ฉันกำลังเลือนหาย

 เก่ง ธชย  KP ANGEL  สตริง  เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ฉันกำลังเลือนหาย เก่ง ธชย (TACHAYA) feat. KP ANGEL

ยินดีด้วยนGะ ฉันAกำลังเลือนหาF#mจะไม่Bmเข้าไปวุ่นวาEmย ดั่งที่ใจAเธอต้องกาDและต่อจากนี้G.. ขอAให้เธอโชคดีF#mสิ้นสุBmดกันเสียทีEm.. กับรัAกที่มันทDรมาน

 G  เธอเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิAม ทำไมฉันจะไม่รู้ F#m  กายเธอเคียงข้างกัBmน แต่หัวใจเธอไม่อEmยู่   มันได้หลุดAลอยไปแสนไกD   เธอมีใครอีกคนใช่ไหม

 G  รู้ดีว่าใจAของเธอไม่มีF#mฉันอีกแล้Bm   และก็รู้Emว่าไม่มีทาง   ที่รักของเราAจะหวนคืนกลับมD

ฝืEmนมาเนิ่นนาน ทั้งที่ใจF#mฉันแทบสลายมันถึGง..เวลาที่ฉันต้องAไป

** |

 G  ถ้าเธอไม่รัก อย่าทำเป็นรัA   ได้โปรดเถอะขอร้อง F#m  ถ้าเธอไม่ห่วง อย่าทำเป็นหวBmง ไม่ต้องมาอาวร Em  พูดตรง ๆ ว่าไม่ต้องกาAร บอกมาฉันก็พร้อม D  พร้อมเดินจากไป

วันนั้นGถ้าฉันหายไปA เธอจะF#mรู้สึกบ้างไหBmหรือเฝ้ารEmอ เฝ้าคอยวันนั้นเพื่อเธอจะรักAกับใครคนใหDม่..

* | ** | ** | ** |คอร์ดเพลง ฉันกำลังเลือนหาย เก่ง ธชย (TACHAYA) feat. KP ANGEL

เนื้อเพลง ฉันกำลังเลือนหาย เก่ง ธชย (TACHAYA) feat. KP ANGEL ยินดีด้วยนะ ฉันกำลังเลือนหาย จะไม่เข้าไปวุ่นวาย ดั่งที่ใจเธอต้องการ และต่อจากนี้ ขอให้เธอโชคดี สิ้นสุดกันเสียที กับรักที่มันทรมาน เธอเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม ทำไมฉันจะไม่รู้ กายเธอเคียงข้างกัน แต่หัวใจเธอไม่อยู่ มันได้หลุดลอยไปแสนไกล เธอมีใครอีกคนใช่ไหม รู้ดีว่าใจของเธอไม่มีฉันอีกแล้ว และก็รู้ว่าไม่มีทาง ที่รักของเราจะหวนคืนกลับมา ฝืนมาเนิ่นนาน ทั้งที่ใจฉันแทบสลาย มันถึง เวลาที่ฉันต้องไป ถ้าเธอไม่รัก อย่าทำเป็นรัก ได้โปรดเถอะขอร้อง ถ้าเธอไม่ห่วง อย่าทำเป็นหวง ไม่ต้องมาอาวร พูดตรงๆว่าไม่ต้องการ บอกมาฉันก็พร้อม พร้อมเดินจากไป วันนั้นถ้าฉันหายไป เธอจะรู้สึกบ้างไหม หรือเฝ้ารอ เฝ้าคอยวันนั้น เพื่อเธอจะรักกับใครคนใหม่