เบื่อคนขี้เบื่อ (I'm Not Boring, You're Just Bored)

 Tilly Birds  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เบื่อคนขี้เบื่อ Tilly Birds
เนื้อร้อง/เรียบเรียง: Tilly Birdsทำนอง: Tilly Birdsanโปรดิวเซอร์: Nutdanai Chuchat (BILLbilly01)สังกัดค่าย: Gene Labติดต่องานแสดง: 0866696099

D# G#m | C#m A#m |
D# G#m | C#m A#m |

เหมือD#นจะไปได้ดีG#m..      ที่C#mเรายังคุยกัA#mนแบบนี้เธอทำD#ให้รู้สึกดีG#m..   และเธC#mอก็บอกรู้สึกA#mแบบนี้แต่แล้D#วเวลาผ่านไปG#m..ควาC#mมรู้สึกเรากลัA#mบสวนทางขอD#งฉันมากขึ้นไปG#m..แต่ขอC#mงเธอดูน้อยลA#mงจนจางหาย

 D#  เธอบอกว่าฉันG#mไม่ได้ผิดอะไร C#m  เธอก็แค่รู้A#mสึกเบื่อ ๆ ไปเอง D#  แต่ที่เธอทำG#mให้ฉันคิดอะไร C#m  ในตอนสุดท้าA#mยฉันก็คิดไปเอง

เธD#อแค่เหงา ก็เธอG#mแค่เหงาเธอคุC#mยแก้เหงา แก้เบื่A#mแต่ว่าเรื่องD#ของเราเธอก็G#mไม่เอาเทฉัC#mนเพราะเธอแค่เบื่A#mอ..

ฉันก็เบื่อไม่แพ้D#เธอ   G#mเพราะเจอแต่คC#mนขี้เบื่อแบบเธA#mคุยกันไม่Eยาว ชั่วC#mคราว เธอD#ก็ไป G#mต้องสนุกแค่ไหนD#เธอ   G#mฉันต้องเป็นรถC#mไฟเหาะเลยเหรA#mต้องยอมรัEบใช่ไหC#mมเธอ มันD#คนขี้เบื่G#m

D# G#m | C#m A#m |

 D#  เธอบอกว่าฉันไม่ได้ผิดอะไร D#  เธอก็แค่รู้สึกเบื่อ ๆ ไปเอง D#  แต่ที่เธอทำให้ฉันคิดอะไร D#  ในตอนสุดท้ายฉันก็คิดไปเอง

กินD#ข้าวกันก็เบื่อ ไปG#mเที่ยวกันก็เบื่อดูหนังกันก็เบื่C#mอ บอกฝันดีก็เบื่A#mอ บอกคิดถึงก็เบื่อเพลD#งฉันเธอก็เบื่อ ฉัG#mนที่คอยแก้เบื่อเธอก็ยังคงเบื่C#mอ เธอไม่เคยจะเบื่A#mอตัวเองบ้างเหรอ

* | ** |

ฉันตามหC#mา..แค่ใครสักคE/Bนที่พร้อมจะไปD#mด้วยกัน    F#/A#เธอตามหBา..แค่ใครที่ใช้Aเวลาด้วยกัG#7นแค่วัน ๆ

กับเธอแล้C#mว..ฉันคงไม่ใช่E/Bอะไรที่มัD#mนสำคัญ     F#/A#อย่ามองฉันG#ว่าเป็นคนน่าเบื่อเพราA#mะเธอเพียงแค่ขี้เบื่อโทษFmทีฉันไม่ไหวเธอA#/A#เคยเห็นคุณค่าฉันบ้างไหม อ๋อ ไม่อ่ะ

D# G#m | C#m A#m |C#m A#m | D# G#m |
D# G#m | C#m A#m |C#m A#m | D# G#m |

D# G#m | C#m A#m |C#m A#m | D# G#m |
D# G#m | C#m A#m |C#m A#m | D# G#m |

** | ** |คอร์ดเพลง เบื่อคนขี้เบื่อ Tilly Birds

เนื้อเพลง เบื่อคนขี้เบื่อ Tilly Birds เหมือนจะไปได้ดี ที่เรายังคุยกันแบบนี้ เธอทำให้รู้สึกดี และเธอก็บอกรู้สึกแบบนี้ แต่แล้วเวลาผ่านไป ความรู้สึกเรากลับสวนทาง ของฉันมากขึ้นไป แต่ของเธอดูน้อยลงจนจางหาย เธอบอกว่าฉันไม่ได้ผิดอะไร เธอก็แค่รู้สึกเบื่อๆไปเอง แต่ที่เธอทำให้ฉันคิดอะไร ในตอนสุดท้ายฉันก็คิดไปเอง เธอแค่เหงา ก็เธอแค่เหงา เธอคุยแก้เหงา แก้เบื่อ แต่ว่าเรื่องของเราเธอก็ไม่เอา เทฉันเพราะเธอแค่เบื่อ ฉันก็เบื่อไม่แพ้เธอ เพราะเจอแต่คนขี้เบื่อแบบเธอ คุยกันไม่ยาว ชั่วคราว เธอก็ไป ต้องสนุกแค่ไหนเธอ ฉันต้องเป็นรถไฟเหาะเลยเหรอ ต้องยอมรับใช่ไหมเธอ มันคนขี้เบื่อ เธอบอกว่าฉันไม่ได้ผิดอะไร เธอก็แค่รู้สึกเบื่อๆไปเอง แต่ที่เธอทำให้ฉันคิดอะไร ในตอนสุดท้ายฉันก็คิดไปเอง กินข้าวกันก็เบื่อ ไปเที่ยวกันก็เบื่อ ดูหนังกันก็เบื่อ บอกฝันดีก็เบื่อ บอกคิดถึงก็เบื่อ เพลงฉันเธอก็เบื่อ ฉันที่คอยแก้เบื่อ เธอก็ยังคงเบื่อ เธอไม่เคยจะเบื่อตัวเองบ้างเหรอ ฉันตามหา แค่ใครสักคนที่พร้อมจะไปด้วยกัน เธอตามหา แค่ใครที่ใช้เวลาด้วยกันแค่วันๆ กับเธอแล้ว ฉันคงไม่ใช่อะไรที่มันสำคัญ อย่ามองฉันว่าเป็นคนน่าเบื่อ เพราะเธอเพียงแค่ขี้เบื่อ โทษทีฉันไม่ไหว เธอเคยเห็นคุณค่าฉันบ้างไหม อ๋อ ไม่อ่ะ