แค่เศษฝุ่น

 เต่าน้อย  สตริง  อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง แค่เศษฝุ่น เต่าน้อย
เนื้อร้อง/ทำนอง: แอม ฟอร์มาลีน

C | G |F | G |

ไม่Cมีสิทธิ์จะรั้งGเธอ ถ้าเธอเลือAmกจะไปกับเขGทิ้งเรFาให้จมน้ำตา ฉันGตั้งตัวไม่ทัน

พูดCทำไมว่าดีเGกินไปอยากให้เจAmอทางที่ดีกว่าเธGแล้วทำไมไFม่บอกฉันจะได้Emปรับตัวให้เธDmอ..นั้นพอใG

ทั้งDm ๆ ที่เธอนั้นอยู่แค่เพียงเอื้อมมือแต่ว่าไม่มีEmสิทธิ์คว้าเธอมาAmกอดถึงตัวFอยู่ใกล้ แต่ใจอยู่กับเขา ฉันGคงไม่มีสิทธิ์

เมื่อเธอไม่รัCก ต่อให้ฉันรั้งเท่าไหGร่ต่อให้ฉันกอดเธอไAmว้ เธอก็คงจะไม่ใช่คนGที่ฉันเคยรู้Fจัก ที่รักEmมาก เธอDmไม่ใช่คนนั้G

เพราะใจเธFอมันมีแต่เขาไอ้เรEmานั้นมันเป็นเพียงแค่หมAmในสายตาเธDmอ.. เฮ้Emอ..แค่Fเศษฝุ่นติดรองเท้Gา.. ก็เท่าCนั้น..  (G)

 C  ทั้ง ๆ ที่รักเธอที่สุดG แต่เธอก็บอกให้ฉันหยุด Am  เธอบอกว่าในตอนนี้เธอนั้นGมีคน ๆ ใหม่แล้ว   แค่คิดFอยากให้เธอมาแคร์   แต่ถ้Emาเธอนั้นอยากจะแคร์   เธอคงDmจะไม่ทิ้งเราไปหาคนใหม่Gแน่

* | ** | *** |

C G | Am G |F | G |

C G | Am G |F | G | G |

* | ** | *** | ** | *** |

แค่Fเศษฝุ่นติดรองเท้Gา.. ก็เท่าCนั้น..  G

C G | Am G |F | G |C |คอร์ดเพลง แค่เศษฝุ่น เต่าน้อย

เนื้อเพลง แค่เศษฝุ่น เต่าน้อย ไม่มีสิทธิ์จะรั้งเธอ ถ้าเธอเลือกจะไปกับเขา ทิ้งเราให้จมน้ำตา ฉันตั้งตัวไม่ทัน พูดทำไมว่าดีเกินไป อยากให้เจอทางที่ดีกว่าเธอ แล้วทำไมไม่บอก ฉันจะได้ปรับตัวให้เธอ นั้นพอใจ ทั้งๆที่เธอนั้นอยู่แค่เพียงเอื้อมมือ แต่ว่าไม่มีสิทธิ์คว้าเธอมากอด ถึงตัวอยู่ใกล้ แต่ใจอยู่กับเขา ฉันคงไม่มีสิทธิ์ เมื่อเธอไม่รัก ต่อให้ฉันรั้งเท่าไหร่ ต่อให้ฉันกอดเธอไว้ เธอก็คงจะไม่ใช่คนที่ฉัน เคยรู้จัก ที่รักมาก เธอไม่ใช่คนนั้น เพราะใจเธอมันมีแต่เขา ไอ้เรานั้นมันเป็นเพียงแค่หมา ในสายตาเธอ เฮ้อ แค่เศษฝุ่นติดรองเท้า ก็เท่านั้น ทั้งๆที่รักเธอที่สุด แต่เธอก็บอกให้ฉันหยุด เธอบอกว่าในตอนนี้เธอนั้นมีคนๆใหม่แล้ว แค่คิดอยากให้เธอมาแคร์ แต่ถ้าเธอนั้นอยากจะแคร์ เธอคงจะไม่ทิ้งเราไปหาคนใหม่แน่ แค่เศษฝุ่นติดรองเท้า ก็เท่านั้น