กาลครั้งหนึ่ง

 กล้วย แสตมป์  กีต้าร์ กัญญาณัฐ  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง กาลครั้งหนึ่ง กล้วย แสตมป์ ft. กีต้าร์ กัญญาณัฐ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ศรชัย สังเมียน

Am | Em |F | G |

Amยายามเท่าไหร่ เพื่อลืมเธEmอให้ได้สักทีภาFพเก่า ๆ ที่มีที่เราเคยรัก ให้ลืมมันไปG

เพราAmะหัวใจมันยิ่งเจ็บ หากว่าฉันEmทำใจไม่ได้แลFะคงไม่มีวันที่ตัวเธอนั้นจะกลับมาตรงGนี้

รู้ก็รู้Amอยู่.. ว่าเธอนั้นมีEmคนใหม่ไปแล้วแลAmะก็รูดี.. ว่ามีแต่ฉันGที่ยังฝังใจ

อยากลืมCเธอเท่าไร แต่ใจGมันยิ่งจำภาพเธAmอยังคงชัดเจEmนอยู่หลับตาCลงเมื่อไร ยังเห็นGเธอยืนอยู่ตรFงนี้  Gก็อยากใช้Cเวลา..เพื่อลบเลือGนเธอไปแต่มันทำAmไม่ได้สักทีEmแค่กาCลครั้งหนึ่ง รักเรGามันจบไปนานFแล้ว.. G(เมื่อไหร่จะเข้าCใจ) G

Am Em | F Em |
Am G | F G |

C G | Am Em |F | G |

* | ** | ** |

 F  เมื่อไหGร่จะเข้าCใจ..G F  แค่กาGลครั้งCหนึ่งG | Am G..   แค่กาลครั้งCหนึ่งG | F G..   เมื่อไหร่จะเข้าใจ.C.คอร์ดเพลง กาลครั้งหนึ่ง กล้วย แสตมป์ ft. กีต้าร์ กัญญาณัฐ

เนื้อเพลง กาลครั้งหนึ่ง กล้วย แสตมป์ ft. กีต้าร์ กัญญาณัฐ พยายามเท่าไหร่ เพื่อลืมเธอให้ได้สักที ภาพเก่าๆที่มีที่เราเคยรัก ให้ลืมมันไป เพราะหัวใจมันยิ่งเจ็บ หากว่าฉันทำใจไม่ได้ และคงไม่มีวันที่ตัวเธอนั้นจะกลับมาตรงนี้ รู้ก็รู้อยู่ ว่าเธอนั้นมีคนใหม่ไปแล้ว และก็รูดี ว่ามีแต่ฉันที่ยังฝังใจ อยากลืมเธอเท่าไร แต่ใจมันยิ่งจำ ภาพเธอยังคงชัดเจนอยู่ หลับตาลงเมื่อไร ยังเห็นเธอยืนอยู่ตรงนี้ ก็อยากใช้เวลา เพื่อลบเลือนเธอไป แต่มันทำไม่ได้สักที แค่กาลครั้งหนึ่ง รักเรามันจบไปนานแล้ว เมื่อไหร่จะเข้าใจ เมื่อไหร่จะเข้าใจ แค่กาลครั้งหนึ่ง แค่กาลครั้งหนึ่ง เมื่อไหร่จะเข้าใจ