เพลงขับกล่อม (Acoustic Version)

  มินิบาส   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เพลงขับกล่อม มินิบาส
เนื้อร้อง/ทำนอง: Pa Paoเรียบเรียง/ดนตรี: สุวัตร วงศ์นครสังกัดค่าย: ขวางหวันมิวสิค

ร้อCmaj7งเป็นบทเพลDง..ที่บรรเลBmงยามเธอเหEmงาเศร้าใจAmคราที่เรDา..ไม่อยู่เคียGงกันแบบนี้ขอCmaj7จงเปิดฟัDง แทนกายฉัBmนจากตรงนี้Emขับกล่AmอมเธอฝันดีD นอนหลับไปG

Cmaj7 D | Bm Em |Cmaj7 D | G |

เธอจะนอCmaj7นหรือยัง ฉันDภาวนา วอBmนนภาช่วEmยนำพา..ความAmสุขมากล้Dน..ให้กับคGนที่ฉันรักยาCmaj7มนิททรา ขอDลมโชยโปรBmยเข้ามาพัดEmพาความเหงAnาให้จากไปD..อยู่ไกลGเธอ

หลับเถิดหนCmaj7า ให้นภา..อยู่Dเคียงในคืนที่ดาวเBmรียงรายเป็นร้อEmคนทางนี้Amยังละเมอเฝ้าDคอยรอวันจะพบเจG

ตราบที่ฟ้าCmaj7ยังได้เคียงคู่Dจันทร์เปรียบเหมือนใจฉัBmนที่คิดถึงเธอเสมEmอยากจะนอAmนใกล้ ๆ กอดเธDอเหมือนเดิมอีกครG

*** |

Cmaj7 D | Bm Em |Am D | G |
Cmaj7 D | Bm Em |Am D | G |

วอCmaj7นนภาช่วยDนำพา..วันไBmด้เจอเพ้อEmรำพันภาAmพเธอและฉัDนนอนกอดกัGนได้คู่เคียงวานCmaj7ให้ดาวนั้นDแทนใจ วาBmนให้ลมนี้EmแทนกายกอAmดเธอแทนฉัDนหลับฝันดีG

* | ** | *** | *** |

Cmaj7 D | Bm Em |Am D | G |คอร์ดเพลง เพลงขับกล่อม มินิบาส

เนื้อเพลง เพลงขับกล่อม มินิบาส ร้องเป็นบทเพลง ที่บรรเลงยามเธอเหงา เศร้าใจคราที่เรา ไม่อยู่เคียงกันแบบนี้ ขอจงเปิดฟัง แทนกายฉันจากตรงนี้ ขับกล่อมเธอฝันดี นอนหลับไป เธอจะนอนหรือยัง ฉันภาวนา วอนนภา ช่วยนำพา ความสุขมากล้น ให้กับคนที่ฉันรัก ยามนิททรา ขอลมโชยโปรยเข้ามา พัดพาความเหงาให้จากไป อยู่ไกลเธอ หลับเถิดหนา ให้นภา อยู่เคียง ในคืนที่ดาวเรียงรายเป็นร้อย คนทางนี้ยังละเมอเฝ้าคอยรอวันจะพบเจอ ตราบที่ฟ้ายังได้เคียงคู่จันทร์ เปรียบเหมือนใจฉันที่คิดถึงเธอเสมอ อยากจะนอนใกล้ๆกอดเธอเหมือนเดิมอีกครา วอนนภาช่วยนำพา วันได้เจอเพ้อรำพัน ภาพเธอและฉันนอนกอดกันได้คู่เคียง วานให้ดาวนั้นแทนใจ วานให้ลมนี้แทนกาย กอดเธอแทนฉันหลับฝันดี