TIME

 SAMBLACK  สตริง  เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง TIME SAMBLACK
เนื้อร้อง/ทำนอง: SAMBLACKเรียบเรียง: SAMBLACK, 1ROCKโปรดิวเซอร์: 1ROCK

C Em | F |C Em | F |

 C  ถ้าฉันนั้นย้อนเวลEmากลับไปได้จริF   ฉันจะไม่ย้อนกลับแก้ไAmข..   สิ่งต่าง ๆ ที่ทำEmให้เราเสียใจF แต่ฉัGน..

 C  จะย้อนกลับไปในตอEmนที่ไม่คุ้นเคF   ตอนที่เรายังไม่รู้จักกัAm   ย้อนกลับไปในตอEmนที่เธอและฉัFน..   มีความสุขกว่าGนี้

 Am  แต่ความเป็นจริงคือฉัEm   ไม่มีทางย้อDmนเวลากลับไปGได้ Am  และฉันไม่มีวิธีEmจะลืมเธอได้Dmเลย ในตอนGนี้

เราไม่น่ามารักFกันเลยเราไม่น่าให้ใจEmกันเลยวันนั้Amถ้าตอนจบคือรัDmก..พัง ๆGที่มันทำให้เธอGmและฉันต้องไกลC7

ถ้าหากว่าฉัFนไม่บอกบอกว่าฉันรักเธEmอมากมายแค่ไหAmเราคงจะไม่ต้อDmงเจ็บปวด ไม่ต้องเสียใจอย่างนี้Gและฉันคงไม่เสียเธอไป..

F | Em Am |Dm | G |

 Am  ได้แต่นั่งคิดถึงตอนที่เราEmนั้นมีความสุขกัน Dm  เธอบอกกับฉันว่าเธอนั้นรักฉันมากกว่าสิ่งไหน Am  หัวใจที่ฉันให้เธอเก็บไEmว้   เธอบอกกับฉันว่าจะไม่คืDmน.. แต่ตอนGนี้..

* | ** |

อยากจะย้อFนเวลEา..ให้เรื่AmองราวGที่ผ่านมD/F#า..มันจบและหายDmไปกับกาลเวลาแม้Gว่าฉันตอนนี้ยังรักเธออยู่

* | ** |

C Em | F | ( Fade Out )คอร์ดเพลง TIME SAMBLACK

เนื้อเพลง TIME SAMBLACK ถ้าฉันนั้นย้อนเวลากลับไปได้จริง ฉันจะไม่ย้อนกลับแก้ไข สิ่งต่างๆที่ทำให้เราเสียใจ แต่ฉัน จะย้อนกลับไปในตอนที่ไม่คุ้นเคย ตอนที่เรายังไม่รู้จักกัน ย้อนกลับไปในตอนที่เธอและฉัน มีความสุขกว่านี้ แต่ความเป็นจริงคือฉัน ไม่มีทางย้อนเวลากลับไปได้ และฉันไม่มีวิธีจะลืมเธอได้เลย ในตอนนี้ เราไม่น่ามารักกันเลย เราไม่น่าให้ใจกันเลยวันนั้น ถ้าตอนจบคือรัก พังๆที่มันทำให้เธอและฉันต้องไกล ถ้าหากว่าฉันไม่บอก บอกว่าฉันรักเธอมากมายแค่ไหน เราคงจะไม่ต้องเจ็บปวด ไม่ต้องเสียใจอย่างนี้ และฉันคงไม่เสียเธอไป ได้แต่นั่งคิดถึงตอนที่เรานั้นมีความสุขกัน เธอบอกกับฉันว่าเธอนั้นรักฉันมากกว่าสิ่งไหน หัวใจที่ฉันให้เธอเก็บไว้ เธอบอกกับฉันว่าจะไม่คืน แต่ตอนนี้ อยากจะย้อนเวลา ให้เรื่องราวที่ผ่านมา มันจบและหายไปกับกาลเวลา แม้ว่าฉันตอนนี้ยังรักเธออยู่