ทำไมไม่ใช้เวลา (มาใช้ฉันทำไม)

  NINEW   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ทำไมไม่ใช้เวลา (มาใช้ฉันทำไม) NINEW
เนื้อร้อง/ทำนอง: พัด (Pat Vorapat)เรียบเรียง: NINEW, Mick Petchpoomโปรดิวเซอร์: NINEWสังกัดค่าย: marrติดต่องานแสดง: 0956495544, 0812345966, 0611622295

ทำไมไม่ใช้เAวลาเพื่อลืมC#mเขาก่อBmน..มาใช้Dmฉัน..

D | C#m |Bm | A |

เธDอ.. หยุดโกหกสักทีC#mฉันเบื่Bmอ.. ที่ต้องเจ็บเหมือนเคA

ถ้าเธDอ.. ไม่เคยลืมเขาเลC#mฉันอยBmาก.. ถามสักข้อได้ไหE

ทำไมไม่ใช้Aเวลาเพื่อลืมC#mเขาก่อBmน..มาใช้Dmฉันไม่Aต้องพูดว่าเธC#mอรักกัBmน จะได้DmไหมฉันAไม่ชอบมาแทC#mนที่ใคEmถ้ารักAเขาอยู่ก็ช่วยDไป เก็บรักเธC#mอแล้วไปให้ไกBmล..จะมาใช้Eฉันทำไม

D | C#m |Bm | A |

อย่Dา.. อย่ามีคำแก้ตัC#mฉันกลัBmว กลัวว่าเขาต้องรAรีบไปD.. ไปรักเขาให้พC#mขอเถBmอะ หยุดหลอกลวงกันได้ไหE

** |

D | C#m |Bm | A |
D | C#m |Bm | E |

** |

D | C#m |Bm | A |
D | C#m |Bm | E |คอร์ดเพลง ทำไมไม่ใช้เวลา (มาใช้ฉันทำไม) NINEW

เนื้อเพลง ทำไมไม่ใช้เวลา (มาใช้ฉันทำไม) (For What?) NINEW ทำไมไม่ใช้เวลาเพื่อลืมเขาก่อน มาใช้ฉัน เธอ หยุดโกหกสักที ฉันเบื่อ ที่ต้องเจ็บเหมือนเคย ถ้าเธอ ไม่เคยลืมเขาเลย ฉันอยาก ถามสักข้อได้ไหม ทำไมไม่ใช้เวลาเพื่อลืมเขาก่อน มาใช้ฉัน ไม่ต้องพูดว่าเธอรักกัน จะได้ไหม ฉันไม่ชอบมาแทนที่ใคร ถ้ารักเขาอยู่ก็ช่วยไป เก็บรักเธอแล้วไปให้ไกล จะมาใช้ฉันทำไม อย่า อย่ามีคำแก้ตัว ฉันกลัว กลัวว่าเขาต้องรอ รีบไป ไปรักเขาให้พอ ขอเถอะ หยุดหลอกลวงกันได้ไหม