ใจคอไม่ดี

 OG-ANIC  SARAN  แร็พ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ใจคอไม่ดี OG ANIC ft.Saran

A# | D# |A# | D# |

A# | D# |A# | D# |

ฝากบอกเธอให้ทีGm ดูแลตัวเองให้ดีจากคนที่ไม่ได้ควาD#ม ไม่เคยใส่ใจเธอจริงสักทีCmบอกตัวเองว่าพGmอ คงไม่มีวิธีFตั้งแต่วันที่เลิD#กกัน ก็ยังใจคอไม่ดีCm

* |

 A#  ฮ๊าฮา ใจคอไม่D#ดี   ฮ๊าฮาA# ใจคอไม่D#ดี อูว..

 A#  ตอนที่เราเจอกันนั้น   เหมือนบนโลกนี้มีเพียงแค่เธอกับฉัน   เธอD#มาอยู่ใกล้ ๆ แบบนี้นี้แหละที่ใช่

เธGmอคงยังไม่พร้อม..จะมีแฟนที่เป็นนักร้FองBut i canD# and i don't want tCmo i love you

 Gm  เคยเป็นคนที่เธอต้องการ   แต่ตอนนี้เธอไม่ต้องการกัน อ๋D#   ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม   ทุกความCmจริงที่เราต้องรับมัน อ๋Gm   มือที่เคยกุมต้องวาง   เหมือนกับโดนเธอทิ้งไว้กลางทD# Cmาง..

* | * |

ใจคอไม่ดีA# เธอคงไม่ชอบคนที่เงินทองไม่มีเคยโดนเธอไล่D#เคยโดนเธอตบและผมเคยยอมให้ตีเธอมองไม่ดีเพราะว่าผมแม่งเป็นเด็A#ก Gangและถึงแม้ผมจะไปเก็บแชมป์มันต้องมากมายแค่ไหD#ก็ไม่พอสําหรับเธอเลยใช่ไหม

ผมแค่นอนเฝ้ารอเธอเรียนออนไลA#น์แต่ว่าตอนนี้นอนเศร้าอยู่บนเตียง All rightเปิดเพลงเศร้าเปิดเสียง Call ไปD#ไม่ใช่โซเดียมแต่ผมก็อยาก Call lineโทรไปหาได้ไหGmมเป็นครั้งสุดท้ายก็ยังดีFก่อนวินาทีของเราจะจบD#ลง รักครั้งนี้ทั้งหมCmดคง

มันค่อนข้างแย่Gmจนไม่อาจกลั่นข้าวแม่งก็หิวแต่ไม่อยากสั่งไม่เข้าใจว่าทำไมต้D#องมาบากบั่นดูดบุหรี่คิดถึงเธCmอจนผมปากสั่นตอนนี้ผมยันไม่ไหGmว ผมแม่งกระอักความรู้สึกกับความเมFาทําให้สลับเคยนอนร้องไห้D#จนผมจะหลับและขอโทษจริง ๆ ที่รัCmกที่ผมไม่ตระหนัก

* | * | ** |คอร์ดเพลง ใจคอไม่ดี OG ANIC ft.Saran

เนื้อเพลง ใจคอไม่ดี OG ANIC ft.Saran ฝากบอกเธอให้ที ดูแลตัวเองให้ดี จากคนที่ไม่ได้ความ ไม่เคยใส่ใจเธอจริงสักที บอกตัวเองว่าพอ คงไม่มีวิธี ตั้งแต่วันที่เลิกกัน ก็ยังใจคอไม่ดี ฮ๊าฮา ใจคอไม่ดี ฮ๊าฮา ใจคอไม่ดี อูว ตอนที่เราเจอกันนั้น เหมือนบนโลกนี้มีเพียงแค่เธอกับฉัน เธอมาอยู่ใกล้ๆแบบนี้นี้แหละที่ใช่ เธอคงยังไม่พร้อม จะมีแฟนที่เป็นนักร้อง But i can and i don't want to i love you เคยเป็นคนที่เธอต้องการ แต่ตอนนี้เธอไม่ต้องการกัน อ๋อ ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม ทุกความจริงที่เราต้องรับมัน อ๋อ มือที่เคยกุมต้องวาง เหมือนกับโดนเธอทิ้งไว้กลางทาง ใจคอไม่ดี เธอคงไม่ชอบคนที่เงินทองไม่มี เคยโดนเธอไล่ เคยโดนเธอตบและผมเคยยอมให้ตี เธอมองไม่ดีเพราะว่าผมแม่งเป็นเด็ก Gang และถึงแม้ผมจะไปเก็บแชมป์ มันต้องมากมายแค่ไหน ก็ไม่พอสําหรับเธอเลยใช่ไหม ผมแค่นอนเฝ้ารอเธอเรียนออนไลน์ แต่ว่าตอนนี้นอนเศร้าอยู่บนเตียง All right เปิดเพลงเศร้าเปิดเสียง Call ไป ไม่ใช่โซเดียมแต่ผมก็อยาก Call line โทรไปหาได้ไหมเป็นครั้งสุดท้ายก็ยังดี ก่อนวินาทีของเราจะจบลง รักครั้งนี้ทั้งหมดคง มันค่อนข้างแย่จนไม่อาจกลั่น ข้าวแม่งก็หิวแต่ไม่อยากสั่ง ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาบากบั่น ดูดบุหรี่คิดถึงเธอจนผมปากสั่น ตอนนี้ผมยันไม่ไหว ผมแม่งกระอัก ความรู้สึกกับความเมาทําให้สลับ เคยนอนร้องไห้จนผมจะหลับ และขอโทษจริงๆที่รักที่ผมไม่ตระหนัก