อยากได้นางเป็นแฟน

 เต้ย นรา  ลูกทุ่ง  อีสาน  เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อยากได้นางเป็นแฟน เต้ย นรา
เนื้อร้อง/ทำนอง: เต้ย นราเรียบเรียง: ภาคิณ อามาตมนตรีสังกัดค่าย: SINSUP RECORD (สินทรัพย์เรคคอร์ด)

G | Bm |C | D |
G | Bm |C | D |

G | Bm |C | D |
G | Bm |C | D | D |

เห็นเจ้าเทือแรGกหัวใจของอ้ายมันเต้นตุ๊บ ๆBmโอ้ยใจสิหลุดCแล่นหลงทางคืนมาบ่Dได้ถ้าสิงามปานนี้G ไปขี้ใส่นาให้อ้ายสาไBmป๋โอ้ยอิหล่าแก้มใสCให้อ้ายเว้านำแหน่จั๊กหน่Dอย

อย่าพึ่งหย่างหนีG ให้อ้ายได้เว้าได้จาก่อนหBmนาโพดโพแท้หวCา ดาหลง ดารา กะบ่ท่DเกิดมาชาติเดีGยว ให้อ้ายได้เป็นผู้บ่าวได้บ้Bmถึงหน้าตาบ่หล่Cอ แต่อ้ายคนนี้กะฮักจริD

อินางคนสวCยงามเปิ่นเวิ่นแก้มกะใสBmเหมือนไข่ปลEmอกอ้ายผู้นี้Amบ่ได้มาหลอก มาลวงเด้D

อยากได้นาGง..มาเป็นแฟน..ค่าดองสิเป็นแสBmน อ้ายนี้กะบ่สนบอกพ่อของเจ้าโลดหล่Cา กางเต้นอยู่เฮือนไว้ถ่Bmา..อ้ายโลดเด้Amอ มื้ออื่นสิไปขD

อยากเอิ้นแม่เจ้าว่าแม่Gเฒ่าแล้วอยากสิ เอาสิเอาบุญแอBmวกับเจ้าสิขาดใจลองมาคบกับอ้ายบ่หล่Cา สิบ่ตี สิบ่จ่ม สิบ่ข่Bmอ้ายขอสัญญAmาว่าสิฮักแต่เจ้Dา..(มามา มามะ มาเป็นแฟน(G)กัน)

G | G |Bm | Bm |C | Bm |Am | D |

* | ** | *** |

** | *** |

G | Bm |C | D |
G | Bm |C | D |D | G |คอร์ดเพลง อยากได้นางเป็นแฟน เต้ย นรา

เนื้อเพลง อยากได้นางเป็นแฟน เต้ย นรา เห็นเจ้าเทือแรกหัวใจของอ้ายมันเต้นตุ๊บๆโอ้ยใจสิหลุดแล่นหลงทางคืนมาบ่ได้ ถ้าสิงามปานนี้ ไปขี้ใส่นาให้อ้ายสาไป๋ โอ้ยอิหล่าแก้มใสให้อ้ายเว้านำแหน่จั๊กหน่อย อย่าพึ่งหย่างหนี ให้อ้ายได้เว้าได้จาก่อนหนา โพดโพแท้หวา ดาหลง ดารา กะบ่ท่อ เกิดมาชาติเดียว ให้อ้ายได้เป็นผู้บ่าวได้บ้อ ถึงหน้าตาบ่หล่อ แต่อ้ายคนนี้กะฮักจริง อินางคนสวยงามเปิ่นเวิ่น แก้มกะใสเหมือนไข่ปลอก อ้ายผู้นี้บ่ได้มาหลอก มาลวงเด้อ อยากได้นาง มาเป็นแฟน ค่าดองสิเป็นแสน อ้ายนี้กะบ่สน บอกพ่อของเจ้าโลดหล่า กางเต้นอยู่เฮือนไว้ถ่า อ้ายโลดเด้อ มื้ออื่นสิไปขอ อยากเอิ้นแม่เจ้าว่าแม่เฒ่าแล้ว อยากสิ เอาสิเอาบุญแอวกับเจ้าสิขาดใจ ลองมาคบกับอ้ายบ่หล่า สิบ่ตี สิบ่จ่ม สิบ่ข่า อ้ายขอสัญญาว่าสิฮักแต่เจ้า มามา มามะ มาเป็นแฟนกัน