มื้ออื่นอ้ายสิตื่นพร้อมไผ

 เน็ค นฤพล  ลูกทุ่ง  อีสาน  เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง มื้ออื่นอ้ายสิตื่นพร้อมไผ เน็ค นฤพล
เนื้อร้อง/ทำนอง: นุ ศรัญญูเรียบเรียง: ปิยะวุฒิ ณ บางช้างสังกัดค่าย: Grammy Gold (แกรมมี่โกลด์)ติดต่องานแสดง: 0854847345

Bm | Bm |G | G ||| D | D |F# | F# |

โอ้Bmย.. ใจอ้าGยสิขาดคงF#mฮอดคาดสิเจ็บ ฮอดมื้Emอที่เจ้าสิลาโอ้Bmย.. ตาสะเม่นข้างขวGเหมือนเป็นลางบอกว่F#mา.. มื้อนี้สิเสียเจ้าAไป

จับมืBmอ.. เจ้ากุมเอาF#mไว้..ฮัEmก..เจ้าหลาAยได้ยินอ้าDยบ่หล่าเอ้Bmย.. อย่าฟ้าF#mวจากไปได้บ่กลับคืนGมาก่อนได้บ่ อ้ายอยู่บ่ไหA

คันฮอดมื้ออื่Gนอ้ายสิตื่นพร้อมไผAขาดเจ้าไF#mปสิอยู่ได้บ้BmคืนมาGหาอ้ายสาเนาAะ บ่อยากสู้ต่F#mอคันบ่มีเจ้BmลืมตGามาเบิ่งอ้ายก่อAน อิหล่าเอ้F#mยได้ยินบ่อ้าBmยเว้าได้ยินบ่Gว่าอ้ายฮักเจ้Aา บ่มีเจ้F#า..(อ้ายสิอยู่จั่งใBmด๋)

 G  ภาพเก่า ๆ ที่เฮาสองคนDเคยร่วมสร้าง F#m  เคยฮ่วมย่าง ฮ่วมใช้ชีวิBmตและลมหายใจ G  บ่มีเจ้าแล้ว อ้ายสิสู้ต่อAไปเพื่อไผ   ยังหาGคำตอบบ่ได้ โอ้Aย..

G | D |F# | Bm |
G | D |F# | Bm |

* | ** | ** |คอร์ดเพลง มื้ออื่นอ้ายสิตื่นพร้อมไผ เน็ค นฤพล

เนื้อเพลง มื้ออื่นอ้ายสิตื่นพร้อมไผ เน็ค นฤพล โอ้ย ใจอ้ายสิขาด คงฮอดคาดสิเจ็บ ฮอดมื้อที่เจ้าสิลา โอ้ย ตาสะเม่นข้างขวา เหมือนเป็นลางบอกว่า มื้อนี้สิเสียเจ้าไป จับมือ เจ้ากุมเอาไว้ ฮัก เจ้าหลายได้ยินอ้ายบ่ หล่าเอ้ย อย่าฟ้าวจากไปได้บ่ กลับคืนมาก่อนได้บ่ อ้ายอยู่บ่ไหว คันฮอดมื้ออื่นอ้ายสิตื่นพร้อมไผ ขาดเจ้าไปสิอยู่ได้บ้อ คืนมาหาอ้ายสาเนาะ บ่อยากสู้ต่อคันบ่มีเจ้า ลืมตามาเบิ่งอ้ายก่อน อิหล่าเอ้ยได้ยินบ่อ้ายเว้า ได้ยินบ่ว่าอ้ายฮักเจ้า บ่มีเจ้า (อ้ายสิอยู่จั่งใด๋) ภาพเก่าๆที่เฮาสองคนเคยร่วมสร้าง เคยฮ่วมย่าง ฮ่วมใช้ชีวิตและลมหายใจ บ่มีเจ้าแล้ว อ้ายสิสู้ต่อไปเพื่อไผ ยังหาคำตอบบ่ได้ โอ้ย