คบซ้อนซ่อนคม

 แซ็ค ชุมแพ  ลำเพลิน วงศกร  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คบซ้อนซ่อนคม ลำเพลิน วงศกร & แซ็ค ชุมแพ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ต้นฮัก พรมจันทร์เรียบเรียง: จา แทนไทสังกัดค่าย: Grammy Gold (แกรมมี่โกลด์)ติดต่องานแสดง: 0854847345

ขอมือคนโสDด..แหEน่ขอมือคนแพ้C#mในคืนนี้F#mหากว่าเชื่อDคำหมู่แต่กี้Eเฮาสิบ่ต้อAงนอนปวดใจ

ขอบคุณDหลาย ๆ เด้อเสี่Eยวที่พาเฮาเที่ยC#mวกอดคอฮ้องF#mไห้คืนนี้Dสิลืมเขาให้ได้.. Dmเจ็บบ่พอตาC#mย เฮาสิลืมให้ได้เด้อF#mเสี่ยว

F#m | F#m | F#m |

D E | C#m F#m |Bm E | A |
D E | C#m F#m |Bm C#m | C#m |

ขอบคุF#mณเพื่อนเรา..ที่พาเมEาเพื่อลืมเธอหยุดพร่ำเพ้C#mอ..ถึงคนที่ไม่F#mจริงใจคบซ้อF#mนซ่อนคม สุดท้ายต้องโดEนเธอทิ้งไปหมดโปC#mรหัวใจแล้วไง สุดท้าF#mยช้ำคือเรา

เมาDแต่เช้าฮอดค่ำE มันก็ยัC#mงลืมเขาบ่ได้F#mนี่บ่Dเขาว่าฮักหลาEย เจ็บสิตาAยนำคนมื้อนี้Dมั่วหน้าฮ้าEน เมาเพื่อลืมเธC#mอจนว่าหลงส่F#mขอมืBmอคนที่โดนทิ้งมC#า โฮะโอละน้อ..

** |

ขอบคุณDหลาย ๆ เด้อเสี่Eยวที่พาเฮาเที่ยC#mวกอดคอฮ้องF#mไห้คืนนี้Dสิลืมเขาให้ได้.. Dmเจ็บบ่พอตาC#mย.. (สิโสดตายเพิ่นว่าคนF#mซา)

D E | C#m F#m |Bm E | A |
D E | C#m F#m |Bm | C#m | C#m |

ถ้ามีF#mคนปวดใจ ก็คงเป็นอ้าEยคนนี้อ้ายมัC#mนบ่มีหยังดี ถูกแล้F#mวที่ทิ้งไปคบซ้อF#mนซ่อนคม จนหลงคารมEนางมารร้ายดีแล้C#mวที่ยังไม่ตาย เกือบจะไม่F#mมีเงา

* | ** | *** |

** | *** |

D E | C#m F#m |Bm | C#m | C#m |

ขอมือคนโสDด.. แหE F#mน่..

 F#m  คนโสด อยู่ไสขอมือแหน่เร็ว   คนโสด คนโสด ว่ฃเสียงดัง ๆ แหน่เร็วคอร์ดเพลง คบซ้อนซ่อนคม ลำเพลิน วงศกร & แซ็ค ชุมแพ

เนื้อเพลง คบซ้อนซ่อนคม ลำเพลิน วงศกร & แซ็ค ชุมแพ ขอมือคนโสด แหน่ ขอมือคนแพ้ในคืนนี้ หากว่าเชื่อคำหมู่แต่กี้ เฮาสิบ่ต้องนอนปวดใจ ขอบคุณหลายๆเด้อเสี่ยว ที่พาเฮาเที่ยวกอดคอฮ้องไห้ คืนนี้สิลืมเขาให้ได้ เจ็บบ่พอตาย เฮาสิลืมให้ได้เด้อเสี่ยว ขอบคุณเพื่อนเรา ที่พาเมาเพื่อลืมเธอ หยุดพร่ำเพ้อ ถึงคนที่ไม่จริงใจ คบซ้อนซ่อนคม สุดท้ายต้องโดนเธอทิ้งไป หมดโปรหัวใจแล้วไง สุดท้ายช้ำคือเรา เมาแต่เช้าฮอดค่ำ มันก็ยังลืมเขาบ่ได้ นี่บ่เขาว่าฮักหลาย เจ็บสิตายนำคน มื้อนี้มั่วหน้าฮ้าน เมาเพื่อลืมเธอจนว่าหลงส่น ขอมือคนที่โดนทิ้งมา โฮะโอละน้อ ขอบคุณหลายๆเด้อเสี่ยว ที่พาเฮาเที่ยวกอดคอฮ้องไห้ คืนนี้สิลืมเขาให้ได้ เจ็บบ่พอตาย (สิโสดตายเพิ่นว่าคนซา) ถ้ามีคนปวดใจ ก็คงเป็นอ้ายคนนี้ อ้ายมันบ่มีหยังดี ถูกแล้วที่ทิ้งไป คบซ้อนซ่อนคม จนหลงคารมนางมารร้าย ดีแล้วที่ยังไม่ตาย เกือบจะไม่มีเงา ขอมือคนโสด แหน่ คนโสด อยู่ไสขอมือแหน่เร็ว คนโสด คนโสด ว่ฃเสียงดังๆแหน่เร็ว