ฉันและน้ำตา (Drops)

 loserpop  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ฉันและน้ำตา loserpop
เนื้อร้อง: Supaksit Ngernthaweekoonทำนอง: Tassana Srisawat, Supaksit Ngernthaweekoonเรียบเรียง: Tassana Srisawat, Juthawat Putharatโปรดิวเซอร์: Juthawat Putharatสังกัดค่าย: What The Duckติดต่องานแสดง: 0818570572, 0631926456

Cmaj7 | Cm |Gmaj7 | Gmaj7 |
Cmaj7 | Cm |Gmaj7 | Gmaj7 |

ใช้Cmaj7น้ำตากับเวลา..ล้างGmaj7เรื่องราวที่ผ่านมา..หวังCmaj7สักวันจะชินชา..และจางหาGmaj7ย..

แต่สุดท้าAm7ยใจฉันเอง..เก็บเอาไว้Gmaj7ในทุกอย่าง..เธอไม่เคAm7ยหายไปD

ร้องให้ใจที่อ่อCmaj7นล้า..ร้อCmงให้รักที่จาBm7กลา..เหลือเพียงฉันและน้ำAm7ตา..  D(กับ)รักที่หมดความหGmaj7 EมายภาวนาไปกัCmaj7บฟ้า บอDกดวงดาวด้วยน้ำBm7ตาวอEนให้เธอคืนย้อAm7นมา..  Dให้รักเราเป็นเหมือนเดิม

Cmaj7 | D |Gmaj7 | Gmaj7 |
Cmaj7 | D#dim |Gmaj7 | Gmaj7 |

แต่สุดท้าAm7ยใจฉันเอง..เก็บเอาไว้Gmaj7ในทุกอย่าง..ต่อให้เธAm7อหายไปD

ร้องให้ใจที่อ่อCmaj7นล้า..ร้อCmงให้รักที่จาBm7กลา..เหลือเพียงฉันและน้ำAm7ตา..  Cmกับรักที่หมดความหมGmaj7ายภาวนาไปกัCmaj7บฟ้า บอDกดวงดาวด้วยน้ำBm7ตาวอEนให้เธอคืนย้อAm7นมา..   D

** |

Bm7 |

วอนEให้เธอคืนย้อAm7นมา..   Dให้รักเราเป็นเหมือนเดิม

Cmaj7 | D |Gmaj7 | Gmaj7 |
Cmaj7 | D#dim |Gmaj7 | Gmaj7 |

Cmaj7 | D |Gmaj7 |คอร์ดเพลง ฉันและน้ำตา loserpop

เนื้อเพลง ฉันและน้ำตา loserpop ใช้น้ำตากับเวลา ล้างเรื่องราวที่ผ่านมา หวังสักวันจะชินชา และจางหาย แต่สุดท้ายใจฉันเอง เก็บเอาไว้ในทุกอย่าง เธอไม่เคยหายไป ร้องให้ใจที่อ่อนล้า ร้องให้รักที่จากลา เหลือเพียงฉันและน้ำตา (กับ)รักที่หมดความหมาย ภาวนาไปกับฟ้า บอกดวงดาวด้วยน้ำตา วอนให้เธอคืนย้อนมา ให้รักเราเป็นเหมือนเดิม แต่สุดท้ายใจฉันเอง เก็บเอาไว้ในทุกอย่าง ต่อให้เธอหายไป ร้องให้ใจที่อ่อนล้า ร้องให้รักที่จากลา เหลือเพียงฉันและน้ำตา กับรักที่หมดความหมาย ภาวนาไปกับฟ้า บอกดวงดาวด้วยน้ำตา วอนให้เธอคืนย้อนมา วอนให้เธอคืนย้อนมา ให้รักเราเป็นเหมือนเดิม