ท้องฟ้า

  Paper   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ท้องฟ้า PAPER เปเปอร์
เนื้อร้อง: JUS MINทำนอง: PAPERเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: PHATHAI THONGLIM

ให้ท้องฟ้าCmaj7ช่วยดูแลให้ดี.. Bm7และเรื่องไหCmaj7นให้เธอเหนื่อยใจไม่มี..Bm7แค่มีสายลมAm7อยู่..  A7   ก็คือฉัDน..

Cmaj7 | Bm7 |Cmaj7 | Bm7 |
Cmaj7 | Bm7 A#m7 | Am7 | D |

เธอรู้ไหCmaj7มเวลาที่เธอยิ้ม..มันน่ารัBm7กและดีกว่าหลายอย่าง..เธอรู้ไหCmaj7มเวลาที่เธอท้อ..อยู่ข้างฉัBm7นแล้วก็เดินไปต่อ

ไม่มีใครCmaj7จะอยู่ข้างเธอได้ดีเท่าตัวBm7เธอเองและเรื่องร้าCmaj7ยที่ผ่านเข้ามา ให้มีน้ำตาBm7เท่านั้นและปัญหาCmaj7อะไรก็ตามแต่เธอยังสวBm7ย และคงงดงาA#m7ม..แบบAm7 | Dนี้..

ให้ท้องฟ้าCmaj7ช่วยดูแลให้ดี.. Bm7และเรื่องไหCmaj7นให้เธอเหนื่อยใจไม่มี..Bm7แค่มีสายลมAm7อยู่..  A7   ก็คือฉัDน..หากไม่ไหCmaj7ว ให้มองไปบนท้องฟ้า..Bm7ให้ดอกไม้Cmaj7 ให้เป็นดั่งใจที่ล้า.Bm7.แค่เธอไม่ต้องAm7กลัว..  A7  เธอยังสวยDงาม..

Cmaj7 | Cmaj7 | Bm7 | Bm7 |
Cmaj7 | Cmaj7 | Bm7 | Bm7 |
Am7 | Am7 |D | D |

* | ** | ** |

Cmaj7 | Bm7 |Cmaj7 | Bm7 |
Cmaj7 | Bm7 | Am7 | D |

ท้องฟ้าGmaj7..คอร์ดเพลง ท้องฟ้า PAPER เปเปอร์

เนื้อเพลง ท้องฟ้า PAPER เปเปอร์ ให้ท้องฟ้าช่วยดูแลให้ดี และเรื่องไหนให้เธอเหนื่อยใจไม่มี แค่มีสายลมอยู่ ก็คือฉัน เธอรู้ไหมเวลาที่เธอยิ้ม มันน่ารักและดีกว่าหลายอย่าง เธอรู้ไหมเวลาที่เธอท้อ อยู่ข้างฉันแล้วก็เดินไปต่อ ไม่มีใครจะอยู่ข้างเธอได้ดีเท่าตัวเธอเอง และเรื่องร้ายที่ผ่านเข้ามา ให้มีน้ำตาเท่านั้น และปัญหาอะไรก็ตามแต่ เธอยังสวย และคงงดงาม แบบนี้ ให้ท้องฟ้าช่วยดูแลให้ดี และเรื่องไหนให้เธอเหนื่อยใจไม่มี แค่มีสายลมอยู่ ก็คือฉัน หากไม่ไหว ให้มองไปบนท้องฟ้า ให้ดอกไม้ ให้เป็นดั่งใจที่ล้า แค่เธอไม่ต้องกลัว เธอยังสวยงาม ท้องฟ้า