รับมือบ่ไหว

 อ้ายโทน คนอินลำ  ลูกทุ่ง  อีสาน  เศร้า  อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง รับมือบ่ไหว อ้ายโทน คนอินลำ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธน ธนันธร, ยุ้ย มานะศักดิ์สังกัดค่าย: คนอินลำ

G | D |

บ่Gอยากเชื่อเลยว่Dา..ที่เจ้าจากลBmาสิเป็นความจริEmหยิกGเจ้าของจนว่าDเจ็บคีงจั่งฮู้Cความจริงว่าบ่ได้ฝัG

คนที่สู้Gกับอ้ายมาดDมาบอกเหตุผBmลว่าเลือกคนนั้EmเคยหัวเราGะ ร้องไห้ด้วยกัAmน คงเบิดความหมDาย

อากาAmรของอ้ายตอนนี้ได้แค่ยินดีBmกับการจากไEmรอยยิ้Amมที่อ้ายส่งให้ ลึก ๆ ในใจDบัดมีน้ำตา..

คนเคยเห็นหน้าสุมื้Cอ คุยกันสุมื้DคงรับมืBmอความแจ็บบ่ไหEmยังยอมรัAmบความจริงบ่ได้D มื้อเขาหอมแก้GมนางทุกความสุCขที่เคยเป็นอ้าDกลายเป็นหน้Bmาที่เขาทุกบาดEmหย่างอ้ายเป็นตาAmยร้ายดีกะส่าDง บ่ต้องห่วงGกัน

D |

ขอGให้เธอโชคดีD แม้ฟ้าคืนนี้Bmสิเปื้อนน้ำตาEmฝากถึงGผู้มีพร้อมกว่Emา.. ทุก ๆ เวลAmา รักเธอเท่าDฉัน

บ่โทCษ บ่โกรธสักนิDหากแม้ชีวิBmตเจ้าไปฮอดฝัEmสรุปEในทุกเหตุการAmณ์คือเจ้าเลือกฝัDน เลือกทางเดินใหGม่

สรุปBmในทุกเหตุกาAmรณ์คือเจ้าเลือกฝัDน เลือกเขาคนGใหม่..คอร์ดเพลง รับมือบ่ไหว อ้ายโทน คนอินลำ

เนื้อเพลง รับมือบ่ไหว อ้ายโทน คนอินลำ บ่อยากเชื่อเลยว่า ที่เจ้าจากลาสิเป็นความจริง หยิกเจ้าของจนว่าเจ็บคีง จั่งฮู้ความจริงว่าบ่ได้ฝัน คนที่สู้กับอ้ายมาดน มาบอกเหตุผลว่าเลือกคนนั้น เคยหัวเราะ ร้องไห้ด้วยกัน คงเบิดความหมาย อาการของอ้ายตอนนี้ ได้แค่ยินดีกับการจากไป รอยยิ้มที่อ้ายส่งให้ ลึกๆในใจบัดมีน้ำตา คนเคยเห็นหน้าสุมื้อ คุยกันสุมื้อ คงรับมือความแจ็บบ่ไหว ยังยอมรับความจริงบ่ได้ มื้อเขาหอมแก้มนาง ทุกความสุขที่เคยเป็นอ้าย กลายเป็นหน้าที่เขาทุกบาดหย่าง อ้ายเป็นตายร้ายดีกะส่าง บ่ต้องห่วงกัน ขอให้เธอโชคดี แม้ฟ้าคืนนี้สิเปื้อนน้ำตา ฝากถึงผู้มีพร้อมกว่า ทุกๆเวลา รักเธอเท่าฉัน บ่โทษ บ่โกรธสักนิด หากแม้ชีวิตเจ้าไปฮอดฝัน สรุปในทุกเหตุการณ์ คือเจ้าเลือกฝัน เลือกทางเดินใหม่ สรุปในทุกเหตุการณ์ คือเจ้าเลือกฝัน เลือกเขาคนใหม่