พร่ำเพ้อ (Bubbles in the sky)

 CGM48  อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง พร่ำเพ้อ Marmink CGM48
เนื้อร้อง/ทำนอง: Manichar Aimdilokwong (Marmink CGM48)เรียบเรียง: Manichar Aimdilokwong (Marmink CGM48)โปรดิวเซอร์: PLATFORM MAKKASAN

G | Am |G | Am |
G | Am | Am |

 G  ที่เธอเห็นอยู่ตรงนั้Gน..   มันคืAmอ..แก้วชาร้อDน.. G  แต่รู้อะไรบ้างไหGม..   สิ่งที่เธAmอคิด มันอาจไม่ใช่D.. สิ่งที่เป็น..

G | G | G |

   ฉันยืนมองจากตรงนี้G..   ตรงนี้Am.. ที่หน้าต่าDง.. G  ลมพัดใบไม้ปลิวไหGว..   ฉันชอAmบ.. อยู่คนเดีDยว..   แต่คงดีถ้ามีเธอด้วย..

G | G |

ล่อBmง.. ลอAmย..เพ้G/Bอ..   ฝัAmน.. ไปD..

ฉันมีAm..สิ่งที่ต้องทำD..มากมาAmย..เต็มไปหมดเลGย..แต่ฉันคAmง..ยังคอยเฝ้าพร่ำเDพ้อ..เรื่อยไAmป.. like buEbbles in the skAmybuDbbles, bubbles in the skE | Amy..

G | Am | G | Am |

 G  ที่ตัวของฉันนั้นร้อGน..   แต่ความจริAmง.. ก็แค่อุ่น ๆD G  บางทีที่อากาศเย็Gน..   ตัวฉัAmน..ก็เย็Dน.. แต่จับมือเธอคงอุ่นดี

G | G |

* | ** |

G | Am |G | Am |

 G  ฉันทำอะไรไม่รู้G..   แต่บางทีAm.. ก็แค่ต้องปล่Dอย..

G | G |

ล่Bmอง.. ลอAmย..เพ้Bmอ.. ฝัAmน..

Bm | Am |Bm | Am |

ล่Bmอง.. ลอAmย..       Bm | Bm

ล่Bmอง.. ลอAmย..       Bm | Bm

ล่อBmง.. ลอAmย..เพ้Bmอ..   ฝัAmน.. ไปD..คอร์ดเพลง พร่ำเพ้อ Marmink CGM 48

เนื้อเพลง พร่ำเพ้อ (Bubbles in the sky) Marmink CGM48 ที่เธอเห็นอยู่ตรงนั้น มันคือ แก้วชาร้อน แต่รู้อะไรบ้างไหม สิ่งที่เธอคิด มันอาจไม่ใช่ สิ่งที่เป็น ฉันยืนมองจากตรงนี้ ตรงนี้ ที่หน้าต่าง ลมพัดใบไม้ปลิวไหว ฉันชอบ อยู่คนเดียว แต่คงดีถ้ามีเธอด้วย ล่อง ลอย เพ้อ ฝัน ไป ฉันมี สิ่งที่ต้องทำ มากมาย เต็มไปหมดเลย แต่ฉันคง ยังคอยเฝ้าพร่ำเพ้อ เรื่อยไป like bubbles in the sky bubbles, bubbles in the sky ที่ตัวของฉันนั้นร้อน แต่ความจริง ก็แค่อุ่นๆบางทีที่อากาศเย็น ตัวฉัน ก็เย็น แต่จับมือเธอคงอุ่นดี ฉันทำอะไรไม่รู้ แต่บางที ก็แค่ต้องปล่อย ล่องลอย เพ้อฝัน ล่องลอย เพ้อฝันไป