แอบเก่ง

 เอ็ด 7 วิ  Playground  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง แอบเก่ง Playground ft.เอ็ด 7 วิ

 G  ยังเผลอยิ้มทุกทีที่ได้Bmยินเรื่องเธอ Em  ยังคิดถึงทุกคราวที่เราDmไม่ได้Gเจอกัน C  แม้เวลB7าจะผ่านมานาEmนแต่ฉันG7..   ยังเป็Amนคนนั้นของเธอเหมือยเคD

เป็นคนแอบรัBmกที่ไม่เคยเลิกรักEmเธอผ่านมานานแล้Bmว ก็ยังไม่เปลี่ยนไปD

ยังรู้สึกดีไม่ต่างจากวันCmaj7นั้น..  D Em  ยังแอบรักเธDm7อเหมือนเดิGมจนตอCmaj7 Bm7นนี้.. Em  ไม่รู้Dm7เพราะGอะไร Cmaj7   แต่เหมือDนเวลา   ไม่เคEmยจะทำให้Dm7 Gมัน.. น้อยลงAmสักที..  Bm   (ที่ฉัCmนยังแอบชอบเธอDจนตอนนี้)

G | D/F# |Em | C |

แม้เวลGามันผ่านไป 16 ปีแต่ฉันก็ยังแอบรักD/F#เธอเก่งมาจนวันนี้แอบมองตอนมัธยEmม จนจบปริญญาตรีตั้งแต่ hi5Dm ยาวจนมาเต้นเมาคGลี

กด follow เธCตั้งแต่ตอนโลกนี้มันยังไม่มีB7ปุ่ม likeยาวจนป่านนี้Emฉันก็ยังไม่ไปไDm Gหนต่อให้เธออาAmจจะไม่รักฉัน มันก็ไม่เห็นเป็นไรก็เธอDคือฝันดีของฉันใน every night

* | ** |

   ที่ฉัCน..ยังรู้สึกดีDไม่ต่างจากวันCmaj7นั้น..  D Em  ยังแอบรักเธDm7อเหมือนเดิGมจนตอCmaj7 Bm7นนี้.. Em  ยังแอDm7บชอบเธGอเก่งCmaj7   แต่เหมืDอน   ไม่มีวี่แวEmวจะทำให้Dm7 Gมัน..น้อยลงสัAmกที..  Bm   ที่ฉันCmยังแอบชอบเธDอจนตอนนี้

Cmaj7 D | Em Dm G | ( Fade Out )คอร์ดเพลง แอบเก่ง Playground ft.เอ็ด 7 วิ

เนื้อเพลง แอบเก่ง Playground ft.เอ็ด 7 วิ ยังเผลอยิ้มทุกทีที่ได้ยินเรื่องเธอ ยังคิดถึงทุกคราวที่เราไม่ได้เจอกัน แม้เวลาจะผ่านมานานแต่ฉัน ยังเป็นคนนั้นของเธอเหมือยเคย เป็นคนแอบรักที่ไม่เคยเลิกรักเธอ ผ่านมานานแล้ว ก็ยังไม่เปลี่ยนไป ยังรู้สึกดีไม่ต่างจากวันนั้น ยังแอบรักเธอเหมือนเดิมจนตอนนี้ ไม่รู้เพราะอะไร แต่เหมือนเวลา ไม่เคยจะทำให้มัน น้อยลงสักที (ที่ฉันยังแอบชอบเธอจนตอนนี้) แม้เวลามันผ่านไป 16 ปี แต่ฉันก็ยังแอบรักเธอเก่งมาจนวันนี้ แอบมองตอนมัธยม จนจบปริญญาตรี ตั้งแต่ hi5 ยาวจนมาเต้นเมาคลี กด follow เธอ ตั้งแต่ตอนโลกนี้มันยังไม่มีปุ่ม like ยาวจนป่านนี้ฉันก็ยังไม่ไปไหน ต่อให้เธออาจจะไม่รักฉัน มันก็ไม่เห็นเป็นไร ก็เธอคือฝันดีของฉันใน every night ที่ฉัน ยังรู้สึกดีไม่ต่างจากวันนั้น ยังแอบรักเธอเหมือนเดิมจนตอนนี้ ยังแอบชอบเธอเก่ง แต่เหมือน ไม่มีวี่แววจะทำให้มัน น้อยลงสักที ที่ฉันยังแอบชอบเธอจนตอนนี้