เหตุผลที่ใจร้าย

 เมืองแมน  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เหตุผลที่ใจร้าย เมืองแมน
เนื้อร้อง/ทำนอง: เมืองแมนเรียบเรียง/ดนตรี/โปรดิวเซอร์: เมืองแมนสังกัดค่าย: ประตูแดงแคลน

ที่ใจร้าAยเพราะว่ามีเหตุผG#mตอนกูโดนทำร้าC#mยไม่เห็นว่ามีใครสBกัดฟันอดทAน จนหัวใจกูด้านชG#mเรื่องราวหล่อหลC#mอม จนกูกลายเป็นเหล็กหนG#7า..

C#m |

เป็นเพียงมนุษAย์.. บนโลกสีเทG#mจะเอC#mาอะไรนักหนาจากฉัBโอ้เพื่อนเอ๋Aย เอาไงก็เอG#mแต่สุดท้าC#mยเป็นเราที่โดนหักหลัG#

ท่องโลกใหAญ่.. อย่างเดียวดาG#mหาใคC#mร..สักคน ไม่มีB..เรื่องเลวร้าAย.. หลอมหล่G#mก่อตัC#mวจนกูไม่กลัวสิ่งใดG#7

* |

กูจำเป็นต้องร้ายAกาจ เพราะกูโดนทำร้ายG#mก่อนหมดความหมายก็ตีC#mจากกูเลยยอมหัก ไม่ยอมBงอมันมีเหตุผAลทุกการกระทำแต่มีกี่คG#mนที่พร้อมจะฟังที่กูไม่พูC#mด ไม่ใช่ไม่ช้ำพวกกัG#7นเขาไม่ทำแบบนั้น

A | G#m |C#m | B |
A | G#m |C#m | G#7 |

A | G#m |C#m | B |
A | G#m |C#m | G#7 |

กูไม่Aใช่เทวดาสิบนิ้วพนมเอ่ยวาจาไม่เคG#mยเบียดเบียนใคร ขอแค่มึงอย่ามาระรานครั้งเดีC#mยวเสี้ยววิที่ฉุนเฉียวเขี้ยวเล็บและง้าวเงี้Bยวพร้อมเลี้ยวเกี่ยวคอพวกใจหมา

ฆ่าได้Aแต่อย่าหยาม ถามได้แต่อย่าถ่อยร้อยพ่G#mอพันแม่มึงอย่าทำแกล้งว่าคิดน้อยรู้ดีC#mว่า ใครดี ใครร้ายบุญคุณต้องทดแทG#7แต่แผลเดียวกูจะจำจนตาย

ไม่Aมีทางให้ย้อนคืน กาG#mรกระทำไม่หวนกลับจงC#mเตรียมตัวรอรับกรรมตัวBคนเดียวไม่เคยหวั่นไหAว..แม้เพียงครู่เดีG#mยว เหนื่อยล้าซีดเซีC#mยวไม่นานก็หาG#7ย.. ก็หาย..

* | ** |

A | G#m |C#m | B |
A | G#m |C#m | G#7 |

A | G#m |C#m | B |
A | G#m |C#m | G#7 |C#m |คอร์ดเพลง เหตุผลที่ใจร้าย เมืองแมน

เนื้อเพลง เหตุผลที่ใจร้าย เมืองแมน ที่ใจร้ายเพราะว่ามีเหตุผล ตอนกูโดนทำร้ายไม่เห็นว่ามีใครสน กัดฟันอดทน จนหัวใจกูด้านชา เรื่องราวหล่อหลอม จนกูกลายเป็นเหล็กหนา เป็นเพียงมนุษย์ บนโลกสีเทา จะเอาอะไรนักหนาจากฉัน โอ้เพื่อนเอ๋ย เอาไงก็เอา แต่สุดท้ายเป็นเราที่โดนหักหลัง ท่องโลกใหญ่ อย่างเดียวดาย หาใคร สักคน ไม่มี เรื่องเลวร้าย หลอมหล่อ ก่อตัวจนกูไม่กลัวสิ่งใด กูจำเป็นต้องร้ายกาจ เพราะกูโดนทำร้ายก่อน หมดความหมายก็ตีจาก กูเลยยอมหัก ไม่ยอมงอ มันมีเหตุผลทุกการกระทำ แต่มีกี่คนที่พร้อมจะฟัง ที่กูไม่พูด ไม่ใช่ไม่ช้ำ พวกกันเขาไม่ทำแบบนั้น กูไม่ใช่เทวดาสิบนิ้วพนมเอ่ยวาจา ไม่เคยเบียดเบียนใคร ขอแค่มึงอย่ามาระราน ครั้งเดียวเสี้ยววิที่ฉุนเฉียว เขี้ยวเล็บและง้าวเงี้ยว พร้อมเลี้ยวเกี่ยวคอพวกใจหมา ฆ่าได้แต่อย่าหยาม ถามได้แต่อย่าถ่อย ร้อยพ่อพันแม่มึงอย่าทำแกล้งว่าคิดน้อย รู้ดีว่า ใครดี ใครร้าย บุญคุณต้องทดแทน แต่แผลเดียวกูจะจำจนตาย ไม่มีทางให้ย้อนคืน การกระทำไม่หวนกลับ จงเตรียมตัวรอรับกรรม ตัวคนเดียวไม่เคยหวั่นไหว แม้เพียงครู่เดียว เหนื่อยล้าซีดเซียว ไม่นานก็หาย ก็หาย