ดวงดาวที่หายไป

  ไผ่ พงศธร   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ดวงดาวที่หายไป ไผ่ พงศธร
เนื้อร้อง/ทำนอง: พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจเรียบเรียง: สุรพันธ์ จำลองกุลสังกัดค่าย: Grammy Gold (แกรมมี่โกลด์)ติดต่องานแสดง: 0854847345

C#m A | C#m A |

มีC#mแต่เทวดาที่ฮู้..ว่าเจ้าไปอยู่Bไสป่าAนนี้เป็นจังใด๋B สำบายดีEบ่ชะตF#mาบ่เป็นคือใจ หนึ่งคนจากไC#mป อีกคนเฝ้ารอถึงบ่มีAสิทธิ์พ้อ แต่ใจF#mกะมีแนวเว้าสู่เจ้าBฟัง

อยากให้เจ้าAมาเห็นเด้ มื้อนี้G#mที่มีสุอย่างความฝันAมื้อเฮาอย่างร่วมทาBง เป็นจริงแล้วเด้Eอยากให้เจ้าAมาเห็นเด้ ความฝันเฮG#mาบ่เคยฮ้างเC#mแต่เสียดาAย จักความสุขไปไสB..

เจ้าฮู้บ่Eตั้งแต่เจ้าลG#mสุมื้อตื่นมC#mาโลกกะบ่ดีคือBเก่ายามAค่ำคืนฟ้ากะดูG#mว่างเปล่าเมื่อดวงดาF#mวที่ซื่อว่าเจ้านั้นหายBไป

เจ้าฮู้บ่Eว่าคน ๆ หนึ่G#mที่หย่างมาถึC#mงจุดหมายที่ตั้งBใจแต่Aสุดท้ายกลับบ่มีEความหมายเมื่อบ่มีเจ้F#mามาร่วมใช้ชีวิBต..อยู่ข้าง ๆ กัน

C#m A | C#m A |

* | ** | *** |

A B | G#m C#m |F#m B | E B |

ลมEความหลังพัดเลยAผ่านมาหยBดน้ำตา ก็ยังEรินไหลคึC#mดฮอดคัก คึดฮอF#mดเจ้าหลายเจ้าไปอAยู่ไส เจ้าคือบ่คืนBต่าว..

** | *** |

E A | B |

แต่Aสุดท้ายกลับบ่มีEความหมายเมื่อบ่มีเจ้F#mามาร่วมใช้ชีวิBต..อยู่ข้าง ๆ กัน

C#m A | ( x2 ) | C#m |คอร์ดเพลง ดวงดาวที่หายไป ไผ่ พงศธร

เนื้อเพลง ดวงดาวที่หายไป ไผ่ พงศธร มีแต่เทวดาที่ฮู้ ว่าเจ้าไปอยู่ไส ป่านนี้เป็นจังใด๋ สำบายดีบ่ ชะตาบ่เป็นคือใจ หนึ่งคนจากไป อีกคนเฝ้ารอ ถึงบ่มีสิทธิ์พ้อ แต่ใจกะมีแนวเว้าสู่เจ้าฟัง อยากให้เจ้ามาเห็นเด้ มื้อนี้ที่มีสุอย่าง ความฝันมื้อเฮาอย่างร่วมทาง เป็นจริงแล้วเด้ อยากให้เจ้ามาเห็นเด้ ความฝันเฮาบ่เคยฮ้างเพ แต่เสียดาย จักความสุขไปไส เจ้าฮู้บ่ตั้งแต่เจ้าลา สุมื้อตื่นมาโลกกะบ่ดีคือเก่า ยามค่ำคืนฟ้ากะดูว่างเปล่า เมื่อดวงดาวที่ซื่อว่าเจ้านั้นหายไป เจ้าฮู้บ่ว่าคนๆหนึ่ง ที่หย่างมาถึงจุดหมายที่ตั้งใจ แต่สุดท้ายกลับบ่มีความหมาย เมื่อบ่มีเจ้ามาร่วมใช้ชีวิต อยู่ข้างๆกัน ลมความหลังพัดเลยผ่านมา หยดน้ำตา ก็ยังรินไหล คึดฮอดคัก คึดฮอดเจ้าหลาย เจ้าไปอยู่ไส เจ้าคือบ่คืนต่าว แต่สุดท้ายกลับบ่มีความหมาย เมื่อบ่มีเจ้ามาร่วมใช้ชีวิต อยู่ข้างๆกัน