รักยืนยง

  แหนม รณเดช   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รักยืนยง แหนม รณเดช วงศาโรจน์
เนื้อร้อง: บุษบง ปรีชานนท์ทำนอง: พนเทพ สุวรรณะบุณย์เรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการสังกัดค่าย: MuzikMoveติดต่องานแสดง: 0624949583

 C#  ถ้าเธอพบกับรักA#mใหม่ D#m  ดวงใจของฉัG#นปวดรวF#ดร้าG# C#  ไม่อาจรักใครได้A#mอีก D#m  ได้โปรดปราณีG# เก็บใF# G# Aจรักไว้...

C# | D#dim |F#m | C# |
C# | D#dim |F#m | F#m |

เมื่อสอC#ง..เราครองรักFmมั่นนั่นจF#ะ..ไม่เป็นเพียงสัญญG#วันคืC#น..ผ่านไปมีA#mค่า..ยิ่งกว่D#mา..คำสัญญาใด ๆ G#

   รัF#ก.. เราG#มั่นคงผูกพัFmน..ซึ้งA#mใจ   รัD#mก.. มอบC#ซึ่งกันและกัB G#น..   ให้ความรัC#กผูกพัFmนในหัA#m G#วใจ.. F#  รักเรG#ายืนยC#

C# | A#m |F# | G# |

ทุกทีC#.. ที่เธอจากFmไปไม่อาF#จ..ซ่อนความขมขื่นG#ใจไม่ว่C#า..เธอจะไปหนA#mใดนำใจD#m..รักฉันไปพร้อมG#เธอ

รัF#ก.. ฉันG#นั้นมอบแด่เธFmอเท่านั้A#mแล้D#mว.. เธอC#เก็บรักให้B G#ใคร..ให้ความรัC#กผูกพัFmนในหัA#m G#วใจ.. F#  รักเรG#ายืนยง..

C# F#m | F#m |

 C#  ถ้าเธอพบกับรักA#mใหม่ D#m  ดวงใจของฉัG#นปวดรวF#ดร้าG# C#  ไม่อาจรักใครได้A#mอีก D#m  ได้โปรดปราณีG# เก็บF# G# F#ใจรักไว้.. ให้กับฉัC#น..

C# | D#dim |F#m | C# |
C# | D#dim |F#m | F#m |

ให้เรC#า.. ผูกใจสัมFmพันธ์ไม่หวั่F#น..แม้แต่ความใกล้G#ไกลสัญญC#า.. ยังไม่มีความA#mหมายขอเธD#mอ..ไม่หวั่นไหวเรื่องG#ใด

   ฉัF#น.. เฝ้าG#รอเธอทุกทีFm.. ที่จA#mะ..   ขD#mอ.. เธอC#กลับมาด้วยBใจ   G#   ให้ความรัC#กผูกพัFmนในหัA#m G#วใจ F#  รักเรG#ายืนยง..

C# F#m | F#m |

** | ** |

C# | D#dim |F#m | C# |
C# | D#dim |F#m | F#m |คอร์ดเพลง รักยืนยง แหนม รณเดช วงศาโรจน์

เนื้อเพลง รักยืนยง แหนม รณเดช วงศาโรจน์ ถ้าเธอพบกับรักใหม่ ดวงใจของฉันปวดรวดร้าว ไม่อาจรักใครได้อีก ได้โปรดปราณี เก็บใจรักไว้ เมื่อสอง เราครองรักมั่น นั่นจะ ไม่เป็นเพียงสัญญา วันคืน ผ่านไปมีค่า ยิ่งกว่า คำสัญญาใดๆ รัก เรามั่นคงผูกพัน ซึ้งใจ รัก มอบซึ่งกันและกัน ให้ความรักผูกพันในหัวใจ รักเรายืนยง ทุกที ที่เธอจากไป ไม่อาจ ซ่อนความขมขื่นใจ ไม่ว่า เธอจะไปหนใด นำใจ รักฉันไปพร้อมเธอ รัก ฉันนั้นมอบแด่เธอเท่านั้น แล้ว เธอเก็บรักให้ใคร ให้ความรักผูกพันในหัวใจ รักเรายืนยง ถ้าเธอพบกับรักใหม่ ดวงใจของฉันปวดรวดร้าว ไม่อาจรักใครได้อีก ได้โปรดปราณี เก็บใจรักไว้ ให้กับฉัน ให้เรา ผูกใจสัมพันธ์ ไม่หวั่น แม้แต่ความใกล้ไกล สัญญา ยังไม่มีความหมาย ขอเธอ ไม่หวั่นไหวเรื่องใด ฉัน เฝ้ารอเธอทุกที ที่จะ ขอ เธอกลับมาด้วยใจ ให้ความรักผูกพันในหัวใจ รักเรายืนยง