เข้ากันไม่ได้

  ทอม อิศรา   Room39   สตริง   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เข้ากันไม่ได้ Tom Isara ทอม อิศรา Room39

Dmaj7 | C#m7 Cm7 |Bm7 E | Amaj7 |

ลืมAmaj7ตา เพื่อจะพบว่าไม่มีDmaj7เธอ..อยู่บนโลกใC#m7บที่เคยBm7เจอกับEความรักที่มันสวยAงาม

อยากทำใAmaj7จ อยากจะรับความเป็นDmaj7ไปอยากจะไม่มัC#m7วมาอาลัBm7แต่Eก็ไม่วายคิดถึงAเธอ

อยากพDmaj7บอีกครั้งหนึ่ง อยากซึ้C#m7งอีกสักนาทีอยากทำBm7ดี ๆ กับเธอEอีกสักครั้Amaj7 A7ง..ที่แล้Dmaj7วไม่เสียใจ กอดไC#m7ว้ทั้งน้ำF#7ตาก่อนจะยอมBm7รับว่าเราเข้าEกันไม่ได้Amaj7

เธอAmaj7เดิน..อยู่บนหนทางแห่งควาDmaj7มจริงแต่ว่าฉันเดิC#m7นจากทุกBm7สิ่งสู่Eความฝันที่มันแสนAไกลโอบDmaj7กอด..เธอคนที่เคยอยู่เคียDmaj7งกายบอกคำร่ำลาC#m7ผ่านทางBm7ใจเธอEคือรักเดียวที่ฉันAมี

** |

Amaj7 | Dmaj7 |Bm7 E | Amaj7 |

** |

อยากพDmaj7บอีกครั้งหนึ่ง อยากซึ้C#m7งอีกสักนาทีอยากทำBm7ดี ๆ กับเธอEอีกสักครั้Amaj7 A7ง..ที่แล้Dmaj7วไม่เสียใจ กอดไC#m7ว้ทั้งน้ำF#7ตาก่อนจะยอมBm7รับว่าเราไปEด้วยกันไม่ไAmaj7ด้

Dmaj7 | C#m7 Cm7 |Bm7 E | Amaj7 |คอร์ดเพลง เข้ากันไม่ได้ Tom Isara Room 39

เนื้อเพลง เข้ากันไม่ได้ ทอม Room39 ลืมตา เพื่อจะพบว่าไม่มีเธอ อยู่บนโลกใบที่เคยเจอ กับความรักที่มันสวยงาม อยากทำใจ อยากจะรับความเป็นไป อยากจะไม่มัวมาอาลัย แต่ก็ไม่วายคิดถึงเธอ อยากพบอีกครั้งหนึ่ง อยากซึ้งอีกสักนาที อยากทำดีๆกับเธออีกสักครั้ง ที่แล้วไม่เสียใจ กอดไว้ทั้งน้ำตา ก่อนจะยอมรับว่าเราเข้ากันไม่ได้ เธอเดิน อยู่บนหนทางแห่งความจริง แต่ว่าฉันเดินจากทุกสิ่ง สู่ความฝันที่มันแสนไกล โอบกอด เธอคนที่เคยอยู่เคียงกาย บอกคำร่ำลาผ่านทางใจ เธอคือรักเดียวที่ฉันมี อยากพบอีกครั้งหนึ่ง อยากซึ้งอีกสักนาที อยากทำดีๆกับเธออีกสักครั้ง ที่แล้วไม่เสียใจ กอดไว้ทั้งน้ำตา ก่อนจะยอมรับว่าเราไปด้วยกันไม่ได้