ตีสองหน้า

 T-REX  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ตีสองหน้า T-REX วงทีเร็กซ์
ติดต่องานแสดง: 0631794468

F | Am |A# | C |

ไซรเธอถึงทำFพรรค์นี้ บอกพี่สักคำAmก็ได้ว่าน้องสาA#วอีนอกใจ หรือมีแฟนใหCม่กะบอกมาไม่ต้องมาทำFพรรค์นี้ ไม่ต้องมาตีAmสองหน้าถ้าน้องรักเขA#ามากกว่า กะไม่ต้องจับCปลาสองมือ

พี่จับได้Amวันนั้น รู้หม้ายน้ำตาDmพี่ไหลแต่เพราะพี่รัA#กและเชื่อใจเลยไม่คิดไหCรกับน้องสาวแต่พี่เห็Amนเต็มสองตา น้องจูงมือมาDmกับเขาพี่ต้องอกหัA#กแล้วหลาว ใช่หม้Cาย..

เกลียดเธอที่ขี้หกฉัA#ขี้หกกัCน มาบอกพี่ทำไหAmน้องสาวว่ารัDmก รักพี่จนเหม็ดใA#จ แล้วไซCร..เกลียดเธอที่ขี้หกฉัA#น มาบอกกัCว่าน้องยังรักยังหวAmง ทั้ง ๆ ที่มีเขDmขี้หกเรA#า ไซรเธCอทำพรรค์นี้(F)

F | F |Dm | Dm |A# | C |F | F |

* | ** |

ขี้หกพี่A# ไซรเธCอตีสองหน้Fา..คอร์ดเพลง ตีสองหน้า TREX วงทีเร็กซ์

เนื้อเพลง ตีสองหน้า T REX ทีเร็กซ์ ไซรเธอถึงทำพรรค์นี้ บอกพี่สักคำก็ได้ ว่าน้องสาวอีนอกใจ หรือมีแฟนใหม่กะบอกมา ไม่ต้องมาทำพรรค์นี้ ไม่ต้องมาตีสองหน้า ถ้าน้องรักเขามากกว่า กะไม่ต้องจับปลาสองมือ พี่จับได้วันนั้น รู้หม้ายน้ำตาพี่ไหล แต่เพราะพี่รักและเชื่อใจ เลยไม่คิดไหรกับน้องสาว แต่พี่เห็นเต็มสองตา น้องจูงมือมากับเขา พี่ต้องอกหักแล้วหลาว ใช่หม้าย เกลียดเธอที่ขี้หกฉัน ขี้หกกัน มาบอกพี่ทำไหร น้องสาวว่ารัก รักพี่จนเหม็ดใจ แล้วไซร เกลียดเธอที่ขี้หกฉัน มาบอกกัน ว่าน้องยังรักยังหวง ทั้งๆที่มีเขา ขี้หกเรา ไซรเธอทำพรรค์นี้ ขี้หกพี่ ไซรเธอตีสองหน้า