ถ้าฉันหายไป

 THE STUDIO PROJECT  สตริง  เศร้า  เหงา
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ถ้าฉันหายไป The Studio Project
เนื้อร้อง/ทำนอง: THE STUDIO PROJECTโปรดิวเซอร์: THE STUDIO PROJECTสังกัดค่าย: N.Y.U.Club

C | Am |G | D |
C | Am |G | D |

เงียบเหงCาจัง..อยู่กับตัAmวฉันเองไม่มีใครมายุ่งGเกี่ยวนั่งเพ้อไปDคนเดียว..ก็เศร้าCจริง..แต่ละวันAmไม่ค่อยได้พูดได้คุยกับใครGเขาเป็นแค่เงDา..

ถ้าฉันได้หาGย ได้จากกันไปDจะมีคนสงสัยCบ้างไหม จB7ะมีใครที่สนใจกับคGนที่มันไม่มีความสำคัDแม้จะอยู่ตรงCนั้น ก็แค่(D) (B)ความว่างเปล่า

C | Am |G | D |

ไม่สนCใจปล่อยเวลาAmให้มันล่วงเลยไปโดยเสียGเปล่าอีกแป๊ปเดียDวก็เช้า..แต่ช่างCเหอะ..กับชีวิAmตที่มันไม่มีตัวตน ก็แค่Gนั้นก็ช่างมัDน..

** |

ที่มันBmไม่จำเป็น ไม่เคยEmมีใครเห็นและแม้Cมันจะอยู่ที่เดิDม..

C | Am |G | D |
C | Am |G | D |

** |

เมื่อฉันได้หาGย ได้จากกันไปแล้Dว..จะมีคนสงสัยCบ้างไหม จB7ะมีใครที่สนใจแค่คนGที่มันไม่มีความสำคัDญ แม้จะอยู่ตรงCนั้นก็แค่ควาDมว่างเปล่า..ที่ไม่มีใครCเห็น..คอร์ดเพลง ถ้าฉันหายไป The Studio Project

เนื้อเพลง ถ้าฉันหายไป The Studio Project เงียบเหงาจัง อยู่กับตัวฉันเองไม่มีใครมายุ่งเกี่ยว นั่งเพ้อไปคนเดียว ก็เศร้าจริง แต่ละวันไม่ค่อยได้พูดได้คุยกับใครเขา เป็นแค่เงา ถ้าฉันได้หาย ได้จากกันไป จะมีคนสงสัยบ้างไหม จะมีใครที่สนใจ กับคนที่มันไม่มีความสำคัญ แม้จะอยู่ตรงนั้น ก็แค่ความว่างเปล่า ไม่สนใจ ปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยไปโดยเสียเปล่า อีกแป๊ปเดียวก็เช้า แต่ช่างเหอะ กับชีวิตที่มันไม่มีตัวตน ก็แค่นั้น ก็ช่างมัน ที่มันไม่จำเป็น ไม่เคยมีใครเห็น และแม้มันจะอยู่ที่เดิม เมื่อฉันได้หาย ได้จากกันไปแล้ว จะมีคนสงสัยบ้างไหม จะมีใครที่สนใจ แค่คนที่มันไม่มีความสำคัญ แม้จะอยู่ตรงนั้น ก็แค่ความว่างเปล่า ที่ไม่มีใครเห็น