ไม่เคย (Ost.ส้มป่อย)

 ไม้เมือง  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  คำเมือง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ไม่เคย ไม้เมือง
เนื้อร้อง: ปิยะวัฒน์ มีเครือ, ประเสิรฐ ศรีกิจรัตน์ทำนอง: สมพล รุ่งพานิชย์เรียบเรียง: พนา ณะวงค์วรรณ์สังกัดค่าย: Grammy Gold (แกรมมี่โกลด์)ติดต่องานแสดง: 0854847345

A | D A E/G# |A | E D |

เฮาAบ่เกยฮู้ คนEตี้สำคัญ มันDมีก้ามอกใดAเฮาAบ่เกยฮู้ วันEตี้สวยงาม มันDมีก้าเต๊าใดA

บ่เกยฮู้Dเวลาตี้เฮEามีกั๋น..นั้C#mนดีมอกใF#mบ่เกยฮู้Dว่าความคิดถึEงมันทรมาC#mน..เต้าF#m Eใด..บ่เกBmย.. บ่เกEย.. บ่อเกAย..

เฮาAจะกึ๊ดหา..คE/G#นตี้สำคัญ เมื่อDต้องจากกั๋นไปAเฮาAจะกึ๊ดถึง..วัE/G#นตี้สวยงาม เมื่Dอเวลาผ่านไปA

กึ๊ดเติงหาDเวลา..ตี้เฮEามีกั๋น เมื่C#mอตั๋วต้องไF#mแหละต๋อนนี้Dจะฮู้ก่อเปิ้Eน..กึ๊ดเติงหาตั๋C#mว..ม๊อกใF#mบ่เกBmย.. บ่เกEย.. จะลืAม..

A | D A E/G# |A | E D |

เฮาAบ่เกยฮู้ คEนตี้สำคัญ มัDนมีก้ามอกใดAเฮาAบ่เกยฮู้ วันEตี้สวยงาม มัDนมีก้าเต๊าใดA

บ่เกยฮู้Dเวลา..ตี้เฮาEมีกั๋น..นั้C#mนดีมอกใF#mบ่เEกยฮู้Dว่าความคิดถึEงมันทรมC#mาน..เต้าF#m Eใด..บ่เกBmย.. บ่เกEย.. บ่อเกAย..

* | ** |คอร์ดเพลง ไม่เคย ไม้เมือง

เนื้อเพลง ไม่เคย(เพลงประกอบภาพยนตร์ ส้มป่อย) ไม้เมือง เฮาบ่เกยฮู้ คนตี้สำคัญ มันมีก้ามอกใด เฮาบ่เกยฮู้ วันตี้สวยงาม มันมีก้าเต๊าใด บ่เกยฮู้เวลาตี้เฮามีกั๋น นั้นดีมอกใด บ่เกยฮู้ว่าความคิดถึงมันทรมาน เต้าใด บ่เกย บ่เกย บ่อเกย เฮาจะกึ๊ดหา คนตี้สำคัญ เมื่อต้องจากกั๋นไป เฮาจะกึ๊ดถึง วันตี้สวยงาม เมื่อเวลาผ่านไป กึ๊ดเติงหาเวลา ตี้เฮามีกั๋น เมื่อตั๋วต้องไป แหละต๋อนนี้จะฮู้ก่อเปิ้น กึ๊ดเติงหาตั๋ว ม๊อกใด บ่เกย บ่เกย จะลืม เฮาบ่เกยฮู้ คนตี้สำคัญ มันมีก้ามอกใด เฮาบ่เกยฮู้ วันตี้สวยงาม มันมีก้าเต๊าใด บ่เกยฮู้เวลา ตี้เฮามีกั๋น นั้นดีมอกใด บ่เกยฮู้ว่าความคิดถึงมันทรมาน เต้าใด บ่เกย บ่เกย บ่อเกย


หลังจากเพลง “ดวงจันทร์บนยอดเขา” ที่ถูกปล่อยออกไปเมื่อตอนกลางปี 2021 ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี ไม้เมือง กลับมาพร้อมบทเพลงประกอบภาพยนตร์ “ส้มป่อย” ที่ได้นำเพลง “ไม่เคย” หนึ่งในเพลงฮิตจากวง 25 Hours มาเรียบเรียงใหม่ให้มีความละมุนในสไตล์ของไม้เมือง ซึ่งความพิเศษของ “ไม่เคย” ในเวอร์ชั่นนี้คือการดัดแปลงเนื้อร้องให้เป็นภาษาเหนือทั้งหมด โดย “แม็กซ์ ไม้เมือง” ประเสริฐ ศรีกิจรัตน์ เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องราวในภาพยนตร์ “ส้มป่อย” ที่เป็นเรื่องของชาวเหนือ อู้คำเมือง และยิ่งถูกถ่ายทอดโดยเสียงของ “อ้อม ไม้เมือง” ธีราพร ศรีกิจรัตน์ สาวเหนือที่มีเอกลักษณ์การร้องเฉพาะตัว ก็ยิ่งทำให้ตัวเพลงสามารถสื่ออารมณ์ได้เข้าถึงในแบบฉบับชาวเหนือแต้ๆ เนื้อหาของบทเพลงนี้จะเล่าถึง ความคิดถึง และ การจากลา ซึ่งบางทีคนที่สำคัญกับเรามากที่สุด ก็คือคนที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด และเรามักจะเห็นค่าในวันที่เขาได้จากเราไปแล้ว