ข่อยเป็นคนอีสาน

  ไนท์ บ้านนา   ลูกทุ่ง   อีสาน   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ข่อยเป็นคนอีสาน ไนท์ บ้านนา
เนื้อร้อง/ทำนอง: บ่าว คำก้อนเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทสังกัดค่าย: บ้านนามิวสิค

G | D |Em | D |

ข่อยเป็นคนอีสาGน ข่อยมาทำงาDข่อยมาอยู่ตั้งนาEmนหลายปีสิกลับไปDข่อยคิดฮอดพ่Gอ ข่อยคิดฮอดแDม่ข่อยมาอยู่ตั้งแEmต่หลังจากจบ ม.ปลDาย

บ้านของข่อยมันแล้Emง หาเงินเดือนบ่ได้Cต้องมีค่าใช้จ่าGย ใช้วันต่อวัDถูกความจนลิขิEmต..ให้เป็นคนไกลบ้Dานช่วงเทศกาAmลจั่งโงคืDนบ้านเฮGา..

โอโฮ๊ะโอละน้Emอ โอโฮ๊ะโอละน้Dโอโฮ๊ะโอละน้Emอ โอโฮ๊ะโอโฮ๊ะโอละน้Dอ..

คิดฮอดบ่C คิดฮอดข่อยอยู่บ้Dอีแม่ อีพ่Amอ อยู่ทาDงบ้านเฮGอยากกลับไปCเบิ่งหมอลำคือเก่าGเต้นหน้าฮ้านฮอดเซ้Dา กับผู้สาวคนเดิG

อยากกลับไปCหย่างเล่นคันแทนGไปสาปลAmา ยำตำบักฮุ่งเหิ่มGคิดฮอดทางเดิAm | Dม..คือทางกลับบ้านGเฮา

ข่อยเป็นคนอีสาEmน ข่อยมาทำงาDข่อยมาอยู่ตั้งนาEmนหลายปีสิกลับไปDข่อยบ่เคยลืGม..เถียงนา เล้าไก่DลมหนาวปีใหAmม่ สิได้พ้อกัDนอีกเทื่G

โอโฮ๊ะโอละน้Emอ โอโฮ๊ะโอละน้Dโอโฮ๊ะโอละน้Emอ โอโฮ๊ะโอโฮ๊ะโอละน้Dอ..

Em | D |Em | D |
G | D |Em | D |

* | ** | *** |

โอโฮ๊ะโอละน้Emอ โอโฮ๊ะโอละน้Dโอโฮ๊ะโอละน้Emอ โอโฮ๊ะโอโฮ๊ะโอละน้Dอ..

Em | D |C D | G |คอร์ดเพลง ข่อยเป็นคนอีสาน ไนท์ บ้านนา

เนื้อเพลง ข่อยเป็นคนอีสาน ไนท์ บ้านนา ข่อยเป็นคนอีสาน ข่อยมาทำงาน ข่อยมาอยู่ตั้งนานหลายปีสิกลับไป ข่อยคิดฮอดพ่อ ข่อยคิดฮอดแม่ ข่อยมาอยู่ตั้งแต่หลังจากจบ ม ปลาย บ้านของข่อยมันแล้ง หาเงินเดือนบ่ได้ ต้องมีค่าใช้จ่าย ใช้วันต่อวัน ถูกความจนลิขิต ให้เป็นคนไกลบ้าน ช่วงเทศกาลจั่งโงคืนบ้านเฮา โอโฮ๊ะโอละน้อ โอโฮ๊ะโอละน้อ โอโฮ๊ะโอละน้อ โอโฮ๊ะโอโฮ๊ะโอละน้อ คิดฮอดบ่ คิดฮอดข่อยอยู่บ้อ อีแม่ อีพ่อ อยู่ทางบ้านเฮา อยากกลับไปเบิ่งหมอลำคือเก่า เต้นหน้าฮ้านฮอดเซ้า กับผู้สาวคนเดิม อยากกลับไปหย่างเล่นคันแทนา ไปสาปลา ยำตำบักฮุ่งเหิ่ม คิดฮอดทางเดิม คือทางกลับบ้านเฮา ข่อยเป็นคนอีสาน ข่อยมาทำงาน ข่อยมาอยู่ตั้งนานหลายปีสิกลับไป ข่อยบ่เคยลืม เถียงนา เล้าไก่ ลมหนาวปีใหม่ สิได้พ้อกันอีกเทื่อ โอโฮ๊ะโอละน้อ โอโฮ๊ะโอละน้อ โอโฮ๊ะโอละน้อ โอโฮ๊ะโอโฮ๊ะโอละน้อ โอโฮ๊ะโอละน้อ โอโฮ๊ะโอละน้อ โอโฮ๊ะโอละน้อ โอโฮ๊ะโอโฮ๊ะโอละน้อ