ฉันแล้วหนึ่ง

 แสตมป์ อภิวัชร์  TangBadVoice  แร็พ  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ฉันแล้วหนึ่ง STAMP Ft. TangBadVoice
เนื้อร้อง/ทำนอง: STAMP (แสตมป์ อภิวัชร์), TangBadVoiceเรียบเรียง: Pokpong Jitdeeดนตรี: Pete tunskulสังกัดค่าย: 123records

F#m | A |Bm | Bm |

เราได้มาพF#nบ ได้มารัก แล้วสักพักAก็ไปเรื่องมันพอBmเข้าใจ..และเธอก็ใช้F#mชีวิตที่เหมือนไม่มีAเรื่องใด..ได้เกิดขึ้นBmกับเรา..

บอกตรง ๆF#m ข้อตกลง ว่าจบลAง ยังคงจำขึ้นใจBm..แต่ในทางF#mการกระทำทำแบบนั้นAไม่ยากเลยหรือไงBm..

ใครC#ไม่พร้อมจะไป ฉันแล้วหF#mนึ่งใครC#ไม่คิดอะไร ฉันคิดBmถึงใครC#ไม่ยอมตัดใจ ฉันแล้วหF#mนึ่งใครC#ไม่คิดอะไร ฉันยังBmซึ้งฉันC#ยังซึ้งคนเดียวใช่ไหม(ก็ดูเธอหายแล้วหนึ่ง)

1F#m 2 3 4 เดินแล้วไม่มองกลับนับAเลขในหัวเป็นสิบเก้า (สิบเก้า)ไปกันเถอBmะเท้าซ้าย เราไปหาชีวิตใหม่เท้าขวC#าเรามาลืมความเศร้า (Ya)

4F#m 3 2 1 เอ้า ไม่ได้เดินกลับงงA ทำไมไปไม่ถึงเป้าอ่อ นึกว่าเดิBmนไปข้างหน้าเหมือนกับว่าเป็นเส้นตรงแต่ฉันเดินวงกลม ด้วยสปีดจงกรม

เธอทอF#mยลูกเต๋า เลขออกที่หกตกใจC#เธอเดินหน้าหกช่องฉันทอBmยลูกเต๋า เลขออกที่หนึ่งฉันเดินC#วนอยู่ในห้อง (ในห้อง)

เธอซื้อF#mบ้าน เธอสร้างโรงแรมเธอมูC#ฟออนอย่างถูกต้อง (เศรษฐี)ฉันทอBmยอีก มันออกศูนย์เอ๊า ลูกเต๋C#าทำไมมีศูนย์นะ น่าจะบกพร่อง

สูญเสีF#mย เสียศูนย์ ไปเท่าไหร่ฉันไม่ลืมC#เพราะฉันหวังว่าจะได้เธอคืน (เธอคืน)เธอไปBmจริง ๆ รู้ว่าไปจริง ๆแต่เป็นความC#จริงที่ฉันไม่กลืน

คิดถึF#mงเพื่อนที่ออกไปเที่ยวบอกให้ลุกออกจากเตีC#ยง แต่ว่าฉันไม่ยืน (ไม่มีแรง)ตัวเธBmอก็ไม่อยู่ ภาพเธอฉันก็ลบMessagC#e ก็ไม่มี แต่ว่าฉันไม่ลืม

ลืมเรื่องราF#mวที่สะสม ที่มันคC#mมพอจะกรีดหัวใBmจ..

** |

เมื่อเพลงนั้Dนบรรเลงอีกครั้งใจเธอยังมีฉันบ้างหรือAเปล่าเจอเรื่องราBmวที่เคยผูกพัน เรื่องที่เคยคู่กันเธอF#mยังนึกถึงฉันบ้างไหม

ส่วนตัวฉัDน อย่าห่วงเลยไม่เคย จะลืม จะลบ หรือหายAไปบางครั้งเจBmอเธอในความฝันบางครั้งน้ำC#ตามันก็ไหล..

มีเธF#mออยู่ในความฝันเพราะว่าความเป็นจริงC#เธอน่ะเป็นความหลังมีเธBmออยู่ในความฝันเพราะว่าความเป็นจริงC#มันไม่มีความหวังมีเธF#mออยู่ในความฝันเพราะว่าความเป็นจริงC#เธอน่ะเป็นความหลังมีเธBmออยู่ในความฝัน (มีเธออยู่ในความฝัน)

ใครC#ไม่พร้อมจะไป ฉันแล้F#mวหนึ่งใครC#ไม่คิดอะไร ฉันคิดBmถึงใครC#ไม่ยอมตัดใจ ฉันแล้วF#mหนึ่งใครC#ไม่คิดอะไร ฉันยังBmซึ้ง   ฉันC#ขอคุยได้ไหม

