แค่นี้ก็ดีพอ

  ไท ธนาวุฒิ   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แค่นี้ก็ดีพอ ไท ธนาวุฒิ
เนื้อร้อง/ทำนอง: กมลศักดิ์ สุนทานนท์, ปิติ ลิ้มเจริญเรียบเรียง: ธีรพงษ์ สวาสดิ์วงศ์

G | C B |G | D |

ไม่Gต้องรวยล้นฟ้า ขอCแค่พอมีกิน  Bไม่Gต้องมีหนี้สิน ขอแค่เท่านี้Dไม่Gต้องเป็นดารา ขอCแค่เป็นคนดีได้เท่านี้D.. ก็ดีใจแล้Gsus4 Gว..

ไม่Gต้องสุขเหลือหลาย อย่าCเจ็บไข้ก็พอ Bไม่Gต้องไปหาหมอ นอนป่วยทั้งปีDไม่ต้อGงมีเพื่อนเยอะแยะ ขอCแค่เพื่อนดี ๆได้เท่านี้D.. ก็ดีใจแล้Gsus4 Gว..

สุขทุกEmข์มันเป็นแค่เรื่องสมมุCติตัดGสินด้วยอะไรสุขทุกข์EmจะเอาอะไรมาวัCด  ตัดGสินได้อย่างไรก็แล้วแต่คA7น.. ก็แล้วแต่ใคFร..ก็แล้วแต่ใจDหนอ..

บ้าGนไม่ต้องเลิศหรู ก็ดูCเหมือนเป็นสวรรค์  Bแค่Gมีเธอและฉัน สองคนเท่านี้D7ไม่Gจำเป็นต้องสวย แต่ขอCแค่เป็นคนดีได้เท่านี้D7.. ก็ดีใจแล้Gsus4 Gว..

แค่Fมีคนที่เรารักแค่Amมีคนที่รักเรา ก็เท่านี้D.. โอ้โห..

G | C B |G | D |
G | C |D | Gsus4 G |

* | ** |

G |คอร์ดเพลง แค่นี้ก็ดีพอ ไท ธนาวุฒิ

เนื้อเพลง แค่นี้ก็ดีพอ ไท ธนาวุฒิ ไม่ต้องรวยล้นฟ้า ขอแค่พอมีกิน ไม่ต้องมีหนี้สิน ขอแค่เท่านี้ ไม่ต้องเป็นดารา ขอแค่เป็นคนดี ได้เท่านี้ ก็ดีใจแล้ว ไม่ต้องสุขเหลือหลาย อย่าเจ็บไข้ก็พอ ไม่ต้องไปหาหมอ นอนป่วยทั้งปี ไม่ต้องมีเพื่อนเยอะแยะ ขอแค่เพื่อนดีๆได้เท่านี้ ก็ดีใจแล้ว สุขทุกข์มันเป็นแค่เรื่องสมมุติ ตัดสินด้วยอะไร สุขทุกข์จะเอาอะไรมาวัด ตัดสินได้อย่างไร ก็แล้วแต่คน ก็แล้วแต่ใคร ก็แล้วแต่ใจหนอ บ้านไม่ต้องเลิศหรู ก็ดูเหมือนเป็นสวรรค์ แค่มีเธอและฉัน สองคนเท่านี้ ไม่จำเป็นต้องสวย แต่ขอแค่เป็นคนดี ได้เท่านี้ ก็ดีใจแล้ว แค่มีคนที่เรารัก แค่มีคนที่รักเรา ก็เท่านี้ โอ้โห