ไม่มีเราคงจะดี

 Sgotti x Maggi  สตริง  เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ไม่มีเราคงจะดี Sgotti x Maggi
สังกัดค่าย: DekHear Recordsติดต่องานแสดง: 0816291564

C G/B | Am G |C G/B | F |

 C  ถ้าวันนึงฉันนั้นหายไป G/B  เธอจะยินดีหรือว่าเสียใจ Am  ไม่มีฉันอยู่ข้างข้างกาย   จะทุกFข์หรือสุข หรือเป็นเหมือนเก่า

 C  ถ้าวันหนึ่งฉันต้องตายจาก G/B  ใครจะเป็นคนที่ร้องไห้ Am  ฉันก็รู้ว่าเธอไม่เสียใจ   เมื่อรักFเริ่มเก่า รอวันต้องจากGกัน

คนไม่สำคัAmญ ยังไงเธอก็ไม่สFยังไงเธอก็ไม่แคAmร์ยังไงก็ต้องพ่ายแพ้F แม้พยายามGเท่าไหร่

บางทีCการไม่มีเรEmา มันคงจะดีAmกับเขาก็ได้Gไม่มีใคCรกวนใจ วุ่นวาEmย ทำเธอสับสFน..ถ้าวันหนึ่DmงตัวฉันหายEmไปเธอก็คDmงจะไม่..รู้สึEmกอะไร Dm  ฉันไม่มีEmค่าใดF..     สำGหรับเธCอ..

C G/B | Am G |C G/B | F |

 C  ก็พอจะรู้ว่าคงได้แค่นี้ (แม้ฉันพยายาม) G/B  และภายในใจก็มีแต่คำถาม (รอให้เธอตอบ) Am  ทั้งที่รู้แม้เธอจะไม่บอก..   ว่าใจFที่มีไม่มีฉันอยู่เลย

* | ** | ** |

C G/B | Am G |C G/B | F |C |คอร์ดเพลง ไม่มีเราคงจะดี Sgotti x Maggi

เนื้อเพลง ไม่มีเราคงจะดี Sgotti x Maggi ถ้าวันนึงฉันนั้นหายไป เธอจะยินดีหรือว่าเสียใจ ไม่มีฉันอยู่ข้างข้างกาย จะทุกข์หรือสุข หรือเป็นเหมือนเก่า ถ้าวันหนึ่งฉันต้องตายจาก ใครจะเป็นคนที่ร้องไห้ ฉันก็รู้ว่าเธอไม่เสียใจ เมื่อรักเริ่มเก่า รอวันต้องจากกัน คนไม่สำคัญ ยังไงเธอก็ไม่สน ยังไงเธอก็ไม่แคร์ ยังไงก็ต้องพ่ายแพ้ แม้พยายามเท่าไหร่ บางทีการไม่มีเรา มันคงจะดีกับเขาก็ได้ ไม่มีใครกวนใจ วุ่นวาย ทำเธอสับสน ถ้าวันหนึ่งตัวฉันหายไป เธอก็คงจะไม่ รู้สึกอะไร ฉันไม่มีค่าใด สำหรับเธอ ก็พอจะรู้ว่าคงได้แค่นี้ (แม้ฉันพยายาม) และภายในใจก็มีแต่คำถาม (รอให้เธอตอบ) ทั้งที่รู้แม้เธอจะไม่บอก ว่าใจที่มีไม่มีฉันอยู่เลย