เป็นตัวของตัวเอง

 MAN'R  P.A.P BEAT BAND  แร็พ  คนโสด
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เป็นตัวของตัวเอง P.A.P BEAT BAND ft.MAN'R
เนื้อร้อง/ทำนอง: P.A.P BEAT BAND, MAN'Rโปรดิวเซอร์: John Luna

Cm | G# |D# | G7 |
Cm | G# |D# | G7 |

เป็นตัวของตัวเอCmง เธอไม่ต้องไปเหมือนใครฉันG#ไม่ได้มีสองใจ ความรักดี ๆD# ไม่ได้มีถมไปลองรักกันดูG7ถ้ายังไม่เป็นของใครเพราะว่าฉัCmนมันก็มีหัวใจเหมือนกับเขาถึงG#แม้เด่นดังบางเวลามันก็เหงาอยู่D#ตัวคนเดียวจนหัวใจเริ่มเหี่ยวเฉาอยาG7กมีความรักมากกว่าเงินในกระเป๋า

** |

ยังดีที่ฉันCmมันเจ็บแล้วจำ ใจG#มันทรมานเกินไปหัวใจD#มันอันตพาล พาG7ลไปรักไอ้คนอย่างเธอฉันภาCmวนาให้คนใหม่ ให้มันG#ได้ดีกว่าคนเดิมฉันหาD#ความสุขเข้ามาใส่และฉันG7ให้เธอเป็นคนเติม

ไม่นาน ไม่นาCmน ไม่นานก็ชินยอมรับG#ในความเป็นจริงก็เหมือนต้นไม้D#ที่เริ่มจากดินผีเสื้อG7ที่เริ่มจากปีก

กูเดินมาไกCmลกับเบนจามินในวันไม่มีG#อะไรจะกินเพื่อนกูD#ก็พร้อมจะวีนกูพร้อมจะตาG7ยอย่างอัสวิน

** | ** |

 Cm  หัวใจฉันมีราคามากG#กว่าสิ่งใด D#  ฉันเก็บเอาไว้ให้ใคG7รสักคนมาดูแล Cm  ถ้าเธอสนใจ ช่วยรับG#เอามันไปไว้ได้ไหม D#  เรื่องเก่าปล่อยผ่านไป   เรื่อG7งอดีตเธออย่าไปแคร์

   อย่าเอาหัวใCmจของฉันไปเทียบกับใคร G#  ไปเทียบกับใครต่อใคร   สงสารD#หัวใจที่เล่นกับไฟ G7  ไปรักคนพอได้ไหม

 Cm  คนแบบเธอมันตีราคาG#ความรักฉันน้อยไป D#  อย่าได้เจอ ไม่ว่าวันนี้G7หรือว่าหนใด

** | ** |

Cm | G# | D# | G7 | ( x2 )คอร์ดเพลง เป็นตัวของตัวเอง P.A.P BEAT BAND ft.MAN'R

เนื้อเพลง เป็นตัวของตัวเอง P.A.P BEAT BAND ft.MAN'R เป็นตัวของตัวเอง เธอไม่ต้องไปเหมือนใคร ฉันไม่ได้มีสองใจ ความรักดีๆไม่ได้มีถมไป ลองรักกันดูถ้ายังไม่เป็นของใคร เพราะว่าฉันมันก็มีหัวใจเหมือนกับเขา ถึงแม้เด่นดังบางเวลามันก็เหงา อยู่ตัวคนเดียวจนหัวใจเริ่มเหี่ยวเฉา อยากมีความรักมากกว่าเงินในกระเป๋า ยังดีที่ฉันมันเจ็บแล้วจำ ใจมันทรมานเกินไป หัวใจมันอันตพาล พาลไปรักไอ้คนอย่างเธอ ฉันภาวนาให้คนใหม่ ให้มันได้ดีกว่าคนเดิม ฉันหาความสุขเข้ามาใส่ และฉันให้เธอเป็นคนเติม ไม่นาน ไม่นาน ไม่นานก็ชิน ยอมรับในความเป็นจริง ก็เหมือนต้นไม้ที่เริ่มจากดิน ผีเสื้อที่เริ่มจากปีก กูเดินมาไกลกับเบนจามิน ในวันไม่มีอะไรจะกิน เพื่อนกูก็พร้อมจะวีน กูพร้อมจะตายอย่างอัสวิน หัวใจฉันมีราคามากกว่าสิ่งใด ฉันเก็บเอาไว้ให้ใครสักคนมาดูแล ถ้าเธอสนใจ ช่วยรับเอามันไปไว้ได้ไหม เรื่องเก่าปล่อยผ่านไป เรื่องอดีตเธออย่าไปแคร์ อย่าเอาหัวใจของฉันไปเทียบกับใคร ไปเทียบกับใครต่อใคร สงสารหัวใจที่เล่นกับไฟ ไปรักคนพอได้ไหม คนแบบเธอมันตีราคาความรักฉันน้อยไป อย่าได้เจอ ไม่ว่าวันนี้หรือว่าหนใด