เรื่องมหัศจรรย์

  โซฟา   สตริง   อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เรื่องมหัศจรรย์ SOFA โซฟา
เนื้อร้อง: จักรธร ขจรไชยกูลทำนอง: จักรธร ขจรไชยกูล, ไบรอันเทพ วัยโทวิชเรียบเรียง: จักรธร, ไบรอันเทพ, ณฐพล, มาตรชัย

Csus2 | G |Csus2 | G |

บนโลกนี้Csus2มีคนเป็นล้านคน ทุกBm7คนมีเป็นล้านใจฉัCsus2นก็ไม่ใช่ใครก็แค่คนGmaj7หนึ่งโลกCsus2เราดูช่างกว้างใหญ่ ท้อBm7งฟ้าดูช่างกว้างไกล.Am7.เธอแปลกใจบ้างไหD7sus4 D7 | D7sus4 Dม..

มันเป็นเรื่อCsus2งบังเอิญหรือตั้งใจมันเกิดขึ้นBm7จริง ๆ หรือฝันไปการที่เราCsus2นั้นได้พบกันที่บนGmaj7โลกนี้ก็ไม่รู้Csus2จะพูดมันอย่างไรแต่หมดทั้งBm7หัวใจที่ฉันมี..  Am7ฉันเชื่อว่าสิ่งD7sus4 D7 | D7sus4 Dนี้..

คือเรื่องมหัศจรCsus2รย์..ที่เราได้พบBm7กันคือเรื่องมหัศจรรAm7ย์..ที่ฉัD7นได้รักGmaj7เธอคือเรื่องมหัศจรรCsus2ย์ที่สุด..ที่ฉันBm7เคยได้เจEmเธAm7 | D7sus4 Dอ..(คือเรื่องมหัศจรรย์)

Csus2 | G |

วัCsus2นที่ฉันบอกรักเธอ เหมือBm7นฉันได้เจอทุกสิ่งเหมือCsus2นฉันได้พบความจริงในGmaj7หัวใจฉันCsus2จะยืนอยู่ข้างเธอ..นับBm7ตั้งแต่นี้ไป..Am7และจะไม่ไปไหD7sus4 D7 | D7sus4 Dน..

* | ** |

Em7 | D/F# |G | D/F# |C | C | D7 |

** | ** |

Csus2 | G | ( Fade Out )คอร์ดเพลง เรื่องมหัศจรรย์ SOFA โซฟา

เนื้อเพลง เรื่องมหัศจรรย์ SOFA โซฟา บนโลกนี้มีคนเป็นล้านคน ทุกคนมีเป็นล้านใจ ฉันก็ไม่ใช่ใครก็แค่คนหนึ่ง โลกเราดูช่างกว้างใหญ่ ท้องฟ้าดูช่างกว้างไกล เธอแปลกใจบ้างไหม มันเป็นเรื่องบังเอิญหรือตั้งใจ มันเกิดขึ้นจริงๆหรือฝันไป การที่เรานั้นได้พบกันที่บนโลกนี้ ก็ไม่รู้จะพูดมันอย่างไร แต่หมดทั้งหัวใจที่ฉันมี ฉันเชื่อว่าสิ่งนี้ คือเรื่องมหัศจรรย์ ที่เราได้พบกัน คือเรื่องมหัศจรรย์ ที่ฉันได้รักเธอ คือเรื่องมหัศจรรย์ที่สุด ที่ฉันเคยได้เจอ เธอ คือเรื่องมหัศจรรย์ วันที่ฉันบอกรักเธอ เหมือนฉันได้เจอทุกสิ่ง เหมือนฉันได้พบความจริงในหัวใจ ฉันจะยืนอยู่ข้างเธอ นับตั้งแต่นี้ไป และจะไม่ไปไหน