ขอกอดแก้หนาว

 เนม สุรพงศ์  ลูกกรุง  อีสาน  เพลงจีบ  ฤดูหนาว
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ขอกอดแก้หนาว เนม สุรพงศ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เนม สุรพงศ์เรียบเรียง: ยศดนัย ภู่ทองโปรดิวเซอร์: ไพบูลย์ แสงเดือนสังกัดค่าย: จ้วดจ้าด สตูดิโอติดต่องานแสดง: 0828532307

F | C |Dm | A# |
F | C |Dm | A# |

โอ้Fย คางนำ กะละว่า คำนาCคำแพงผู้แก้มแดงอ่องต่อDmละเจ้าผู้แก้มอ่องต่อง ละผู้สองเต้าโต้A#

เต้าโต้น มีไผโหย่นแล้วไป่น้Fในใจเจ้า มีไผแหน่ละCบ้อคันเธอว่าง ทางอ้ายละอยากสิขDmอ้ายอยากสิขอซ่นแหน่สิได้บ่A# สิได้บ่

โอ้Fย คางนำ กะละว่า คำนาCลมหนาวพัดต้าวละหวี่เหวิ่Dmเจ้าผู้เปิ่นเวิ่น เพิ่นผู้เฮ็ดตาส้A#

ตาส้ม ขอซมเจ้าได้บ่น้Fขออ้ายกอดแก้หนาวแหน่ได้บ้Cคันเธอว่างทางอ้ายกะสิขDmอ้ายอยากสิขอ กอดแหน่สิได้บ่A# สิได้บ่ โอ้Cย..

ละอั่นผู้สาFวคำหล่า เจ้าผู้แก้มCป่ายล่ายมีผู้นั่Dmงฝิงไฟ..เคียงข้าง ๆA# แล้วไป่น้อหนาFวปีนี้ หากบ่มีCคู่ซ้อน อ้ายขอนอDmนเคียงข้างเด้อนางหล่A#า โอ้ยนางหล่า เด้อนางเด้อ

F | C |Dm | A# |

โอ้Fย คางนำ กะละว่า คำนาCคำแพงผู้แก้มแดงอ่องต่อDmละเจ้าผู้แก้มอ่องต่อง ละผู้สองเต้าโต้A#

เต้าโต้น มีไผโหย่นแล้วไป่น้Fขออ้ายกอดแก้หนาวแหน่ได้บ้Cคันเธอว่างทางอ้ายกะสิขDmอ้ายอยากสิขอ กอดแหน่สิได้บ่A# สิได้บ่ โอ้Cย..

** |

F | C |

 Dm  ละเจ้าผู้แข่นอั้นตั้น ถืกไผคั้A#นแล้วไป่น้อ   คันว่าบ่Fเคยพ้อ   ขออ้ายคั้Cนซะเป็นหยังDm | A# ฮิ้ว..

โอ่เด้Dm คนผู้งามละผู้สาวแก้มแดA#หล่าคำแพง เจ้ามีแฟนแล้วไป่Dmในใจนางนั่นยังว่างอยู่บ่A#อ้ายอยากขอเหยิบเข้าไปข้างเคีDmยงอยากฮ่วมเตียงกับผู้สาวได้บ่A#โอ้ยได้บ่ ขออ้ายกอดแก้หนA#าว..เดิ่นC ๆ เด้อดีเดอดิเดิ่น

** |

ฟังFเด้อนาง เจ้าผู้แก้มCป่ายล่ายมีผู้นั่Dmงฝิงไฟ..เคียงข้าง ๆA# โอ้ยคียงข้าง ๆหนาFวปีนี้ หากบ่มีCคู่ซ้อน อ้ายขอนอDmนเคียงข้างเด้อนางหล่A#า โอ้ยนางหล่า เด้อนางเด้อ

F | C |Dm | A# |
F | C |Dm | A# C | F |คอร์ดเพลง ขอกอดแก้หนาว เนม สุรพงศ์

เนื้อเพลง ขอกอดแก้หนาว เนม สุรพงศ์ โอ้ย คางนำ กะละว่า คำนาง คำแพงผู้แก้มแดงอ่องต่อง ละเจ้าผู้แก้มอ่องต่อง ละผู้สองเต้าโต้น เต้าโต้น มีไผโหย่นแล้วไป่น้อ ในใจเจ้า มีไผแหน่ละบ้อ คันเธอว่าง ทางอ้ายละอยากสิขอ อ้ายอยากสิขอซ่นแหน่สิได้บ่ สิได้บ่ โอ้ย คางนำ กะละว่า คำนาง ลมหนาวพัดต้าวละหวี่เหวิ่น เจ้าผู้เปิ่นเวิ่น เพิ่นผู้เฮ็ดตาส้ม ตาส้ม ขอซมเจ้าได้บ่น้อ ขออ้ายกอดแก้หนาวแหน่ได้บ้อ คันเธอว่างทางอ้ายกะสิขอ อ้ายอยากสิขอ กอดแหน่สิได้บ่ สิได้บ่ โอ้ย ละอั่นผู้สาวคำหล่า เจ้าผู้แก้มป่ายล่าย มีผู้นั่งฝิงไฟ เคียงข้างๆแล้วไป่น้อ หนาวปีนี้ หากบ่มีคู่ซ้อน อ้ายขอนอนเคียงข้าง เด้อนางหล่า โอ้ยนางหล่า เด้อนางเด้อ โอ้ย คางนำ กะละว่า คำนาง คำแพงผู้แก้มแดงอ่องต่อง ละเจ้าผู้แก้มอ่องต่อง ละผู้สองเต้าโต้น เต้าโต้น มีไผโหย่นแล้วไป่น้อ ขออ้ายกอดแก้หนาวแหน่ได้บ้อ คันเธอว่างทางอ้ายกะสิขอ อ้ายอยากสิขอ กอดแหน่สิได้บ่ สิได้บ่ โอ้ย ละเจ้าผู้แข่นอั้นตั้น ถืกไผคั้นแล้วไป่น้อ คันว่าบ่เคยพ้อ ขออ้ายคั้นซะเป็นหยัง ฮิ้ว โอ่เด้ คนผู้งามละผู้สาวแก้มแดง หล่าคำแพง เจ้ามีแฟนแล้วไป่ ในใจนางนั่นยังว่างอยู่บ่ อ้ายอยากขอเหยิบเข้าไปข้างเคียง อยากฮ่วมเตียงกับผู้สาวได้บ่ โอ้ยได้บ่ ขออ้ายกอดแก้หนาว เดิ่นๆเด้อดีเดอดิเดิ่น ฟังเด้อนาง เจ้าผู้แก้มป่ายล่าย มีผู้นั่งฝิงไฟ เคียงข้างๆโอ้ยคียงข้างๆหนาวปีนี้ หากบ่มีคู่ซ้อน อ้ายขอนอนเคียงข้าง เด้อนางหล่า โอ้ยนางหล่า เด้อนางเด้อ