ไม่มีคำจำกัดความ

 Potato  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ไม่มีคำจำกัดความ POTATO โปเตโต้
เนื้อร้อง/ทำนอง: เหมือนเพชร อำมะระเรียบเรียง: Potato (โปเตโต้)โปรดิวเซอร์: NY-Q, กัณฑ์กณัฐ อังคณาจีรธิติสังกัดค่าย: genie records

F# | F# |

F# | C# |D#m | B |
F# | C# |D#m | B |

F# | C# |D#m | B |
F# | C# |D#m | B |

เคยคาดหวัF#ง แต่ก็ผิดหวัC#/FกับความหลัD#mงที่มันไม่สวยงาม ถาC#มตัวเองกี่ทีผิดตรงไหBน พลาดตรงไหA#mตื่นขึ้นมG#mาด้วยใจที่มันร้าวราC#

คิดทบทวBนความหมายที่แท้A#mของคำว่ารักยึดถืG#mอ หรือเพียงปล่อยวาF#ยอมรับBในกันและพร้อA#mมร่วมทางจับมือกัG#mน..จนวันสุดท้าC#

นี่แหละความรัF#ก มันต้องอย่างนี้ไม่ต้องมีC#/Fคำจำกัดความ คือคำถาDdimม..ที่เพิ่งรู้คำD#mตอบเรC#าอาจไม่ชอBบกันบางมุม แต่ก็คุ้A#mมที่เข้าใจหันหน้G#mามาคุยกันด้วยหัวC#ใจ

นี่แหละความรัF#ก มันต้องอย่างนี้มีทั้งร้อC#/Fนและเย็นปะปนต้องมีD#mสักคนไม่ต้องเลิศC#เลอสุดท้ายก็มีแต่เธอBคนเดียว..ที่ร้าA#mยดี..ไม่หนีไม่จากกันไG#mป.. อยู่เสมC#อ..ไม่มีวันเปลี่ยน

F# | C# |D#m | B |
F# | C# |D#m | B |

ยังมีเธF#อ..ที่จับมือC#/Fกันต่อให้เจอวัD#mนที่มันยากลำบากยังC#ไม่แปรเปลี่ยนไปจะมีฉัBน.. ที่ห่วงใA#mย..ดีแค่ไหG#mนที่เราได้มาพบกัC#

* | ** | *** |

F# | C#/F |

ไม่มีวันD#mเปลี่ยน โหโC#ว..

B | A#m |G#m | C# |

F# | F# |F# | F# |

** | *** |

F# | C#/F |

ไม่มีวันD#mเปลี่ยน..  C#โอะโอF#.. อยู่เสมอC#/F..ไม่มีวันD#mเปลี่ยน โหโC#อ..

ไม่Bหนีไม่จากกันไปอยู่เสมอไม่มีวันF#เปลี่ยน..คอร์ดเพลง ไม่มีคำจำกัดความ POTATO โปเตโต้

เนื้อเพลง ไม่มีคำจำกัดความ POTATO โปเตโต้ เคยคาดหวัง แต่ก็ผิดหวัง กับความหลังที่มันไม่สวยงาม ถามตัวเองกี่ที ผิดตรงไหน พลาดตรงไหน ตื่นขึ้นมาด้วยใจที่มันร้าวราน คิดทบทวนความหมายที่แท้ของคำว่ารัก ยึดถือ หรือเพียงปล่อยวาง ยอมรับในกันและพร้อมร่วมทาง จับมือกัน จนวันสุดท้าย นี่แหละความรัก มันต้องอย่างนี้ ไม่ต้องมีคำจำกัดความ คือคำถาม ที่เพิ่งรู้คำตอบ เราอาจไม่ชอบกันบางมุม แต่ก็คุ้มที่เข้าใจ หันหน้ามาคุยกันด้วยหัวใจ นี่แหละความรัก มันต้องอย่างนี้ มีทั้งร้อนและเย็นปะปน ต้องมีสักคนไม่ต้องเลิศเลอ สุดท้ายก็มีแต่เธอคนเดียว ที่ร้ายดี ไม่หนีไม่จากกันไป อยู่เสมอ ไม่มีวันเปลี่ยน ยังมีเธอ ที่จับมือกัน ต่อให้เจอวันที่มันยากลำบาก ยังไม่แปรเปลี่ยนไป จะมีฉัน ที่ห่วงใย ดีแค่ไหนที่เราได้มาพบกัน ไม่มีวันเปลี่ยน โหโว ไม่มีวันเปลี่ยน โอะโอ อยู่เสมอ ไม่มีวันเปลี่ยน โหโอ ไม่หนีไม่จากกันไป อยู่เสมอไม่มีวันเปลี่ยน