ถอดกางเกง

 วงกลม  วงกางเกง  สตริง  เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ถอดกางเกง วงกลม x วงกางเกง TMG RECORD
เนื้อร้อง/ทำนอง: พรชัย จันสุขเรียบเรียง: วงกลมสังกัดค่าย: TMG RECORDติดต่องานแสดง: 0810826999

F | C |Dm | Am |
A# | Am Dm |Gm C | F C |

นึกว่าฉันไม่รู้Fเรื่องที่เธอหลอกกันเรื่องที่เธอมีใคCร ใครต่อใครซ่อนอDmยู่..ข้างในใจGmของเธอมีเขCา..อยู่เต็มFนั้น

เพราะว่าฉันไม่Amดี..หรืออย่างนั้Dmเธอก็เลยจะทิ้Amง ทิ้งขว้างกัDmความสัมพัGmนธ์ของเรา..คงต้องจบCตรงที่เธอมีเขF

 Dm  มาถึงมาบอกลากับเรา   ไม่ห่วงใยAmสุขภาพอะไรกันเลยว่า..   ฉันGmจะอยู่ได้ไหCม ถ้าไม่มีFเธอ   เมื่อไอ้เธอนั้นพร้Amอม..ที่จะไDm   แต่ไอ้ฉันไม่พร้Amอม..จะตัดใDm   แล้วจะทำGmยังไง จะพูดA#ยังไงให้เธอCอยู่

ต้องให้ฉันถอดกางเกFงก่อนไหมเธอจึงจะหันมองCกันก่อนที่เธอจะเดินจากกัDmก่อนที่เธอนั้นจะร้างAmลาไปคำขอร้องA#คนธรรมดา คงไม่มีAmประโยชน์อะไDmที่จะทำGmให้เธอไม่เดินไปจากฉัCน..

ต้องให้ฉันถอดกางเกFแล้วเดินไปตามท้องถนCแล้วให้ผู้คDmนเขารู้ว่าฉันโดนเธอทิ้งAmไปในเมื่อเธอA#นั้นเลือกเขา รักของเรAmาคงจะไร้ค่Dmไอ้ฉันGmนั้นยอมเป็นบ้Cา ถ้าเธอจะทิ้งFกัน

* | ** | ** |

Am | Dm |Am | Dm |A# | C |

ในเมื่อเธอA#นั้นเลือกเขา รักของเรAmาคงจะไร้ค่Dmไอ้ฉันGmนั้นยอมเป็นบ้Cา ถ้าเธอจะทิ้งFกัน

F | C |Dm | Am |
A# | Am Dm |Gm C | F |คอร์ดเพลง ถอดกางเกง วงกลม x วงกางเกง TMG RECORD

เนื้อเพลง ถอดกางเกง วงกลม x วงกางเกง TMG RECORD นึกว่าฉันไม่รู้เรื่องที่เธอหลอกกัน เรื่องที่เธอมีใคร ใครต่อใครซ่อนอยู่ ข้างในใจของเธอมีเขา อยู่เต็มนั้น เพราะว่าฉันไม่ดี หรืออย่างนั้น เธอก็เลยจะทิ้ง ทิ้งขว้างกัน ความสัมพันธ์ของเรา คงต้องจบตรงที่เธอมีเขา มาถึงมาบอกลากับเรา ไม่ห่วงใยสุขภาพอะไรกันเลยว่า ฉันจะอยู่ได้ไหม ถ้าไม่มีเธอ เมื่อไอ้เธอนั้นพร้อม ที่จะไป แต่ไอ้ฉันไม่พร้อม จะตัดใจ แล้วจะทำยังไง จะพูดยังไงให้เธออยู่ ต้องให้ฉันถอดกางเกงก่อนไหม เธอจึงจะหันมองกัน ก่อนที่เธอจะเดินจากกัน ก่อนที่เธอนั้นจะร้างลาไป คำขอร้องคนธรรมดา คงไม่มีประโยชน์อะไร ที่จะทำให้เธอไม่เดินไปจากฉัน ต้องให้ฉันถอดกางเกง แล้วเดินไปตามท้องถนน แล้วให้ผู้คนเขารู้ว่าฉันโดนเธอทิ้งไป ในเมื่อเธอนั้นเลือกเขา รักของเราคงจะไร้ค่า ไอ้ฉันนั้นยอมเป็นบ้า ถ้าเธอจะทิ้งกัน ในเมื่อเธอนั้นเลือกเขา รักของเราคงจะไร้ค่า ไอ้ฉันนั้นยอมเป็นบ้า ถ้าเธอจะทิ้งกัน