กอดทิพย์

 มนต์แคน แก่นคูน  ลูกทุ่ง  อีสาน  คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง กอดทิพย์ มนต์แคน แก่นคูน
เนื้อร้อง/ทำนอง: สลา คุณวุฒิสังกัดค่าย: Grammy Gold (แกรมมี่โกลด์)

G | Em |G | Em | Em | Em |

เบิ่งแต่รูEmป..ผู้สาวอ้ายผ่านจอมือถือนับวัน นับมื้Cอ นับจนนิ้Dว..สิกิ่วแล้วหนGสถานกาAmรณ์.. ยังกีด ยังกั้Bmน เลื่อนวันสัญญAmพอแฮงแล้วละเด้น้องหล่Gใจคนถ่Bmา.. มันจ่อย มันผAm Dอม..

ซอมแต่แก้Emม แนมแต่หน้าเป็นตาฮักหลEmายอาบน้ำแล้วใหม่ ๆEm กรุ่นผมเรือนกายเจ้าคงสิหอEm

เบิ่งวีดิโอคอAmล ได้เห็น ได้ยิBmน แต่ไร้กลิ่นดมดอAmจูบจอมือถือมอม ๆGรอถ่ามื้อพร้อDม จั๊กสิแม่นมื้อEmใด๋

ได้แต่กอดทิCพย์ ได้แต่กอดทิพDย์ได้แต่กอดทิGพย์..เขี่ยเบิ่งรูปสมัยแรกจีAmก็สมมุติเอAา..ว่ากอดแบบใBmด๋

ในโลกความจริCง..ยังกอดหนี้สิDน กอดความเดียวดาEmถูกขังในกลางเมืองใหCญ่ยังเมือบ่ได้Am เจ้านายเพิ่นDว่า

ใจคึดฮอEmด บืนให้รอดไปฮอดวันนั้EmอยากเมือเอารางวัCมื้อเฮาพบกัDน จ่งไว้ให้แหน่นG

ย่านคนหลอยยามไAmย่านแท้เด้Bm ยามอยู่ห่างตAmกอดทิพย์ไปก่อนเด้อหล่Gแล้วอ้ายสิมBmา..กอดนางจริงEm ๆ

G | G |C | D |

G Bm | Em D |Am G D | G |

* | ** |

บอกใจคึEmดฮอด บืนให้รอดไปฮอดวัEmนนั้นอยากเมือเอารางวัCมื้อเฮาพบกัDน จ่งไว้ให้แหน่นG

ย่านคนหลอยยามไAmย่านแท้เด้Bm ยามอยู่ห่างตAmกอดทิพย์ไปก่อนเด้อหล่Gา แล้วอ้ายสิพDา..ความคึดฮอด.. มากอดคัก ๆ

C D | Em |Am Bm D | G D | Em |คอร์ดเพลง กอดทิพย์ มนต์แคน แก่นคูน

เนื้อเพลง กอดทิพย์ มนต์แคน แก่นคูน เบิ่งแต่รูป ผู้สาวอ้ายผ่านจอมือถือ นับวัน นับมื้อ นับจนนิ้ว สิกิ่วแล้วหนา สถานการณ์ ยังกีด ยังกั้น เลื่อนวันสัญญา พอแฮงแล้วละเด้น้องหล่า ใจคนถ่า มันจ่อย มันผอม ซอมแต่แก้ม แนมแต่หน้าเป็นตาฮักหลาย อาบน้ำแล้วใหม่ๆกรุ่นผมเรือนกายเจ้าคงสิหอม เบิ่งวีดิโอคอล ได้เห็น ได้ยิน แต่ไร้กลิ่นดมดอม จูบจอมือถือมอมๆรอถ่ามื้อพร้อม จั๊กสิแม่นมื้อใด๋ ได้แต่กอดทิพย์ ได้แต่กอดทิพย์ ได้แต่กอดทิพย์ เขี่ยเบิ่งรูปสมัยแรกจีบ ก็สมมุติเอา ว่ากอดแบบใด๋ ในโลกความจริง ยังกอดหนี้สิน กอดความเดียวดาย ถูกขังในกลางเมืองใหญ่ ยังเมือบ่ได้ เจ้านายเพิ่นว่า ใจคึดฮอด บืนให้รอดไปฮอดวันนั้น อยากเมือเอารางวัล มื้อเฮาพบกัน จ่งไว้ให้แหน่นะ ย่านคนหลอยยามไซ ย่านแท้เด้ ยามอยู่ห่างตา กอดทิพย์ไปก่อนเด้อหล่า แล้วอ้ายสิมา กอดนางจริงๆ บอกใจคึดฮอด บืนให้รอดไปฮอดวันนั้น อยากเมือเอารางวัล มื้อเฮาพบกัน จ่งไว้ให้แหน่นะ ย่านคนหลอยยามไซ ย่านแท้เด้ ยามอยู่ห่างตา กอดทิพย์ไปก่อนเด้อหล่า แล้วอ้ายสิพา ความคึดฮอด มากอดคักๆ