อัศวินน้ำตา

 น้ำแข็ง ทิพวรรณ  ลูกทุ่ง  อีสาน  เศร้า  อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อัศวินน้ำตา น้ำแข็ง ทิพวรรณ
เนื้อร้อง/ทำนอง: น้ำแข็ง ทิพวรรณเรียบเรียง: อานนท์ เชื้อบุญมาติดต่องานแสดง: 0656243999

D# Gm | Cm A# |
G# Gm | Fm A# | A# |

เรื่องใด่D#กะส่าง กะเว้าอ้าGmงว่าเจ้าของเก่Cmงหลายบ่ยอมแพ้G# ว่าเจ้าของคักหลA#าย บ่พ่ายไผ เพิ่นD#ว่าว่าโตเจ้าขอG#งเป็นอัศวินยืนA#หนึ่งพอมาถึงGmมื้อนี้นั่งเหงาคือCmหมา..คือมีG#น้ำตา.. คือไห้คักA#แท้..

เพิ่นกะว่Fmาเจ้าของเก่งGmหลายเพิ่นกะว่Gmาเจ้าของบ่Gmยอมไผมื้อนี้G#ถืกเขาถิ่มไป ได้นั่งไห้ส่ำA#บ้อ

อัศวิG#นผู้แกร่งกล้า เกิดมาA#บ่ยอมไผมื้อนี้Gmเสียใจ ฮ้องไห้Cmบ่เป็นท่าจากอัG#ศวินกลายเป็นหมA#า.. โอ้D# Gย..

เก่งสุอย่G#างบ่อ่อนข้อ..ให้A#ผู้ใด่แต่มื้อนี้Gmมาเสียใจ..ย้อนควาCmมฮักได้ฮู้แล้วว่G#าเก่งป่านใด่คั่นอกหัA#กะส่ำหมาโตD#หนึ่ง..

G# A# | Gm Cm |G# A# | D# G |
G# A# | Gm Cm |G# | A# |

* | ** | * | ** |

ได้ฮู้แล้วว่G#าเก่งป่านใด่คั่นอกหัA#กะส่ำหมาโตหนึ่ง..

G# Gm | Fm A# | D# |คอร์ดเพลง อัศวินน้ำตา น้ำแข็ง ทิพวรรณ

เนื้อเพลง อัศวินน้ำตา น้ำแข็ง ทิพวรรณ เรื่องใด่กะส่าง กะเว้าอ้างว่าเจ้าของเก่งหลาย บ่ยอมแพ้ ว่าเจ้าของคักหลาย บ่พ่ายไผ เพิ่นว่า ว่าโตเจ้าของเป็นอัศวินยืนหนึ่ง พอมาถึงมื้อนี้นั่งเหงาคือหมา คือมีน้ำตา คือไห้คักแท้ เพิ่นกะว่าเจ้าของเก่งหลาย เพิ่นกะว่าเจ้าของบ่ยอมไผ มื้อนี้ถืกเขาถิ่มไป ได้นั่งไห้ส่ำบ้อ อัศวินผู้แกร่งกล้า เกิดมาบ่ยอมไผ มื้อนี้เสียใจ ฮ้องไห้บ่เป็นท่า จากอัศวินกลายเป็นหมา โอ้ย เก่งสุอย่างบ่อ่อนข้อ ให้ผู้ใด่ แต่มื้อนี้มาเสียใจ ย้อนความฮัก ได้ฮู้แล้วว่าเก่งป่านใด่คั่นอกหัก กะส่ำหมาโตหนึ่ง ได้ฮู้แล้วว่าเก่งป่านใด่คั่นอกหัก กะส่ำหมาโตหนึ่ง