ โห รู้หรือเปล่า โห รู้หรือเปล่า โห ตลอดเวลาฉันรักเธอ เรื่อยมา ไม่เปลี่ยนไป ไม่เคยไปไหน