ข้ามันลูกทุ่ง

 สิงโต นำโชค  ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ข้ามันลูกทุ่ง สิงโต นำโชค
เนื้อร้อง/ทำนอง: วิเชียร คำเจริญ (ลพ บุรีรัตน์)ติดต่องานแสดง: 0632324935

B D#m | G#m F# |E F# | B F# |

ข้ามันลูกทุ่Bง ข้านอนมุ้D#mงสี่สาG#mผูกด้วยเชือF#กจูงควาEย เอนกาF#ยแล้วสิ้นลำBเค็ญไม่ต้องสนใจB..มาดัดนิสัB7ยข้าดอกบานเย็Eข้ามันลูกทุ่D#mงเอ็งก็คงเห็G#mน ข้าเป็นC#mแค่คนชาวF#นา

ถ้าเอ็งมองข้Bา.. ว่าหัวข้าล้D#mา..สมัG#mสุดที่เอ็F#งทนได้E  ตามใจF#เอ็งเถิดแก้วBตาจะเปิ่นหรือเชBย ข้าก็ยังเคB7ยมุ้งแบบของข้Eเอ็งอยากจะรัD#mก ข้าก็ไม่ว่G#mเอ็งจะเกลียดข้F#า ไม่ว่าBสักน้อย

ไอ้หนุ่มบางไหC#mน มันใส่F#กางเกงหุ่นสวC#mถ้าเอ็งชัD#mงกางเกงขาก๊วG#mย คนสวF#ยไม่ต้องมาคอBหากเจ้าบานเย็G#mน คิดไปเด่F#นในกรุงเลิศลอBอยากจะทิ้B7งข้าให้เศร้าEหงอยข้าจG#mะไม่คอยขวาC#m F#งตา

ข้ามันลูกทุ่Bง  ข้านอนมุ้D#mง..สี่หูG#mข้าพูด เอ็F#ง มึง กูE  ฟังดูF#ก็ตรงหนักหนBข้าชอบไทยเดิG#mม  ข้าส่งข้าเสริF#มคำพูดบ้านข้G#mข้าแต่งกับเอ็F#ง เอ็งเป็นของข้EใครเรียกภรรยF#า แต่ข้าเรียกBเมีย

* | ** |

F# |

B D#m | G#m F# |E F# | B |B |คอร์ดเพลง ข้ามันลูกทุ่ง สิงโต นำโชค

เนื้อเพลง ข้ามันลูกทุ่ง สิงโต นำโชค ข้ามันลูกทุ่ง ข้านอนมุ้งสี่สาย ผูกด้วยเชือกจูงควาย เอนกายแล้วสิ้นลำเค็ญ ไม่ต้องสนใจ มาดัดนิสัยข้าดอกบานเย็น ข้ามันลูกทุ่งเอ็งก็คงเห็น ข้าเป็นแค่คนชาวนา ถ้าเอ็งมองข้า ว่าหัวข้าล้า สมัย สุดที่เอ็งทนได้ ตามใจเอ็งเถิดแก้วตา จะเปิ่นหรือเชย ข้าก็ยังเคยมุ้งแบบของข้า เอ็งอยากจะรัก ข้าก็ไม่ว่า เอ็งจะเกลียดข้า ไม่ว่าสักน้อย ไอ้หนุ่มบางไหน มันใส่กางเกงหุ่นสวย ถ้าเอ็งชังกางเกงขาก๊วย คนสวยไม่ต้องมาคอย หากเจ้าบานเย็น คิดไปเด่นในกรุงเลิศลอย อยากจะทิ้งข้าให้เศร้าหงอย ข้าจะไม่คอยขวางตา ข้ามันลูกทุ่ง ข้านอนมุ้ง สี่หู ข้าพูด เอ็ง มึง กู ฟังดูก็ตรงหนักหนา ข้าชอบไทยเดิม ข้าส่งข้าเสริมคำพูดบ้านข้า ข้าแต่งกับเอ็ง เอ็งเป็นของข้า ใครเรียกภรรยา แต่ข้าเรียกเมีย