กำนันทองหล่อ

 ป๊อบ ปองกูล  โอ๊ต ปราโมทย์  สตริง  เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง กำนันทองหล่อ ป๊อบ ปองกูล feat. โอ๊ต ปราโมทย์
เนื้อร้อง: Ammy The Bottom Blues, เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ, สุดเขต จึงเจริญ, อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์, UrboyTJทำนอง: Ammy The Bottom Bluesเรียบเรียง: กวิน อินทวงศ์, เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการโปรดิวเซอร์: กัณต์ รุจิณรงค์, บริพัตร หวานคำเพราะสังกัดค่าย: Whitemusic

F | F |Am | Am |Gm | Gm |C | C |

หลงรักลูกสาวกำนัFน.. ยืนยันด้วยชีวีAm..แต่ติดอยู่ตรGmง..พ่อตา..ไม่รักCนักดนตรีอยากมีGm..เศรษฐีมาแต่งลูกสCาว..

ใฝ่ปองดอกฟ้าลาวัลFย์อยากสานสัมพันธ์แนบAmกายแต่ติดอยู่ตรGmง..ไอ้คำ..ว่า LifeC styleเงิGmนไม่พอ มีแต่เรือนหอCชั่วคราวก่อนได้Fหรือเปล่า

เงินA#ทองในบัญชี เงิน เงินทั้งปีคงFมีไม่เพียงพอ เงิน เงินทุกทีแต่ดวงA#ใจไม่รีรอ เงิน เงินทั้งปีเพราะรู้Fดีที่มีพอ..คือรักแท้จริงหาGmกรักเอยชนะCทุกสิ่งอย่างก็ขGmอให้รัก..ชนCะสตางค์

หลงรักลูกสาวกำนัFน.. ประกันด้วยชีวีAmพิสูจน์ให้ดูGm..ว่าเงิน..จะแพ้CความดีหมดใGmจที่มี มีไว้Cเพื่อรัก รักเธอคนเดีFยว

O To The A To The T Right

เอาแต่Fคิดว่าเธอนั้นก็จะมารัก หรือจะไม่รักสินสอดพี่ยังไม่พร้อม แต่ก็ยังไม่ยอมที่จะอกหักดูดูกันไปนาน นาน ทำไมเธอช่างน่ารักชะมัดมันห้ามใจแทบจะไม่ไหวละก็อยากไปฟัด ละกับเธอสักครั้ง

อะหลงรักFลูกสาวกำนัน แล้วจะให้พี่นั้นทำยังไงดีแล้วพ่อน้องว่ายังไง ถ้าพี่จะเข้าละไปขอสักทีเอาดี ๆ ดิ เอาดี ๆ ดิ ได้ไหมอะ อะเบบี๋พี่รับประกันว่าตัวพี่นั้นจะทำมันให้เต็มที่..โอ้ว ยาหยีของพี่

* |

หลงรักลูกสาวกำนัFน.. จะกี่วันฉันจะรAmอ..แต่อยากเพียงขGmอ..พ่อตา..ให้ช่วยCฉันทีฝากใGmจดวงนี้..เอาไว้Cให้เพียงลูกสาFวกำนันคอร์ดเพลง กำนันทองหล่อ ป๊อบ ปองกูล feat. โอ๊ต ปราโมทย์

เนื้อเพลง กำนันทองหล่อ ป๊อบ ปองกูล feat. โอ๊ต ปราโมทย์ หลงรักลูกสาวกำนัน ยืนยันด้วยชีวี แต่ติดอยู่ตรง พ่อตา ไม่รักนักดนตรี อยากมี เศรษฐีมาแต่งลูกสาว ใฝ่ปองดอกฟ้าลาวัลย์ อยากสานสัมพันธ์แนบกาย แต่ติดอยู่ตรง ไอ้คำ ว่า Life style เงินไม่พอ มีแต่เรือนหอชั่วคราว ก่อนได้หรือเปล่า เงินทองในบัญชี เงิน เงินทั้งปี คงมีไม่เพียงพอ เงิน เงินทุกที แต่ดวงใจไม่รีรอ เงิน เงินทั้งปี เพราะรู้ดีที่มีพอ คือรักแท้จริง หากรักเอยชนะทุกสิ่งอย่าง ก็ขอให้รัก ชนะสตางค์ หลงรักลูกสาวกำนัน ประกันด้วยชีวี พิสูจน์ให้ดู ว่าเงิน จะแพ้ความดี หมดใจที่มี มีไว้เพื่อรัก รักเธอคนเดียว O To The A To The T Right เอาแต่คิดว่าเธอนั้นก็จะมารัก หรือจะไม่รัก สินสอดพี่ยังไม่พร้อม แต่ก็ยังไม่ยอมที่จะอกหัก ดูดูกันไปนาน นาน ทำไมเธอช่างน่ารักชะมัด มันห้ามใจแทบจะไม่ไหว ละก็อยากไปฟัด ละกับเธอสักครั้ง อะหลงรักลูกสาวกำนัน แล้วจะให้พี่นั้นทำยังไงดี แล้วพ่อน้องว่ายังไง ถ้าพี่จะเข้าละไปขอสักที เอาดีๆดิ เอาดีๆดิ ได้ไหมอะ อะเบบี๋ พี่รับประกันว่าตัวพี่นั้นจะทำมันให้เต็มที่ โอ้ว ยาหยีของพี่ หลงรักลูกสาวกำนัน จะกี่วันฉันจะรอ แต่อยากเพียงขอ พ่อตา ให้ช่วยฉันที ฝากใจดวงนี้ เอาไว้ให้เพียงลูกสาวกำนัน