นี่แหละความเสียใจ

 Potato  สตริง  เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง นี่แหละความเสียใจ POTATO โปเตโต้
เนื้อร้อง/ทำนอง: ฟองเบียร์ (ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม)เรียบเรียง: แชมป์ จุลภมรศรีสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Bmaj7 | G#m7 |E | C#m7 | F# |

ทุกเรื่องราBmaj7วที่เข้ามาที่เจ็บและช้ำจนทำให้ฉัG#m7นมีน้ำตาแม้ว่าทรมาC#m7นเท่าไหร่ ฉันเรียกF#มันว่าความเสียใจ

แล้วเรื่องราBmaj7วในวันนี้ที่เกิดและมันกำลังกระทG#m7บใจของฉันก็สอC#m7นให้ได้เรียนรู้ใหม่ ในคำF#ที่ฉันเคยเข้าใจ

   สิ่งใดที่เคยได้เจD#mอ.. กลายเป็นแค่G#mเพียง   เรื่องเล็กน้C#mอยไปในF#พริบตB   เสียงของเธอที่ร่ำEลา.. ได้สอD#mนให้รู้ว่G#m C#m  อย่าไปจำความช้ำF#ที่มี

นี่แหละคือควาEมเสียใจควาEmมเสียใจมันเป็นอย่างนี้D#m จำซะใหG#mม่ต้องเจ็บจนร้อC#mงไห้โดยไม่อายต้องช้ำF# ทุรน ทุราย ขนาBดนี้

ที่ผ่านมามอEงย้อนไปลอEmงคิดดูบางทีก็เสีD#mยดายน้ำตG#mแต่เธอทำC#mให้ได้รู้ว่า ค่าF#ของน้ำตามันคู่D#m G#mควร.. C#m  กับการF#ต้องเสียเธอ

Bmaj7 | G#m7 |C#m7 | F# |

แม้ฉันยืนBmaj7แทบไม่ไหว..ก็อยากขอพูดอะไรสักนิG#m7ดนึงถึงเธอขอโทC#m7ษที่ไม่ดีเหมือนใครและขอบคุF#ณที่สอนให้เข้าใจ

   ว่าเรื่องที่เคยได้เจD#mอ.. มันก็แค่G#mเพียง..   สิ่งเล็กน้C#mอยที่เปลืF#องน้ำตB   เสียงของเธอที่ร่ำEลา.. ได้สอD#mนให้รู้ว่G#mา.. C#m  อย่าไปจำความช้ำF#ที่มี

* | ** |

G#m F# | E |G#m F# | C#m |

เจ็บวันนี้C#mทำให้รู้ว่า.. ค่าF#ของน้ำตามันคู่Bควร..คอร์ดเพลง นี่แหละความเสียใจ POTATO โปเตโต้

เนื้อเพลง นี่แหละความเสียใจ POTATO โปเตโต้ ทุกเรื่องราวที่เข้ามา ที่เจ็บและช้ำจนทำให้ฉันมีน้ำตา แม้ว่าทรมานเท่าไหร่ ฉันเรียกมันว่าความเสียใจ แล้วเรื่องราวในวันนี้ ที่เกิดและมันกำลังกระทบใจของฉัน ก็สอนให้ได้เรียนรู้ใหม่ ในคำที่ฉันเคยเข้าใจ สิ่งใดที่เคยได้เจอ กลายเป็นแค่เพียง เรื่องเล็กน้อยไปในพริบตา เสียงของเธอที่ร่ำลา ได้สอนให้รู้ว่า อย่าไปจำความช้ำที่มี นี่แหละคือความเสียใจ ความเสียใจมันเป็นอย่างนี้ จำซะใหม่ ต้องเจ็บจนร้องไห้โดยไม่อาย ต้องช้ำ ทุรน ทุราย ขนาดนี้ ที่ผ่านมามองย้อนไป ลองคิดดูบางทีก็เสียดายน้ำตา แต่เธอทำให้ได้รู้ว่า ค่าของน้ำตามันคู่ควร กับการต้องเสียเธอ แม้ฉันยืนแทบไม่ไหว ก็อยากขอพูดอะไรสักนิดนึงถึงเธอ ขอโทษที่ไม่ดีเหมือนใคร และขอบคุณที่สอนให้เข้าใจ ว่าเรื่องที่เคยได้เจอ มันก็แค่เพียง สิ่งเล็กน้อยที่เปลืองน้ำตา เสียงของเธอที่ร่ำลา ได้สอนให้รู้ว่า อย่าไปจำความช้ำที่มี เจ็บวันนี้ทำให้รู้ว่า ค่าของน้ำตามันคู่ควร