ให้ฉันตายอยู่ตรงนี้

  กล้วย แสตมป์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ให้ฉันตายอยู่ตรงนี้ กล้วย แสตมป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ศรชัย สังเมียน

F#m | E |F#m | E |

เก็F#mบน้ำตาของเธอเอาไว้ อย่าให้ไหEลออกมากลั้F#mนน้ำตาของเธอเอาไว้คนEดีเก็F#mบน้ำตาของเธอให้คนสำคัญEกว่านี้ฉันF#mมันแค่คนที่เธอทิ้งEไป

เลิกแสดDงละครเจ้าน้ำEตาแกล้งทำC#mว่าเธอเสียF#mใจหากฉัBmนสำคัญ เธอคDงไม่ทิ้งฉันEไป

เธอหลอกใช้Aฉันมานานแล้วยังไม่พEออีกหรือเธอ หรือให้ฉันF#mตาย ให้ฉันตายให้ฉันEตายอยู่อยู่ตรงนี้คำว่ารักAที่เธอบอกฉัน มันไม่เคEยมาจากหัวใจรู้ไหมฉันF#mเจ็บ ว่าฉันเจ็บปล่อยฉันEให้เดินจากไป ไม่ต้องบีบน้ำตา

F#m | E |F#m | E |

D E | C#m F#m |Bm D | E |

* |

เธอหลอกใช้Aฉันมานานแล้วยังไม่พEออีกหรือเธอ หรือให้ฉันF#mตาย ให้ฉันตายให้ฉันEตายอยู่อยู่ตรงนี้คำว่ารักAที่เธอบอกฉัน มันไม่เคEยมาจากหัวใจรู้ไหมฉันF#mเจ็บ ว่าฉันเจ็บแต่ฉันEไม่ยอมจากไป

** |

โปรดปล่อยฉันEให้เดินจากไป..ไม่ต้องบีบF#mน้ำตา..

F#m |คอร์ดเพลง ให้ฉันตายอยู่ตรงนี้ กล้วย แสตมป์

เนื้อเพลง ให้ฉันตายอยู่ตรงนี้ กล้วย แสตมป์ เก็บน้ำตาของเธอเอาไว้ อย่าให้ไหลออกมา กลั้นน้ำตาของเธอเอาไว้คนดี เก็บน้ำตาของเธอให้คนสำคัญกว่านี้ ฉันมันแค่คนที่เธอทิ้งไป เลิกแสดงละครเจ้าน้ำตา แกล้งทำว่าเธอเสียใจ หากฉันสำคัญ เธอคงไม่ทิ้งฉันไป เธอหลอกใช้ฉันมานานแล้ว ยังไม่พออีกหรือเธอ หรือให้ฉันตาย ให้ฉันตาย ให้ฉันตายอยู่อยู่ตรงนี้ คำว่ารักที่เธอบอกฉัน มันไม่เคยมาจากหัวใจ รู้ไหมฉันเจ็บ ว่าฉันเจ็บ ปล่อยฉันให้เดินจากไป ไม่ต้องบีบน้ำตา เธอหลอกใช้ฉันมานานแล้ว ยังไม่พออีกหรือเธอ หรือให้ฉันตาย ให้ฉันตาย ให้ฉันตายอยู่อยู่ตรงนี้ คำว่ารักที่เธอบอกฉัน มันไม่เคยมาจากหัวใจ รู้ไหมฉันเจ็บ ว่าฉันเจ็บ แต่ฉันไม่ยอมจากไป โปรดปล่อยฉันให้เดินจากไป ไม่ต้องบีบน้ำตา