วันนี้เมื่อปีที่แล้ว

 Sgotti x Maggi  สตริง  เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง วันนี้เมื่อปีที่แล้ว Sgotti x Maggi x BeBe
สังกัดค่าย: DekHear Recordsติดต่องานแสดง: 0816291564

ก็ไม่รู้Fว่าลืมไปแล้วหรือยังว่าเคยมีFmaj7ใครเป็นคนสำคัญก็โลA#กยังคงหมุนไป ให้เวลาเยียวยาหัวใจ

เรFาเคยมีกันและกัน ก่อนจะลบFmaj7ลืมทุกความสัมพันธ์เธอปล่อA#ยมือจากฉันไป.. ในวันที่ไม่เหลือใคร

วันนี้Gmเมื่อปีที่แล้ว ฉันเคยบอกCเธอว่าฉันจะรัFกและดูแลเธC/EอตลอดไDmวันนี้เมื่อปีGmที่แล้ว ฉันรักเธอหมดใCเหมือนอย่างวันนี้F..  โอ้F7ว..

ฉันพยายาA#มทุกอย่าง.. แต่มันลืมไม่ได้F..ลบมันไปแล้A#วทุกอย่าง.. แต่ยังจำขึ้นใจFว่ารักเธอมากแค่Gmไหน รักเธอมากเท่าCไหร่ฉันยังไม่ลืF

F C/E Dm C | A# |
F C/E Dm C | A# | C |

คงจะมีFเพียงแค่ความสัมพันธ์ที่ยังเหลืFmaj7อไว้ในความทรงจำทำให้ฉันต้A#องทรมาน เจ็บปวดมานานแสนนาน

* | ** |

F C/E Dm C | A# | ( x2 ) | C | F |คอร์ดเพลง วันนี้เมื่อปีที่แล้ว Sgotti x Maggi x BeBe

เนื้อเพลง วันนี้เมื่อปีที่แล้ว Sgotti x Maggi x BeBe ก็ไม่รู้ว่าลืมไปแล้วหรือยัง ว่าเคยมีใครเป็นคนสำคัญ ก็โลกยังคงหมุนไป ให้เวลาเยียวยาหัวใจ เราเคยมีกันและกัน ก่อนจะลบลืมทุกความสัมพันธ์ เธอปล่อยมือจากฉันไป ในวันที่ไม่เหลือใคร วันนี้เมื่อปีที่แล้ว ฉันเคยบอกเธอ ว่าฉันจะรักและดูแลเธอตลอดไป วันนี้เมื่อปีที่แล้ว ฉันรักเธอหมดใจ เหมือนอย่างวันนี้ โอ้ว ฉันพยายามทุกอย่าง แต่มันลืมไม่ได้ ลบมันไปแล้วทุกอย่าง แต่ยังจำขึ้นใจ ว่ารักเธอมากแค่ไหน รักเธอมากเท่าไหร่ ฉันยังไม่ลืม คงจะมีเพียงแค่ความสัมพันธ์ ที่ยังเหลือไว้ในความทรงจำ ทำให้ฉันต้องทรมาน เจ็บปวดมานานแสนนาน