ไม่ไหวแล้วF#mหนึ่งที่จริงC#ไม่มีอะไร ฉันคิดBmถึงเธอC#ไม่แม้แต่มอง หรือร้องแล้วF#mหนึ่งใครC#รักเธอต่อไป ฉันคนBmนึงฉันC#จะทำยังไงก็แพ้.. ก็เธอไม่แคร์แล้วหนึ่F#mง..คอร์ดเพลง ฉันแล้วหนึ่ง แสตมป์ อภิวัชร์ Ft. TangBadVoice

เนื้อเพลง ฉันแล้วหนึ่ง STAMP แสตมป์ อภิวัชร์ Ft. TangBadVoice เราได้มาพบ ได้มารัก แล้วสักพักก็ไป เรื่องมันพอเข้าใจ และเธอก็ใช้ชีวิตที่เหมือนไม่มีเรื่องใด ได้เกิดขึ้นกับเรา บอกตรงๆข้อตกลง ว่าจบลง ยังคงจำขึ้นใจ แต่ในทางการกระทำ ทำแบบนั้นไม่ยากเลยหรือไง ใครไม่พร้อมจะไป ฉันแล้วหนึ่ง ใครไม่คิดอะไร ฉันคิดถึง ใครไม่ยอมตัดใจ ฉันแล้วหนึ่ง ใครไม่คิดอะไร ฉันยังซึ้ง ฉันยังซึ้งคนเดียวใช่ไหม (ก็ดูเธอหายแล้วหนึ่ง) 1 2 3 4 เดินแล้วไม่มองกลับ นับเลขในหัวเป็นสิบเก้า (สิบเก้า) ไปกันเถอะเท้าซ้าย เราไปหาชีวิตใหม่ เท้าขวาเรามาลืมความเศร้า (Ya) 4 3 2 1 เอ้า ไม่ได้เดินกลับ งง ทำไมไปไม่ถึงเป้า อ่อ นึกว่าเดินไปข้างหน้า เหมือนกับว่าเป็นเส้นตรง แต่ฉันเดินวงกลม ด้วยสปีดจงกรม เธอทอยลูกเต๋า เลขออกที่หก ตกใจเธอเดินหน้าหกช่อง ฉันทอยลูกเต๋า เลขออกที่หนึ่ง ฉันเดินวนอยู่ในห้อง (ในห้อง) เธอซื้อบ้าน เธอสร้างโรงแรม เธอมูฟออนอย่างถูกต้อง (เศรษฐี) ฉันทอยอีก มันออกศูนย์ เอ๊า ลูกเต๋าทำไมมีศูนย์นะ น่าจะบกพร่อง สูญเสีย เสียศูนย์ ไปเท่าไหร่ ฉันไม่ลืมเพราะฉันหวังว่าจะได้เธอคืน (เธอคืน) เธอไปจริงๆรู้ว่าไปจริง ๆ แต่เป็นความจริงที่ฉันไม่กลืน คิดถึงเพื่อนที่ออกไปเที่ยว บอกให้ลุกออกจากเตียง แต่ว่าฉันไม่ยืน (ไม่มีแรง) ตัวเธอก็ไม่อยู่ ภาพเธอฉันก็ลบ Message ก็ไม่มี แต่ว่าฉันไม่ลืม ลืมเรื่องราวที่สะสม ที่มันคมพอจะกรีดหัวใจ เมื่อเพลงนั้นบรรเลงอีกครั้ง ใจเธอยังมีฉันบ้างหรือเปล่า เจอเรื่องราวที่เคยผูกพัน เรื่องที่เคยคู่กัน เธอยังนึกถึงฉันบ้างไหม ส่วนตัวฉัน อย่าห่วงเลย ไม่เคย จะลืม จะลบ หรือหายไป บางครั้งเจอเธอในความฝัน บางครั้งน้ำตามันก็ไหล มีเธออยู่ในความฝัน เพราะว่าความเป็นจริงเธอน่ะเป็นความหลัง มีเธออยู่ในความฝัน เพราะว่าความเป็นจริงมันไม่มีความหวัง มีเธออยู่ในความฝัน เพราะว่าความเป็นจริงเธอน่ะเป็นความหลัง มีเธออยู่ในความฝัน (มีเธออยู่ในความฝัน) ใครไม่พร้อมจะไป ฉันแล้วหนึ่ง ใครไม่คิดอะไร ฉันคิดถึง ใครไม่ยอมตัดใจ ฉันแล้วหนึ่ง ใครไม่คิดอะไร ฉันยังซึ้ง ฉันขอคุยได้ไหม ไม่ไหวแล้วหนึ่ง ที่จริงไม่มีอะไร ฉันคิดถึง เธอไม่แม้แต่มอง หรือร้องแล้วหนึ่ง ใครรักเธอต่อไป ฉันคนนึง ฉันจะทำยังไงก็แพ้ ก็เธอไม่แคร์แล้วหนึ่ง