สถานะห่วง

 BNK48  สตริง  เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง สถานะห่วง Stang BNK48
เนื้อร้อง/ทำนอง: Tarisa Preechatangkit (Stang BNK48)เรียบเรียง: Tarisa Preechatangkit (Stang BNK48)โปรดิวเซอร์: PLATFORM MAKKASAN

Dาดีดาดีดาด๊า.. ชGาดีดาดีดาดา..Bmาดีดาดีดา.. ชาAดีดาดีดา โวะโอG..

ชอDบเธอ เฝ้าแอบมองทุกคืนวันนั่Gงเพ้อ อยากให้เธอคิดถึงกันBmะเมอ ส่องรูAปเธอ..ตลอGดมา..

ฉันDเอง..ก็อยากรู้หัวใจเธอซ่อGนใคร..ภายในใจไว้หรือเปล่าอยากรู้Bmเธอ สถาAนะ..โสดไหGม..กด likBme ไป กดหัวAใจ..ให้เธGอ..

ต้องกดปุ่มไหDน ปุ่มไหน ปุ่มไหนให้เธอนั้นมารักกันบอกได้ไหGม ได้ไหม ได้ไหม ถ้าเธอมีใจให้กันฉัBmนต้องทำอะไร บอกทีฉันAต้องทำอย่างไรนะเธGอ..

สบตาคราไหDจิตใจอ่อนไหวตกไปกลายเป็นของเธอถ้าเธอเห็Gน ถ้าเธอใส่ใจ จะพบว่าใครละเมอและถ้Bmาเธอไม่มีใคร ติดสถาAนะห่วงเอาไว้แล้วกัDน..

D | D |

ฉัDนยัง..ได้แต่มองเธอข้างเดียวหัGวใจ..ช่างอ่อนไหวซะเหลือเกิน

แอบหวัBmงใจ.. อยากให้Aเธอ..รักกัGน..เปิดหัวBmใจ.. ตอบฉันGมา..สักทีG..

** | *** |

D | D |G | G |Bm | A |G | G |

* | ** | *** |

ถ้าหากรักBmเราตรงกับใจติดสถาAนะจองเอาไว้.. แล้วกัDน..คอร์ดเพลง สถานะห่วง Stang BNK 48

เนื้อเพลง สถานะห่วง Stang BNK48 ชาดีดาดีดาด๊า ชาดีดาดีดาดา ชาดีดาดีดา ชาดีดาดีดา โวะโอ ชอบเธอ เฝ้าแอบมองทุกคืนวัน นั่งเพ้อ อยากให้เธอคิดถึงกัน ละเมอ ส่องรูปเธอ ตลอดมา ฉันเอง ก็อยากรู้หัวใจเธอ ซ่อนใคร ภายในใจไว้หรือเปล่า อยากรู้เธอ สถานะ โสดไหม กด like ไป กดหัวใจ ให้เธอ ต้องกดปุ่มไหน ปุ่มไหน ปุ่มไหน ให้เธอนั้นมารักกัน บอกได้ไหม ได้ไหม ได้ไหม ถ้าเธอมีใจให้กัน ฉันต้องทำอะไร บอกที ฉันต้องทำอย่างไรนะเธอ สบตาคราไหน จิตใจอ่อนไหวตกไปกลายเป็นของเธอ ถ้าเธอเห็น ถ้าเธอใส่ใจ จะพบว่าใครละเมอ และถ้าเธอไม่มีใคร ติดสถานะห่วงเอาไว้แล้วกัน ฉันยัง ได้แต่มองเธอข้างเดียว หัวใจ ช่างอ่อนไหวซะเหลือเกิน แอบหวังใจ อยากให้เธอ รักกัน เปิดหัวใจ ตอบฉันมา สักที ถ้าหากรักเราตรงกับใจ ติดสถานะจองเอาไว้ แล้วกัน