กูผิดอีหยัง

  แร็พอีสาน   สตริง   อีสาน   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กูผิดอีหยัง แร็พอีสาน RAPESAN
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปั๊บ แร็พอีสานเรียบเรียง/ดนตรี: DJ ARTติดต่องานแสดง: 0850730555

A | G#m |A | G#m |
A | G#m |A | G#m |

ถามAเจ้าแหน่จักคำ เจ้าเก็บหัวใจG#mเอาใว้หม่องใด๋คนAผู้มันสิตาย.. คืออ้าG#mยตอนนี้

ก่อAนสิจากกัน บอกอ้ายจักคำG#mแเหน่ก่อนไปว่าAกูผิดหม่องใด่ มึงคือไG#mปกับเขา

บล็อคAเฟสบุ๊ค ลบไลน์ของอ้ายถิ่มขึ้นG#mสเตตัส เทิงเหงา เทิงโสดไปAกินเหล้ากับไผ ฮู้บ่ว่ากุG#mเป็นห่วงส่ำใด๋

คนมันบ่สำคัญกAะฮู้โตแล้วละเขาสิปะกูถิ่G#mม แต่กะยังยื้อใว้ยังมีหวัAงว่าเขานั้นสิเปลี่ยนใจบ่มีแวG#mวว่าสิมีความหมาย

กะเสียใจAเป็นธรรมดาโชคชะตG#mาพาเขามาเอาเจ้าเหลือแต่ความAทรงจำแค่ฮอยเก่าอ้ายสู้เขาG#mบ่ได้อีหลี

บักเวฟร้อAย บ่ส่ำเขาCIVICอ้ายจี่พริG#mก เขากิน pizzaฮักของอ้าAยมันพอส่ำหมา พอก่ำก่าG#mเจ้าเลยบ่เอา

ไปAกับเขาส่าหล่าอ้ายสิสูบซG#mาแเล้วเมาอยู่เถียงพ่อแม่อ้ายAกะคือสิจ่ม คนหนอคG#mนส่างเฮ็ดกันได้ใจของอ้ายAมันฮ้อนกว่าไฟสุมบ่มีบุG#mญสิได้ซูนคีงเจ้าคือไก่ป่Aามันบินเจ้ยเจิดหนีฮักมาสิบปีG#m กะบ่มีความหมาย..

ในAเมื่อมันเป็นแบบนีแล้ว อ้ายกะรู้ขาG#mยข้าวมาได้ สิบแบงค์พันมึงกะฮู้พาAกูไปจัด เอาให้เมา เอาให้สุดมัG#mนถิ่มกูแล้ว กุสิเมาแบบบ่ หยุด

หลุAดเกือบเป็นบ้า เจ้าบอกว่าเฮาเลิกกันบัG#mกบ่สำคัญ ถืกตีนยันออกมาอีกเหมิดAเวลาข้อยกะต้องถอยพอส่ำนั้น.. G#mกะพอส่ำนั้น

** | ** |คอร์ดเพลง กูผิดอีหยัง แร็พอีสาน RAPESAN

เนื้อเพลง กูผิดอีหยัง แร็พอีสาน RAPESAN ถามเจ้าแหน่จักคำ เจ้าเก็บหัวใจเอาใว้หม่องใด๋ คนผู้มันสิตาย คืออ้ายตอนนี้ ก่อนสิจากกัน บอกอ้ายจักคำแเหน่ก่อนไป ว่ากูผิดหม่องใด่ มึงคือไปกับเขา บล็อคเฟสบุ๊ค ลบไลน์ของอ้ายถิ่ม ขึ้นสเตตัส เทิงเหงา เทิงโสด ไปกินเหล้ากับไผ ฮู้บ่ว่ากุเป็นห่วงส่ำใด๋ คนมันบ่สำคัญกะฮู้โตแล้วละ เขาสิปะกูถิ่ม แต่กะยังยื้อใว้ ยังมีหวังว่าเขานั้นสิเปลี่ยนใจ บ่มีแววว่าสิมีความหมาย กะเสียใจเป็นธรรมดา โชคชะตาพาเขามาเอาเจ้า เหลือแต่ความทรงจำแค่ฮอยเก่า อ้ายสู้เขาบ่ได้อีหลี บักเวฟร้อย บ่ส่ำเขาCIVIC อ้ายจี่พริก เขากิน pizza ฮักของอ้ายมันพอส่ำหมา พอก่ำก่าเจ้าเลยบ่เอา ไปกับเขาส่าหล่า อ้ายสิสูบซาแเล้วเมาอยู่เถียง พ่อแม่อ้ายกะคือสิจ่ม คนหนอคนส่างเฮ็ดกันได้ ใจของอ้ายมันฮ้อนกว่าไฟสุม บ่มีบุญสิได้ซูนคีงเจ้า คือไก่ป่ามันบินเจ้ยเจิดหนี ฮักมาสิบปี กะบ่มีความหมาย ในเมื่อมันเป็นแบบนีแล้ว อ้ายกะรู้ ขายข้าวมาได้ สิบแบงค์พันมึงกะฮู้ พากูไปจัด เอาให้เมา เอาให้สุด มันถิ่มกูแล้ว กุสิเมาแบบบ่ หยุด หลุดเกือบเป็นบ้า เจ้าบอกว่าเฮาเลิกกัน บักบ่สำคัญ ถืกตีนยันออกมาอีก เหมิดเวลาข้อยกะต้องถอยพอส่ำนั้น กะพอส่ำนั้น