เพียงสิ่งเดียว (Just One Thing)

 solitude is bliss  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เพียงสิ่งเดียว solitude is bliss
เนื้อร้อง/ทำนอง: Setthakit Sitthiติดต่องานแสดง: 0814999911

D7sus2 | D7sus2 |

เพียD7sus2งหนึ่งวัน แค่ขอG7กลับไปไม่เอGmา ไม่ทํา..ร้ายใคFmaj7รอีกแล้ว ฉันพG#อ..เพียD7sus2งสิ่งเดียว..ก่อตัวG7ขึ้นมาครอบงํCmaj7าให้ฉัน..นั้นหลA#งหลอกตัวฉันเอG#ง..

ฉัD7sus2นอยู่ใน..ภวังG7คโหดร้ายเหลือเกิCmaj7นจะไหว เพราะตัวAmฉันเองฉัD7sus2นสับสน แค่เพียG7งสิ่งเดียว..ที่ทํCmaj7าให้ฉัน.. C7

กลายเป็D7sus2นสัตว์ร้ายที่ลืG7มว่าเคย..มีรัCmaj7ก.. และศรัทธC7เป็D7sus2นสัตว์ร้าย..กัดกิG7นร่างกายไม่เหลืCmaj7 | C7อ..

D7sus2 | G7 |Cmaj7 | Am |
D7sus2 | G7 |Cmaj7 | Am |

D7sus2 | G7 |Cmaj7 | Am |
D7sus2 | G7 |Cmaj7 | Am |

** | *** | ** | * |

ฉันเอGง.. ฉันเอF#ง .. ฉันเอFง..คอร์ดเพลง เพียงสิ่งเดียว solitude is bliss

เนื้อเพลง เพียงสิ่งเดียว solitude is bliss เพียงหนึ่งวัน แค่ขอกลับไป ไม่เอา ไม่ทํา ร้ายใครอีกแล้ว ฉันพอ เพียงสิ่งเดียว ก่อตัวขึ้นมา ครอบงําให้ฉัน นั้นหลงหลอกตัวฉันเอง ฉันอยู่ใน ภวังคโหดร้าย เหลือเกินจะไหว เพราะตัวฉันเอง ฉันสับสน แค่เพียงสิ่งเดียว ที่ทําให้ฉัน กลายเป็นสัตว์ร้ายที่ลืมว่าเคย มีรัก และศรัทธา เป็นสัตว์ร้าย กัดกินร่างกายไม่เหลือ ฉันเอง ฉันเอง ฉันเอง