คนจนอยู่ยาก

 วงมอร์แกน  วงสเต็ปวัน  สตริง  โควิด-19
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง คนจนอยู่ยาก สเต็ปวัน x มอร์แกน TMG RECORD
เนื้อร้อง/ทำนอง: แอม ฟอร์มาลีนเรียบเรียง: แอม ฟอร์มาลีนสังกัดค่าย: TMG RECORDติดต่องานแสดง: 0810826999

หนักก็เอCา เบาก็สู้ จะไม่ถอGยแน่นอนชีวิตDไม่เหมือนละคร ที่มันเลือกเกิEmดมารวยอยู่บ้าCนก็อด ออกไปทำงานGก็เจอโรคชีวิตDแสนเศร้าโศก แต่ก็ต้องออกไปลุย

Em | G |D | C |
Em | G |D | C |

 G  อดทนทำงาDน..มานานหลายปีEm   ก็ยังไม่รวยสักทีC วันนี้มันเริ่มท้อใจ G  บางครั้งยังเสียน้ำตDา แต่ไม่มีใครสนใคEm   ต่างเอาตัวรอดกันไปC ตัวใคร ตัวมัน

 G  ค่าครองชีพมันสูDง อะไร ๆ ก็แพEm   แต่ค่ารงค่าแรCง ทำไมมันน้อยซะจริงG   บางครั้งอยากปล้นธนาคาD   แต่กลัวที่บ้านจะลำบาEm   ชีวิตมันแสนอยู่ยาCก คนจน ๆ

ที่นี่Emมันตีราคาเป็นเงิGน มันตีฐานะสังคDให้ก้มกราบคนรวCให้แค่มีกินมีใEmช้ ไอ้เราไม่มีอะไรGก็ต้องอดทนกันไปC ขอแค่ให้คนที่รDอ..อย่าหมดหวัง

หนักก็เอCา เบาก็สู้ จะไม่ถอGยแน่นอนชีวิตDไม่เหมือนละคร ที่มันเลือกเกิดEmมารวยอยากได้Cก็ต้องหา ไม่มีเวลาGไปจีบสาวไม่เหมือนคนDรวยขาว ไอ้เรามันจนEmตัวดำ

ความจนCมันน่ากลัว ถ้าไม่ทำGก็อดตายอย่าหวังที่บ้าDนจะสบาย ถ้าหากยังเอEmาตัวไม่รอดอยู่บ้าCนก็อด ออกไปGก็เจอโรคชีวิตDแสนเศร้าโศก แต่ก็ต้องออกไปลุย

Em | G |D | C |
Em | G |D | C |

Em | G |D | C |
Em | G |D | C |

* | ** |

Em | G | D | C | ( x2 ) | G |คอร์ดเพลง คนจนอยู่ยาก สเต็ปวัน x มอร์แกน TMG RECORD

เนื้อเพลง คนจนอยู่ยาก สเต็ปวัน x มอร์แกน TMG RECORD หนักก็เอา เบาก็สู้ จะไม่ถอยแน่นอน ชีวิตไม่เหมือนละคร ที่มันเลือกเกิดมารวย อยู่บ้านก็อด ออกไปทำงานก็เจอโรค ชีวิตแสนเศร้าโศก แต่ก็ต้องออกไปลุย อดทนทำงาน มานานหลายปี ก็ยังไม่รวยสักที วันนี้มันเริ่มท้อใจ บางครั้งยังเสียน้ำตา แต่ไม่มีใครสนใคร ต่างเอาตัวรอดกันไป ตัวใคร ตัวมัน ค่าครองชีพมันสูง อะไรๆก็แพง แต่ค่ารงค่าแรง ทำไมมันน้อยซะจริง บางครั้งอยากปล้นธนาคาร แต่กลัวที่บ้านจะลำบาก ชีวิตมันแสนอยู่ยาก คนจนๆ ที่นี่มันตีราคาเป็นเงิน มันตีฐานะสังคม ให้ก้มกราบคนรวย ให้แค่มีกินมีใช้ ไอ้เราไม่มีอะไร ก็ต้องอดทนกันไป ขอแค่ให้คนที่รอ อย่าหมดหวัง หนักก็เอา เบาก็สู้ จะไม่ถอยแน่นอน ชีวิตไม่เหมือนละคร ที่มันเลือกเกิดมารวย อยากได้ก็ต้องหา ไม่มีเวลาไปจีบสาว ไม่เหมือนคนรวยขาว ไอ้เรามันจนตัวดำ ความจนมันน่ากลัว ถ้าไม่ทำก็อดตาย อย่าหวังที่บ้านจะสบาย ถ้าหากยังเอาตัวไม่รอด อยู่บ้านก็อด ออกไปก็เจอโรค ชีวิตแสนเศร้าโศก แต่ก็ต้องออกไปลุย