วันเก่า (good old days)

 loserpop  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง วันเก่า (good old days) loserpop
เนื้อร้อง: Supaksit Ngernthaweekoonทำนอง: Tassana Srisawat, Juthawat Putharatเรียบเรียง: Tassana Srisawatโปรดิวเซอร์: Juthawat Putharat

Dmaj7 | Gmaj7 |Dmaj7 | Gmaj7 |

มองDmaj7ฟ้า.. ที่มีฝนGmaj7โปรยพัดมาบางDmaj7ครั้ง.. หัวใจGmaj7รู้สึก

เรื่อDmaj7งราว.. ไม่อาจหวGmaj7นคืนย้อนมาจากDmaj7ใคร ที่คุ้นเคยในควาGmaj7มรู้สึก

5F#m.. แม้จะเลือนลางจากความฝัG(ที่ฉันเคยมีเธอแล้ว)5F#m.. แม้เราจะห่างกันแค่ไEm Aหน 5 5 5

Dmaj7อ.. เก็บเอาไF#mว้ทุกควาEmมรู้สึก..อยู่กับฉันAตลอดไปอาจเป็นเพียDmaj7ง..ภาพสุดท้าF#mยที่..เรEmานั้นเคยได้มาพAบและผูกพันผ่านมาแล้Gmaj7ว.. เรื่อGmงวันเก่F#mควาB7มรักEm Aนั้น..      ของเรา..

Dmaj7 | Gmaj7 |Dmaj7 | Gmaj7 |

* |

Dmaj7อ.. เก็บเอาไF#mว้ทุกควาEmมรู้สึก..อยู่กับฉันAตลอดไปอาจเป็นเพียDmaj7ง..ภาพสุดท้าF#mยที่..เรEmานั้นเคยได้มาพAบและผูกพันผ่านมาแล้Gmaj7ว.. เรื่อGmงวันเก่F#mควาB7มรักนั้Emน.. แค่เพียงAอยาก

Dmaj7อ.. เก็บเอาไF#mว้ทุกควาEmมรู้สึก..อยู่กับฉันAตลอดไปอาจเป็นเพียDmaj7ง..ภาพสุดท้าF#mยที่..เรEmานั้นเคยได้มาพAบและผูกพันผ่านมาแล้Gmaj7ว.. เรื่อGmงวันเก่F#mควาB7มรักนั้Emน.. จะยัAงเก็บไDmaj7 Gmaj7 | Dmaj7ว้..

ฉันยัGmaj7ง..เก็บไDmaj7 G | Dmaj7ว้..ฉันยัGmaj7ง..เก็บไDmaj7 G | Dmaj7ว้..ฉันยัGmaj7ง..เก็บไDmaj7 G | Dmaj7ว้..ฉันยัGmaj7ง..เก็บไว้Dmaj7..คอร์ดเพลง วันเก่า loserpop

เนื้อเพลง วันเก่า loserpop มองฟ้า ที่มีฝนโปรยพัดมา บางครั้ง หัวใจรู้สึก เรื่องราว ไม่อาจหวนคืนย้อนมา จากใคร ที่คุ้นเคยในความรู้สึก 5 แม้จะเลือนลางจากความฝัน (ที่ฉันเคยมีเธอแล้ว) 5 แม้เราจะห่างกันแค่ไหน 5 5 5 ขอ เก็บเอาไว้ ทุกความรู้สึก อยู่กับฉันตลอดไป อาจเป็นเพียง ภาพสุดท้ายที่ เรานั้นเคยได้มาพบและผูกพัน ผ่านมาแล้ว เรื่องวันเก่า ความรักนั้น ของเรา ขอ เก็บเอาไว้ ทุกความรู้สึก อยู่กับฉันตลอดไป อาจเป็นเพียง ภาพสุดท้ายที่ เรานั้นเคยได้มาพบและผูกพัน ผ่านมาแล้ว เรื่องวันเก่า ความรักนั้น แค่เพียงอยาก ขอ เก็บเอาไว้ ทุกความรู้สึก อยู่กับฉันตลอดไป อาจเป็นเพียง ภาพสุดท้ายที่ เรานั้นเคยได้มาพบและผูกพัน ผ่านมาแล้ว เรื่องวันเก่า ความรักนั้น จะยังเก็บไว้ ฉันยัง เก็บไว้ ฉันยัง เก็บไว้ ฉันยัง เก็บไว้ ฉันยัง เก็บไว้