รักหลอก

  นิล ไชยา   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รักหลอก นิล ไชยา ศฤงคาร
เนื้อร้อง/ทำนอง: นิล ไชยา ศฤงคารเรียบเรียง: ศุภกาญจน์ พรหมเกิด

A | E |D | Dm | A |

ใครAต่อใครก็ต้องการ.. ความรักEที่มันสวยงามเหมือนกับฉัDน.. ที่มันต้องการEเธอก็คิดAเอาไว้ว่าเธอ.. นั้นคงEจะไม่มีใครเลยเผลอตัDว ยกหัวใจ.. ไปให้เธE

ไม่คิดAว่าเธอนั้น.. จะทำEกันได้ลงเห็นหน้าตาDใส ๆ ไม่น่Eาใจดำ

 F#m  จนมาถึง.. วันที่ฉันEต้องเสียใจ F#m  จนมาถึง.. วันที่ฉันEต้องร้องไห้ F#m  จนมาถึง.. วันที่ฉันEไม่เหลือใคร   เพราะไปหลDงไว้ใจ.. ผู้หญิEงอย่างเธอ..

นี่ใช่ไหAม..ที่ใครต่อใครเขาเตือF#mนฉันรักใครต้องให้ระวัDง หน้าตาอย่างฉัEนใครจะจริงใจAนี่ใช่ไหDม.. ที่ใครEต่อใครเขาเตือF#mนฉันรักใคBmรดูให้นาน ๆ หน้าตาอย่างฉัEน..ใครจะจริงจัA

F#m | E |F#m | E |D | E | E |

 F#m  บางคน.. มาแค่หลอEกไปวัน ๆ F#m  บางคน.. หนุกกับหรอEยก็เท่านั้น F#m  บางคน.. ทำคะแนEนมาหลอกฟัน   ทำให้ฉันD.. ต้องเสียใจE.. โหว..

แม่นางวันทอDง..หรือหญิEงสองใF#mยังเทียบเธอไม่ได้D ผู้หญิEงหลายใจอย่าF#mงเธอแม่นางวันทอDง.. ที่เคEยได้เจF#mยังร้ายไม่เท่าเธBmอ.. ผู้หญิEงเจ้าAชู้..    (E)

F#m | F#m |

 F#m  อยากจะมีรักต้องดูให้ดี ๆ   เพราะคนเดี่ยวนี้ต้องดูให้นาน ๆ   บางคนรักหลอก บางคนรักเล่น   ก็มีแต่ทำให้ต้องเสียน้ำตา.. E

* | ** | *** |คอร์ดเพลง รักหลอก นิล ไชยา ศฤงคาร

เนื้อเพลง รักหลอก นิล ไชยา ศฤงคาร ใครต่อใครก็ต้องการ ความรักที่มันสวยงาม เหมือนกับฉัน ที่มันต้องการเธอ ก็คิดเอาไว้ว่าเธอ นั้นคงจะไม่มีใคร เลยเผลอตัว ยกหัวใจ ไปให้เธอ ไม่คิดว่าเธอนั้น จะทำกันได้ลง เห็นหน้าตาใสๆไม่น่าใจดำ จนมาถึง วันที่ฉันต้องเสียใจ จนมาถึง วันที่ฉันต้องร้องไห้ จนมาถึง วันที่ฉันไม่เหลือใคร เพราะไปหลงไว้ใจ ผู้หญิงอย่างเธอ นี่ใช่ไหม ที่ใครต่อใครเขาเตือนฉัน รักใครต้องให้ระวัง หน้าตาอย่างฉันใครจะจริงใจ นี่ใช่ไหม ที่ใครต่อใครเขาเตือนฉัน รักใครดูให้นานๆหน้าตาอย่างฉัน ใครจะจริงจัง บางคน มาแค่หลอกไปวันๆบางคน หนุกกับหรอยก็เท่านั้น บางคน ทำคะแนนมาหลอกฟัน ทำให้ฉัน ต้องเสียใจ โหว แม่นางวันทอง หรือหญิงสองใจ ยังเทียบเธอไม่ได้ ผู้หญิงหลายใจอย่างเธอ แม่นางวันทอง ที่เคยได้เจอ ยังร้ายไม่เท่าเธอ ผู้หญิงเจ้าชู้ อยากจะมีรักต้องดูให้ดีๆเพราะคนเดี่ยวนี้ต้องดูให้นานๆบางคนรักหลอก บางคนรักเล่น ก็มีแต่ทำให้ต้องเสียน้ำตา