นั่งเอ็นจอยในศาลา

 2T FLOW  HANXPOND  อินดี้โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง นั่งเอ็นจอยในศาลา D!EOUT (2TFLOW, Hanxpond)

F | Fmaj7 |F7 | A# |
Gm | Gm | C | C |

   คิดถึงFฉันทำไมไปบอกอีกคFmaj7นของเธอไป   เธF7อมันใจร้าย คนหลายใจA#.. Gm  แต่ลึกแล้วข้างใน..ต้องเก็บเอาไว้C..   อยู่คนเดียว

 F  อยู่ลำพังฉันนอนคนเดียFmaj7วสบายจะตาย F7  เตียงใหญ่ ๆ มีหมอนผ้าห่A#   ฉันนอนคนเดียวสบาย Gm  ไม่มีคนมาบ่น ไม่มีคนมาฉอด C  ไม่ต้องมาคอย มาง้อ มางอน   มาบอกฝันดีตอนฉันจะนอน

   บอกรัFกฉันทำไม ไปบอกอีกคFmaj7นของเธอไป   เธF7อมันใจร้าย คนหลายใจA# Gm  ถ้าเกิดคิดไปไกล.. เกินไปกว่านี้C..   กลัวว่าใจจะช้ำเอา

F | Fmaj7 |F7 | A# |
Gm | Gm | C | C |

   ถ้ารู้Fงี้.. Fmaj7  ไม่น่าเอาใจไปให้เธอเลF7 A#  ไม่น่าไปหลงรักใครบางคGm   ฉันดันไปหลงใบหน้างาม ๆC ..   ฉันมันใจง่ายชะมัดเลย

   คิดถึงFฉันทำไม ไปบอกอีกคFmaj7นของเธอไป   เธF7อมันใจร้าย คนหลายใจA#.. Gm  ถ้าเกิดคิดไปไกล.. เกินไปกว่านี้C..   ก็กลัวว่าใจจะช้ำเอา

   บอกรัFกฉันทำไม ไปบอกอีกคFmaj7นของเธอไป   เธF7อมันใจร้าย คนหลายใจ Gm  แต่ลึกแล้วข้างใน.. ต้องเก็บเอาไว้C..   ก็เลยต้องอยู่คนเดียว

เธFอมาทำใจฉันพัง ไม่น่าไFmaj7ปรักคนง่ายเลยใจF7หนอใจไม่เชื่อฟัง ก็แพ้A#ซ้ำ ๆ อยู่เช่นเคยควาGmมสวยของเธอไม่ซา ใจCเอ๋ยไม่เคยจะจำก็เลยต้องแพ้อยู่ร่ำไป

* | ** |

F | Fmaj7 |F7 | A# |
Gm | Gm | C | C |คอร์ดเพลง นั่งเอ็นจอยในศาลา DIEOUT (2TFLOW, Hanxpond)

เนื้อเพลง นั่งเอ็นจอยในศาลา D!EOUT (2TFLOW, Hanxpond) คิดถึงฉันทำไมไปบอกอีกคนของเธอไป เธอมันใจร้าย คนหลายใจ แต่ลึกแล้วข้างใน ต้องเก็บเอาไว้ อยู่คนเดียว อยู่ลำพังฉันนอนคนเดียวสบายจะตาย เตียงใหญ่ๆมีหมอนผ้าห่ม ฉันนอนคนเดียวสบาย ไม่มีคนมาบ่น ไม่มีคนมาฉอด ไม่ต้องมาคอย มาง้อ มางอน มาบอกฝันดีตอนฉันจะนอน บอกรักฉันทำไม ไปบอกอีกคนของเธอไป เธอมันใจร้าย คนหลายใจ ถ้าเกิดคิดไปไกล เกินไปกว่านี้ กลัวว่าใจจะช้ำเอา ถ้ารู้งี้ ไม่น่าเอาใจไปให้เธอเลย ไม่น่าไปหลงรักใครบางคน ฉันดันไปหลงใบหน้างามๆ ฉันมันใจง่ายชะมัดเลย คิดถึงฉันทำไม ไปบอกอีกคนของเธอไป เธอมันใจร้าย คนหลายใจ ถ้าเกิดคิดไปไกล เกินไปกว่านี้ ก็กลัวว่าใจจะช้ำเอา บอกรักฉันทำไม ไปบอกอีกคนของเธอไป เธอมันใจร้าย คนหลายใจ แต่ลึกแล้วข้างใน ต้องเก็บเอาไว้ ก็เลยต้องอยู่คนเดียว เธอมาทำใจฉันพัง ไม่น่าไปรักคนง่ายเลย ใจหนอใจไม่เชื่อฟัง ก็แพ้ซ้ำๆอยู่เช่นเคย ความสวยของเธอไม่ซา ใจเอ๋ยไม่เคยจะจำ ก็เลยต้องแพ้อยู่ร่ำไป