บ่ต้องตั๋ว

 ส้มโอ เพ็ญนภา  ลูกทุ่ง  อีสาน  เศร้า  อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง บ่ต้องตั๋ว ส้มโอ เพ็ญนภา
เนื้อร้อง/ทำนอง: กอล์ฟ สุทธิพงษ์เรียบเรียง: Sittichai Buttibundaสังกัดค่าย: ไลแคนเรคคอร์ดติดต่องานแสดง: 0924892455

บ่ต้องตั๋Aวเฮาฮู้ก่อนถาC#mมอยู่แล้วF#m..ว่านอกใจE..เฮาแกล้งเซื่Dอแต่เฮามาลี้C#mไห้ย่านเธBmอสิไปจากกัEน..

ลางเทื่Aอลี้ไห้บ่มีไผC#mเห็นจักแม่นเป็F#mนกรรมเวรอีหยังใEเลือDกคนผิด เสียน้ำตาC#mจนมื้อตายไปไสDกะบ่ได้คือว่E

กะหัวใจAยังฮัก เลยยอมเบิC#mดสุอย่างกะเลF#mย..ไร้ค่Eเขาให้Dเศษฮัก..คือโยนกระดูC#mกให้หมากะบ่มีBmปัญญาไปไสA..

ย้อนว่าฮัBmกคำเดียวเลยยอมโง่Eซั่วโพด ซั่วโC#mพ ไปไสบ่ไF#mด้ถ่าเอาDเศษฮัก..ที่เขาโยC#mนมาให้บ่กล้าDถามไป ย้านใจมันบ่มีEเจ้า..

บ่ต้องตั๋Aวเฮาฮู้ก่อนถาC#mมอยู่แล้วF#m..ว่านอกใจE..เฮาแกล้งเซื่Dอแต่เฮามาลี้C#mไห้ย้านเธBmอสิไปจากกัEยังบ่พร้อAมสิเสียความฮัC#mกแม่นเจ็บกะF#m Eส่าง..ถึงมื้อนี้Dมันฮู้ มันตาC#mสว่างกะสิยอมBmโง่ให้ดอกเด้Eอ ย้อนAฮัก

A C#m | F#m E |D E | A |
A C#m | F#m E |D E | A |

* | ** |

ถึงมื้อนี้Dมันฮู้ มันตาC#mสว่างกะสิยอมBmโง่ให้ดอกเด้Eอ.. ย้อนAฮัก..

A |คอร์ดเพลง บ่ต้องตั๋ว ส้มโอ เพ็ญนภา

เนื้อเพลง บ่ต้องตั๋ว ส้มโอ เพ็ญนภา บ่ต้องตั๋วเฮาฮู้ก่อนถามอยู่แล้ว ว่านอกใจ เฮาแกล้งเซื่อแต่เฮามาลี้ไห้ ย่านเธอสิไปจากกัน ลางเทื่อลี้ไห้บ่มีไผเห็น จักแม่นเป็นกรรมเวรอีหยังใจ เลือกคนผิด เสียน้ำตาจนมื้อตาย ไปไสกะบ่ได้คือว่า กะหัวใจยังฮัก เลยยอมเบิดสุอย่าง กะเลย ไร้ค่า เขาให้เศษฮัก คือโยนกระดูกให้หมา กะบ่มีปัญญาไปไส ย้อนว่าฮักคำเดียวเลยยอมโง่ ซั่วโพด ซั่วโพ ไปไสบ่ได้ ถ่าเอาเศษฮัก ที่เขาโยนมาให้ บ่กล้าถามไป ย้านใจมันบ่มีเจ้า บ่ต้องตั๋วเฮาฮู้ก่อนถามอยู่แล้ว ว่านอกใจ เฮาแกล้งเซื่อแต่เฮามาลี้ไห้ ย้านเธอสิไปจากกัน ยังบ่พร้อมสิเสียความฮักแม่นเจ็บกะส่าง ถึงมื้อนี้มันฮู้ มันตาสว่าง กะสิยอมโง่ให้ดอกเด้อ ย้อนฮัก ถึงมื้อนี้มันฮู้ มันตาสว่าง กะสิยอมโง่ให้ดอกเด้อ ย้อนฮัก